Teodor Narbutt (1784 – 1864) – Strażnik Wiary Przyrodzoney Słowian (IV SSŚŚŚ Wilno)

484px-Teodor_NarbuttTeodor Narbutt herbu Trąby (ur. 8 listopada 1784 w Szawrach, zm. 26 października 1864 w Wilnie), polski historyk, badacz dziejów Litwy, bibliofil, inżynier wojskowości w stopniu kapitana. Uczestnik walk armii carskiej przeciwko Napoleonowi Bonaparte. Syn Joachima i ojciec Ludwika Narbutta.

W 1803 r. został absolwentem Wydziału Matematyczno-Inżynieryjnego Uniwersytetu Wileńskiego. Następnie wyjechał do Petersburga gdzie pełnił służbę jako inżynier wojskowy. Uczestniczył w walkach pod Tylżą i Ostrołęką, gdzie został ranny (1807). W 1812 r. zwolniono go ze służby wojskowej. Powrócił do majątku w Szawrach, gdzie zajął się unowocześnianiem rozwiązań rolniczych oraz badaniami historycznymi. Następnie aresztowano go pod zarzutem napisania antyrosyjskiego paszkwilu (1831).

W latach 1846-1852 zaprojektował i wybudował kościół w Ejszyszkach pw. Wniebowstąpienia Pańskiego[1].

Natomiast w 1864 r. został skazany na zesłanie na Syberię. Wyrok zapadł w związku z udziałem jego dzieci w powstaniu styczniowym (Ludwika, Bolesława i Teodory). Do wykonania wyroku nie doszło ze względu na chorobę, a następnie śmierć Narbutta.

Teodor Narbutt prowadził badania: historyczne (dotyczące Litwy) oraz archeologiczne (1810). Publikował artykuły w takich czasopismach jak m.in.: Atheneum, Biblioteka Warszawska i Tygodnik Petersburski.

Swoje opinie historyczne opierał m.in. na legendach. Fałszował również źródła historyczne, napisał m.in.:

 • kronikę litewską, tzw. rękopis raduński opatrując go data powstania w 1488 r. – dynastia Jagiellonów wywodziła się tam od Ja Gellona;
 • Dziennik poselstwa Krzyżaków do księcia Witolda.

Nagrody i odznaczenia

 • Kawaler orderu św. Włodzimierza 4 stopnia;
 • Kawaler orderu św. Anny 4 stopnia;
 • Kawaler orderu św. Anny 2 stopnia (za budowę twierdzy w Bobrujsku w 1809 r.);
 • pamiątkowy sygnet cara Mikołaja I za twórczość literacką (historia litewskiej Rusi)[2].

Twórczość

 • Rys historyczny ludu cygańskiego (1830)
 • Wyborowe ody i kantaty Jana Babtysty Rousseau/wierszem przetł. przez Teodora Narbutta (1832)
 • Horacego ody wszystkie/wierszem pol. przeł. przez Teodora Narbutta (1835)
 • Dzieje starożytne narodu litewskiego (t. 1–9, 1835–1841)
 • Pomniki do dziejów litewskich (1846)
 • Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane z dołączeniem potoku pochodzeń ludów narodu litewskiego (1847)
 • Teodora Narbutta pomniejsze pisma historyczne szczególnie do historyi Litwy odnoszące się (1856)
Podziel się!