NTV: Wolna Woda – Droga Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie – Marek Mokwiński

Wolna Woda – Droga Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie

Kolejny przykład tzw Harmonii Kosmosu (subtelnej ingerencji Świadomości Nieskończonej) to cały ten występ publiczny Marka Mokwińskiego, który tutaj przedstawiam za NTV. Przejawów materialnych tejże Harmonii (Układności RzeczyIstności), czyli zgodności Tendencji Wszechświata z wydarzeniem pod Ślężą, jakim było to spotkanie Wolnych Ludzi, mogliśmy zaobserwować znacznie więcej. Było nim na pewno Wołanie Słońca w trakcie wystąpienia Janusza Zagórskiego, które też tutaj przedstawiałem.

 

 

Można się nie zgodzić z jednym czy drugim twierdzeniem autora wypowiedzi, ale przecież nie chodzi o to żeby zgadzać się ze wszystkim w 100%. To jest idealizm abstrakcyjny i utopia szkodliwa społecznie, prowadząca wyłącznie do podziałów, a nie do zjednoczenia Wolnych Ludzi. Możemy być zjednoczeni i działać wspólnie jedynie w tej części idei, którą wzajemnie uznajemy za wspólnotę poglądów.

Ja na przykład nie zgadzam się zupełnie z wypowiedzią Autora uznającą istnienie Jezusa za PRAWDĘ MATERIALNĄ i HISTORYCZNĄ. Dla mnie jest to tylko opowieść i to opowieść szczególna, przedstawiająca Odbicie Gwiezdnego Cyklu w Obrotach Planety Ziemia, Naszej Matki, w jej Dorocznym Cyklu. Jest to opowieść przedstawiająca oczywistą oczywistość, czyli Przyrodzone Odradzanie się w Przesileniu Zimowym Światła Świata i Zmartwychwstanie Przyrody do kolejnej Wiosny. Co lepsze nie jest to wcale ogólnoziemska uniwersalna opowieść, a jedynie opowieść specyficzna, którą zrozumieć może jedynie mieszkaniec Królestwa Północy. Bowiem w Królestwie Północy, w Królestwie SIS ta opowieść powstała dawno temu w innej formie, niechrystusowej a słowiańskiej. Odzwierciedla ona widzialny tylko w umiarkowanej strefie klimatycznej Euro-Azji cykl Przyrody, który przedstawiony został w mitologicznej opowieści o Wielkich Bitwach Niebieskich i Dzikich Łowach na Odradzające się Światło Świata. Wszelkie inne chrystusowe wątki i przydatki do tej opowieści mówią o Zstąpieniu w Człowieka Światła Świata i o Istnieniu w Człowieku Światła Świata, czyli Boga Bogów.

Część z tych wątków „chrystusowych” jest ewidentną manipulacją mającą na celu Zniewolenie Ludzkości. Mam tu na myśli tzw Grzech Pierworodny, jego Odkupienie i Zamordowanie Boskiego Ideału na Rzymskiej Szubienicy przez Zezwierzęconą Ludzkość Przedchrystusową – Pogańską. To jest źródło nakręcania nienawiści międzyludzkiej, wojny i wywyższania jednych religii nad drugie, to jest źródło pasożytnictwa kasty Pasterzy (Pasożytów) nad Stadem Ubezwłasnowolnionych członków SEKTY. 

Rozumiem trudność rozstania się części ludzi z tym wątkiem chrystusowej opowieści, która ukazuje Miłość Idealną  Nadistoty w Nas Samych do Nas jako Ludzi. Jednakże zdeformowana w Pustynną Zarazę opowieść ta posłużyła do Zniewolenia Ludzkości i wyrządziła niekończące się pasmo krzywd ludzkich na Ziemi, łącznie z Holokaustem Słowian i Żydów. Wyrządza te krzywdy w dalszym ciągu.

Kontynuowanie przywiązania do wątku chrystusowego w tzw duchu chrześcijańskim zdecydowanie odrzucam, gdyż jest on spreparowany dla utrzymania Kasty Pasożytów i Trzymania Ludzkości w Niewoli Pasożytów oraz w Wieczystym Konflikcie Międzyludzkim. 

Inną wypowiedzią Autora, z którą nie zgadzam się zupełnie jest jego pogląd na temat tzw Suplementacji. Nie wiem czy trzeba ten mój pogląd rozwijać, ale wyjaśniam. Otóż żyjemy w Ekumenie, czyli sztucznym środowisku przekształconym przez Człowieka z Przyrody Przyrodzonej Ziemi w Środowisko Ludzkie – Ucywilizowane pod potrzeby Człowieka. Obojętne czy mieszkasz w chacie na skraju puszczy, czy w apartamencie na szczycie wieżowca w śródmieściu metropolii, to żyjesz w Ekumenie Ludzkiej. Musisz odżywiać się, czyli zasilać swoje ciało tym co masz w zasięgu sztucznego środowiska swojej ekumeny. Choćbyś to pożywienie i wodę uważał za nie wiem jak naturalną i nieprzetworzoną żywność/wodę, jest to zawsze żywność i woda przetworzona przez człowieka. Całkiem możliwe, że my Ludzkość, jako twór do pewnego stopnia genetycznie zmodyfikowany, w ogóle nie możemy żyć w tzw Dzikiej Przyrodzie. Nawet najbardziej prymitywne plemiona Strefy Gorącej, która nie wymaga dużego przystosowania do życia w jej Dzikiej Przyrodzie, przekształciły swoje środowisko w Ludzką Ekumenę z wieloma nienaturalnymi zjawiskami, choćby takimi, jak gotowanie potraw na ogniu.

Tzw SUPLEMENTACJA jest jedynie formą odżywiania organizmu – naszej materialnej powłoki Człowieczej  – fizycznego ciała. Nie polecałbym nikomu jedynie odżywiania wodą albo/i promieniami słońca, gdyż ludzie nie są Drzewami, ani innymi Roślinami. Nie są też zwierzętami ziemskimi, ani nie są czystymi Istotami Duchowymi, które mogą się żywić wyłącznie eterem i orgonem, lub czystą falą elektromagnetyczną.  

Kończąc: Każdy może wierzyć w co chce i kształtować swoje życie według takiej czy innej opowieści, ale to nie znaczy że jest ona Prawdą i RzeczyIstnością. Pewne idealistyczne zachowania i idealistyczne podejście do Ekumeny, lekceważenie stopnia jej sztuczności odbiegającego od Dzikiego Stanu Przyrody Ziemi, może mieć konsekwencje dla zdrowia człowieka – dla konkretnej osoby. Wiadomo, że kiedy kończy się osobiste zdrowie to kończy się wszelkie filozofowanie, także na temat  Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie.

https://www.youtube.com/watch?v=roZMb5KCUw8

XVI Zlot Wolnych Ludzi – Harmonia Kosmosu 2018 – Zalew Sulistrowicki, Masyw Ślęży, 22-24 czerwca 2018 r.

 

zobacz też Wołanie Słońca z Januszem Zagórskim:

 

NTV: Strategia Obrony Wolności i Suwerenności Polaków – Janusz Zagórski

Wolna Woda – Droga Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie
Podziel się!