Veľkomoravské hradisko Priekopa / Zvolene – Môťová

Veľkomoravské hradisko Priekopa / Zvolene – Môťová

Veľkomoravské hradisko Priekopa, nachádzajúce sa vo Zvolene, mestskej časti Môťová bolo v období socializmu zdevastované záhradkármi. Dnes je hradisko oplotené a uzavreté bránou a dovnútra sa dostanú iba majitelia, ktorí majú kľúč. Nikde k nemu nenájdete ani informačnú tabuľu.

Czytaj dalej