Falkonidas: Głagolica, starożytny alfabet słowian odkrywa dla nas tajemnicę duszy.

Głagolica, starożytny alfabet słowian odkrywa dla nas tajemnicę duszy.

Głagolica to starożytny alfabet słowian, którego stworzenie fałszywie przypisuje się cyrylowi i metodemu. Wszystko to co nie udało się zniszczyć przez barbarzyńskie chrześcijaństwo, zostało mentalnie przywłaszczone aby nadal siać dezinformację i odcinać nas od prastarych korzeni. Przed dalszym moim wywodem chciałhebrewpictographchartbym jednak przestrzec, iż nie wszystkie polskie słowa da się odczytać i poznać ich znaczenie a jedynie te które zachowały swój pierwotny rdzeń. Starożytne protoalfabety i wywodzące się z nich alfabety bazowały znacznie bardziej na symbolice i ukrytym przekazie danego słowa. Przedstawię to na przykładzie języka paleo-hebrajskiego, którego słowa mają rdzenie nadające podstawowe znaczenie słów. BARAK czyli błogosławić posiada rdzeń BRK, 27_bless czyli bet, resh, kaf co znaczy dosłownie (odczytując od końca bo tak się czyta u żydów) kapf = ręka, dłoń, otwarta dłoń, resh = osoba, bet = dom. Możemy sobie wyobrazić żydowskiego pastucha, który stojąc z uniesioną otwartą dłonią stoi przed domem i go błogosławi. Skojarzenie jest oczywiste. W taki sam sposób działa alfabet i pismo głagolityczne, w którym słowa również mają rdzenie słowotwórcze, a niektóre są samym rdzeniem, bo słowo jest na tyle krótkie iż zawiera tylko rdzeń. Weźmy słowo król, które w języku słowiańskim brzmi KRAL. K – Ⰽ – kako = jako R – Ⱃ – rtsi = mówi, ogłasza A – Ⰰ – az = ja, pierwszy,  L – Ⰾ – ljudie = ludzie. Co tłumaczy się, jako pan ludzi , ten najwyższy ten pierwszy w szeregu, wybrany, król, okrzyknięty przez ludzi przywódca. „Przemówili ludzie i ogłosili mnie królem”.

obiecadło-1 glagolica2_ glagolica3_obiecadło-4

A co z naszą duszą ? Dusza po słowiańsku będzie brzmieć DUŠA. ⰄⰖⰞⰀ co znaczy dosłownie: dobro, oświecenie, cisza, ja. Czym ja jestem? Czym jest moje ja, czy jestem tylko ciałem materialnym? Oczywiście, że nie, jestem duszą, która działa poprzez ciało które jest polem działania świadomości (patrz nauka kryszny w bhagawad gicie). Kiedy siądziemy w ciszy i zaczniemy medytować pierwsze co zacznie nam przyszkadzać w wyciszeniu i kontemplacji pustki będą myśli, obrazy, dzwięki, strumień naszej świadomości, który możemy dostrzec i pochwycić, nasze ja, które jest sumą naszych doświadczeń i naszą wiedzą. Dusza jest oświeceniem ponieważ składa się ze światła jest czystym światłem, wibracją w eterze a jej astralnym symbolicznym obrazem jest punkt świetlny, jasny błysk rezydujący w ciele mniej więcej w obszarze ciała gdzie jest nasze serce. Ten kto praktuje wyjście z ciała i oneironauci będą wiedzieć w czym rzecz. Ⱆ głagolityczne U, które jest ligaturą Ⱁ (o) oraz Ⱛ (iżica) znaczy on i wychodzi co sugeruje, iż oświecenie to wyjściez ciała. Zostawienie materialnej powłoki i scalenie się z kolektywną jaźnią absolutu a tym samym otrzymanie wyższej uniwersalnej wiedzy (wiedy). Oznacza wyzwolenie z kołowrotu wcieleń samsary i osiągnięcie wyzwolenia czyli mokszy.  Stan buddy, który jako jeden z niewielu osiągnął Siddhartha Gautama zwany po prostu buddą. Jak spraswiatowidzezbruczawny detektyw drogi watsonie udało nam się rozwikłać zagadkę duszy i jak ją postrzegali starożytni słowianie. Słowianie najprawdopodnie również wierzyli w wędrówkę dusz i reinkarnację, sugeruje to kołowrót na jednej ścianie w podstawie posągu światowida ze zbrucza gdzie w nawii domenę swoją ma weles, pan zaświatów. Przed nami jeszcze długa droga aby odzyskać nasze dziedzictwo, które zostało nieomal doszczętnie zniszczone przez żądnych krwi chrześcijan, jednakże dzięki teoretycznie dalekim kulturom, budując uniwersalną matrycę pojęć możemy wniknąć do umysłów dawnych ludzi przekazujących wiedzę duchową doskonalszą od naszych współczesnych przeinaczonych przekazów skażonych jehowicką wspakduchowością.

http://en.wikipedia.org/wiki/Glagolitic_alphabet

Jeszcze o Wilhelmie Reichu i jego orgonie = ormus/ortch/aether/ra-an/nus/psi/sidthe/ist.

Jeszcze o Wilhelmie Reichu i jego orgonie

orgon = ormus/ortch/aether/ra-an//nus/psi/sidthe – Czynna substancja kosmiczno-kosmogoniczna – Osidło Tchu – Poidło Mądrości, Tchnienie Boga – Osnowa Duszy – Ist.

 

CZYTAJĄC TEN TEKST cały czas PAMIĘTAJCIE ŻE WILHELM REICH BYŁ POLAKIEM, POLAKIEM Z GALICJI, Z ZABORU AUSTRIACKIEGO, DOKŁADNIE BYŁ POLAKIEM ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA.  Odsyłam też  do mojego tekstu na tym blogu: „Kilka ważnych myśli z „Morderców Chrystusa” Wilhelma Reicha, z komentarzem”

 

Wilhelm REICH

http://www.daro.it.pl/reich.html

Autor: Jeane Manning
tłumaczył: Mirosław Kościuk
ze zbiorów: Nexus 07’2001


Odkrywca Orgonu Wilhelm Reich w 1952
Agenci federalni działali z zapałem mścicieli, kiedy otrzymali polecenie zniszczenia owoców pracy naukowca Wilhelma Reicha w jego laboratorium w Maine. W sądowym orzeczeniu z 1956 roku stwierdzono, że materiały użyte do budowy przypominającego wyglądem skrzynkę „akumulatora orgonowego” da się uratować, z wyjątkiem płyt celotexu, które agenci roztrzaskali na kawałki. Nowojorscy współpracownicy Reicha, dr Michael Silvert i dr Yictor Sobey, zostali zmuszeni do zebrania całej literatury znajdującej się w archiwum Instytutu Orgonu i załadowania jej do wielkiej ciężarówki, która pojechała stamtąd prosto do spalarni na Dolnym Manhattanie, gdzie wszystkie papiery spalono zgodnie z poleceniem Urzędu ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; w skrócie FDA). Amerykański Związek Swobód Obywatelskich przystąpił do działania, gdy było już za późno. W wydanym przez siebie oświadczeniu dla prasy stwierdził, że nakaz sądu stanowił pogwałcenie wolności słowa, ponieważ zaledwie jedna spośród spalonych książek mogła być uznana za materiał promujący bądź wyjaśniający zasady działania kontrowersyjnego akumulatora orgonowego. (Orgon to nazwa nadana przez Reicha życiowej sile, która przenika i otacza wszystkie żywe organizmy, nie wyłączając Ziemi). W oświadczeniu tym można było przeczytać między innymi: „Kiedy agencja rządu wykorzystuje tak wątpliwe preteksty do tłumienia wiedzy, bez względu na to, jak bardzo jest ona ekscentryczna czy niepopularna, stanowi to poważne zagrożenie dla wolności prasy oraz zasad wolnej myśli, na jakich opiera się nasz demokratyczny ustrój”. Czytaj dalej

Wielcy Polacy – Kazimierz Prószyński (1875 – 1945) – konstruktor kamer i projektorów kinowych

Wielcy Polacy – Kazimierz Prószyński (1875 – 1945)

Kazimierz_Prószyński_1909Kazimierz Prószyński (ur. 4 kwietnia 1875 w Warszawie, zamordowany 13 marca 1945 w obozie Mauthausen-Gusen) – polski przedsiębiorca, operator filmowy, reżyser, inżynier oraz wynalazca. Konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych oraz kamer filmowych. Pionier polskiej oraz światowej kinematografii. Za wkład polskiego wynalazcy na tym polu uznaje się wynalezienie systemu umożliwiającego równomierny, skokowy przesuw taśmy filmowej minimalizujący drgania, eliminację wady migotania obrazu podczas emisji filmu dzięki wynalezieniu obturatora oraz skonstruowanie pierwszej ręcznej i automatycznej kamery filmowej pozbawionej statywu – aeroskopu. Przez wiele lat zarówno osoba Kazimierza Prószyńskiego jak również jego wkład w rozwój kinematografii pozostawał zapomniany…

Czytaj dalej

Winicjusz Kossakowski – Próba rozplątania historii ukrytej w polskich herbarzach.

Winicjusz Kossakowski – Próba rozplątania historii ukrytej w polskich herbarzach

 411px-POL_COA_Odrowąż.svgOdrowąż – Modrowąż

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wiadomości które możemy odnaleźć w polskich herbarzach są częścią naszej historii. Ukryta jest w nich wiedza nie tylko o naszych dawnych rodach, ale i polityce prowadzonej przez władze państwa. Przypomina mi to kłębek różnokolorowych nici powiązanych i niemiłosiernie poplątanych z sobą w taki sposób by nie można było tego rozplątać i trafić do prawdy. Fakty powiązane z legendami prawdziwymi i wymyślonymi bzdurami w taki sposób, aby zatrzeć dawne wierzenia i dawną historię narodu. Znaki herbowe, pozostałość po dawnym cesarstwie rzymskim, poplątano z polskimi stanicami. Zatarto znaczenie jednych i drugich. Nikt się nie zastanawia po co cesarstwu rzymskiemu były potrzebne herby a narodom słowiańskim stanice.

Sprawa jest stosunkowo prosta

Czytaj dalej

Mark Passio – Prawo Przyrodzone – Prawdziwe Prawo Przyciągania

https://www.youtube.com/watch?v=-Ii83-bHJEU

Możecie zrozumieć to głębiej ponieważ posiadacie dostęp do głębszego języka (polskiego) i głębszych etymologii  niż te, którymi posługuje się z konieczności Mark Passio (do tych jego – germano-łacińskich, ale też i do naszych aryjskich – słowiano-persko-sanskryckich).

 

To jest nasza nauka o Prawdzie, nauka Wolnych Ludzi na jej temat. Natomiast to co można mu zarzucić to zupełne nieuwzględnienie istnienia kontaktu Osobistej Naszej Świadomości ze Świadomością Nieskończoną, która w pewien sposób współdziała z nami i „opiekuje się ” naszymi przedsięwzięciami dając im zewnętrzną energię osobową i falową. Tak więc jak zwykle zalecam przy studiach ostrożność i uważność. Publikuję to bo nie ma sensu żebym się silił na własne powtórzenia tych samych sensów przy pomocy innych słów.

Zwracam uwagę na ideę Atraktantu czyli Prawa Przyciągania – którego znaczenie zwarłem i rozwinąłem w „Nowych przygodach Baltazara Gąbki”, która to książka nie jest książką tylko i wyłącznie dla dzieci  i młodzieży, lecz również dla ludzi całkowicie dorosłych i dojrzałych (po 96 roku życia również).

Ważne jest żeby zrozumieć także i to, iż obiektywnie zło i dobro nie istnieje, co nie znaczy, że nie ma czegoś co jest „złe” dla Ziemi jako planety, Ziemi jako Świadomości, Człowieka jako istoty materialnej, czy jakiegokolwiek bytu albo idei. Jest to jednak „zło” subiektywne, bo tak jak mówi Passio Prawa Przyrodzone po prostu są i one nie są ani dobre ani złe – albo je respektujesz albo nie. Konsekwencje ich nierespektowania są jakie są.

 

My znamy głębsze słowo „neter” – egipskie oraz „al”, na określenie wcielonego ducha – Przy-ROda, przyROdzenie, naROdziny, uROdziwy (ROdzić – dziełać dewskie (ja)RO, dziewić- dziew – wić Orzy byt, orzywiać RO deva.

 

Odróżniajmy też w tym co mówi Passio o satanizmie nasze pojęcie „Mieć Boga w Sobie” (cząstkę Boga w sobie) od Być Bogiem.

 

Takich niuansów do których możecie tutaj dotrzeć samodzielnie jest bardzo dużo w tym wykładzie – np. ARkAna (Wielkie i Małe), albo fakt, że nie ma „Dobrego Boga” który coś zrobi za nas samych, albo będzie nad nami czuwał. To co mówi na temat New Age jest niezwykle trafne.

Dlaczego V Kolumna Putina sieje antypolską propagandę z Niemiec?

5.03. 2015

flaga_polska

Na tytułowe pytanie odpowiem prosto i podam tylko 3 przykłady. Można by pisać na ten temat dużo, można by poszerzyć, że oczywiście nie tylko z Niemiec, ponieważ pojedyncze wyskoki antypolskie zdarzają się w mediach USA czy Francji, albo innych krajów. V Kolumna Putina wybrała jednak jako główne miejsce antypolskiej propagandy Niemcy, tam skoncentrowała siły i środki finansowe. Ponieważ zależy mi na tym żeby ten artykuł dotarł mentalnie do wszystkich, także do najmłodszych czytelników, i do najbardziej rozleniwionych Lemingów trafiających tutaj przypadkiem, będzie on maksymalnie uproszczony.

 

Oto odpowiedź na zadane pytanie: Kremlowi a więc i  V Kolumnie Putina będącej na usługach Kremla zależy na skłóceniu Polaków z Niemcami oraz Polski z Niemcami, gdyż oba te kraje są kluczowe dla Wolnej Zjednoczonej Europy i dla Serca Świata. Kto nie steruje rządami i opinią publiczną w tych krajach ten nie może zdobyć, ani panowania nad Europą ani tym bardziej panowania nad Światem. To klucz do podboju.

Czytaj dalej

28 02 2015 Borys Niemcow zastrzelony pod murami Kremla! Nowy car Rosji rozpętuje krwawy terror?! Putin największy bankster świata stoi za zabójstwem rosyjskich narodowców Niemcowa i Swirela – twierdzi Felsztyński.

Borys Niemcow zastrzelony pod murami Kremla! Nowy car Rosji rozpętuje krwawy terror?!

 

 

28. 02 2015 – g. 8. 00

V kolumna Moskwy w Polsce rozwija coraz bezczelniej swoją propagandę i nawołuje już wprost do prorosyjskiej zadymy na ulicach miast. Po morderstwie ze środy na czwartek (25/26 lutego 2015) dokonanym przy pomocy kałasznikowa na rodzimowiercy i działaczu narodowo-pogańskim Światosławie Swirelu, który był zdecydowanym krytykiem Putina i awanturnictwa międzynarodowego Kremla, w piątek (27. 02 2015) zastrzelono w czasie spaceru opodal carskiej siedziby największego bankstera świata Władimira Putina,  Borysa Niemcowa, działacza innego nurtu Ruchu Narodowego, który był otwartym przeciwnikiem aneksji Krymu, a także tym człowiekiem który ujawnił prawdziwy majątek byłego pułkownika KGB kreowanego przez Cerkiew Prawosławną na nowego Chrystusa, Zbawiciela Świata od amerykańskiej zarazy.

http://telewizjarepublika.pl/orzechowski-putin-jak-bezwzgledny-faszystowski-bandyta-na-narkotycznym-glodzie,17782.html

Suma zagrabiona ze skarbu państwa Rosji lokuje Putina na dzień dzisiejszy w trójce Największych Banksterów Świata.

Czytaj dalej

2.03 2015 Sprawa Doroty Stańczyk i 130 tysięcy znikających głosów na Śląsku.

Sprawa Doroty Stańczyk i 130 tysięcy znikających głosów na Śląsku

STAŃCZYKOM grożą nasłani

http://naszeblogi.pl/53087-stanczykom-groza-naslani

W III RP czyli PRL-u Bis finalne skutki takich działań znamy jako “nieumotywowane samobójstwa”, gdy ktoś nieoczekiwanie targa się na własne życie przypadkowo zastając siebie samego w domu.
“To, co się dzieje, najlepiej świadczy zaś o tym, że coś jest na rzeczy: zostało ujawnione zorganizowane fałszowanie w Polsce wyników wyborów.” – pisze w liście obronnym twardy “Solidarnościowiec”, legenda śląskich niezłomnych związkowców, Andrzej Rozpłochowski.

Chodzi o nazwisko, które się patriotom dobrze kojarzy – nomen omen – Stańczyk, zwany inaczej Gąska. I taka właśnie “gąska”, dwudziestoletnia Dorota z Bytomia, która, będąc najmłodszą i jedyną członkinią z samorządowej Prawicy w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, postanowiła odważnie ujawnić fałszerstwo na skalę 130 tys. głosów wygumowanych już po sporządzeniu protokołów. Panna Stańczyk zdecydowała się oficjalnie poinformować o tym stosowny Sąd, który wszystkie uzasadnienia (7 wniosków dowodowych) odrzucił przed rozprawą, a sam wyrok, ogłoszony 16.02. 2015 roku, był w tej sytuacji do przewidzenia (komentuję potocznie): że dziewczyna jest oszołomką, której się coś przywidziało. W tej sytuacji KPN Niezłomni zasłonił “trybunał sędziów” (cydzysłów świadomy) czerwoną flagą, rozległy się wśród publiczności okrzyki “Na Białoruś!”.

Czytaj dalej

27 02 2015 Pod Moskwą zastrzelono działacza Ruchu Rosyjskich Rodzimowierców Światosława Swirela!

15:34 / 27.02.2015

https://www.youtube.com/watch?v=wgbM3TE7qUM

 Славянский Обычай от Святослава Свиреля

Националист Святослав Свирель убит под Москвой

Неизвестные застрелили мужчину на пороге собственного дома, предположительно, из автомата Калашникова.

Czytaj dalej

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych: WIELCY POLACY – Józef Franczak/Lalek (1918 – 1963)

flaga_polskaW tych dniach marcowych 2015 roku Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ma szczególną wymowę. Pokazuje, że żaden z wrogów Polski nie może liczyć nigdy na to, że Polacy poddadzą się jako naród obcemu dyktatowi. Pokazuje, że POLSKOŚĆ jest nie do kupienia ani na sprzedaż. Pokazuje, że Prawda, Sława i Honor są nieśmiertelne, a każdy kto złożył ofiarę krwi w obronie Ojczystej Ziemi doczeka prędzej czy później Prawdy, Sławy i zostanie Uhonorowany. Tak jak tej samej Prawdy, Potępienia Zdrady i Niesławy doczekają wszyscy Anty-Polacy – Sługusi Najeźdźców i Zaborców Naszej Ziemi – WSZYSCY ZDRAJCY POLSKI NA ŻOŁDZIE OBCYCH.
Sława Piorunowi!
Sława Naszym Niezłomnym Bohaterom!
Nie Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród! 
Będziem Polakami!

https://www.youtube.com/watch?v=jsG6dYZNAiU 

Do ostatniej chwili życia walczył z Czerwoną Zarazą. Sława poległemu w walce z komuną i Najemnikami KGB/GRU Józefowi Franczakowi – Żołnierzowi Niezłomnemu, który oddał krew i życie za honor Wszystkich Polaków!

   

Czytaj dalej

Alternatywna historia cywilizacji – Słowianie NARODEM MATKĄ?

Współczesna ortodoksyjna i akademicka nauka wywodzi dzisiejszą cywilizację od pasterskiego ludu Sumerów, który rzekomo miał dać początek pismu. Koło, natomiast – według tychże źródeł akademickich – ma swoje źródło w cywilizacji Mezopotamii. Wszelkie dowody archeologiczne, które nie mieszczą się w jakże ciasnych ramach powyższego dogmatu są wyrzucane na śmietnik historii i kolokwialnie mówiąc „zamiatane pod dywan”.

Cywilizacja Sumeru rozwijała się od 4300 do 2500 roku p.n.e. Akademicka i oficjalna wersja historii z tego okresu wywodzi „stworzenie” pisma.

Kultura Vinca rozwijała się w południowo-wschodniej Europie w okresie 5000-4000 p.n.e. Wyróżniamy dwie fazy rozwoju tej cywilizacji: starszą, czyli Turdaş lub Vinča A i B oraz młodszą, czyli Pločnik lub Vinča C i D. Na bazie kultury Vinca w czasach późniejszych (IV, III w. p.n.e.) powstała kultura badeńska. Pierwsze odkrycia z terenów tej kultury pochodzą z 1908 roku.

Czytaj dalej