Veľkomoravské hradisko Priekopa / Zvolene – Môťová

Veľkomoravské hradisko Priekopa / Zvolene – Môťová

Veľkomoravské hradisko Priekopa, nachádzajúce sa vo Zvolene, mestskej časti Môťová bolo v období socializmu zdevastované záhradkármi. Dnes je hradisko oplotené a uzavreté bránou a dovnútra sa dostanú iba majitelia, ktorí majú kľúč. Nikde k nemu nenájdete ani informačnú tabuľu.

https://www.youtube.com/watch?v=gg8E7-5ltl8

Hradiska.sk a Dwarf digital archeology Vám preto prinášajú jedinečnú ideovú rekonštrukciu tohto významného hradiska. Za odbornú pomoc a konzultácie ďakujeme archeologičke pani Marte Mácelovej, ktoré nám poskytla veľmi cenné informácie o zástavbe hradiska a jeho opevnení.

Podziel się!