Marek Wójtowicz „Kupiłem wczora lnu białego”, Halina i Marek Portalscy „Dźwięk wszystko może…”, czyli 1. numer kwartalnika „Słowianić”, czerwiec 2013

1. numer kwartalnika Słowianić, czerwiec 2013

MH reserved Taniec kompr

Marek Hapon – Taniec

Kupiłem wczora lnu białego

bo z niego kmiecie tkali szaty –

a duch w nich wolny, wyzwolony

mieszkańcem był każdej chaty

i za stołami z lipy krągłej

z posiecznym runem na objaty

lud z aniołami biesiadował

nie pomnę ja już tamtej daty,

lecz czasem w sercu się odzywa

dalekie echo rozemglone….

 

Ku wielkiej ciszy mnie poprowadź

tęsknoto moja niezmierzona,

gdzie uczuć sfera nie wybrzmiewa,

lecz jak Istota trwa spełniona.

A czego pieśnią nie wyśpiewam

i czego  słowem nie wypowiem

niechże po brzegi mnie wypełni

i  duszę moją wciąż rozgrzewa

Z ciszy i ciepła odrodzony

Poczuję jak me serce wplata

anielską nicią rozkochany

odwieczny, boski rytm Wszechświata…

 

I pójdę w łąki rozmajone

by sobie uwić wianek z kwiatów

do źródeł życia chcę wyruszyć

by słowa moc przywrócić w sobie,

moc co porusza ludzkie serca .

Bo nim zrodzeni my w tej dobie

to Miano nasze pierwej było

potężnie osadzone w globie.

Polany, sioła jego siłą,

narody i grody przeminą

zaś POLA zawsze Bogu miłe…

Ten piękny wiersz Marka Wójtowicza znajdziecie w pierwszym numerze naszego czasopisma, na razie kwartalnika, “Słowianić”. Ponieważ pismo wychodzi 15-20 czerwca w dużej mierze poświęcone będzie Świętu Kresu, jego znaczeniu, symbolice i obrzędom, jakie towarzyszą letniemu przesileniu nazywanemu także coraz powszechniej Kupaliami. Jest to długo oczekiwana przez nas chwila. Pismo poświęcone będzie sprawom ducha i ciała, kulturze i myśli słowiańskiej, przyrodzie, nowemu sposobowi życia i myślenia o świecie i wielu innym sprawom, które interesują Wolnych Ludzi. Przedstawiamy poniżej zawartość pierwszego numeru. 

MH reserved Kwiat kompr

Marek Hapon – Kwiat

Poza wierszem Marka zapowiadamy w pierwszym numerze “Słowianić” następujące ważne teksty i rubryki:

Słowo wstępne od każdego z redaktorów: tj. od Joanny Maciejowskiej, Czesława Białczyńskiego, Piotra Kudryckiego i Marka Wójtowicza

iv nnn nnn kupala_2007_1

W dziale: Słowianie – wczoraj, dziś i jutro

Czesław Białczyński – “Tan 6 Wielki – Święto Kresu”

Marek Wójtowicz –  “Ogniu święty Ogniu” (o znaczeniu ognia w święcie Kresu)

Winicjusz Kossakowski „Czy Polacy znali pismo ideograficzne?”

Leszek Mioduchowski   „Chronologia  europejska przełomu XVI i XVII wieku”

T.S. Marski  „Księga popiołów” (fragment)

Adam Smoliński „Czy obecni  Germanie to też Ariowie?”

Także: o Świętowicie na Ślęży i Romanie Zmorskim (Strażniku Wiary Słowian), którego wiersz można przeczytać, stojąc u posągu Świętowita na tej świętej słowiańskiej górze.

0 n fiolki

W dziale: Przyroda – Zdrowy styl życia

Zioła i kwiaty w kuchni: „Jedzmy kwiaty – nasturcja i stokrotka” – jak zbierać i przyrządzać zioła i kwiaty

Przepisy z sistańskiej kuchni – Chołodziec litewski z boćwiny i zupa pomidorowa z kwiatem

Zioła świętorujańskie – ruta zwyczajna i poganek rutowaty, legenda i prawdziwe działanie

Ziemia cud natury: Puszcza Nurska i Białowieża: Święte Wzgórze Grabarka oraz Mielnik (Góra Uszeście), czyli o białowieskich miejscach mocy

 UBERHAECKEL_Work_003

W dziale: W przestrzeni ducha i myśli

Halina i Marek Portalscy „Dźwięk wszystko może”

Tadeusz Owsianko „Listy do Olgi” (o zmianach duchowych w otaczającym nas Wszechświecie)

Czesław Białczyński „Nowy Świętowit 2012 – znaczenie nowego rytu”

Jail Kubacka – Ilona Kubacka „Nauka podczas snu” (fragment nowej książki)

37

 W dziale: Sztuka słowiańska

grafiki Marka Hapona

wiersze Wojciecha Świętobora Mytnika i Marka Wójtowicza

bajka dla dzieci:

Joanny Kuruc „Baśń o słowiku i królu”

Dział Słowiańska hudba poprowadzi Wojciech Świętobor Mytnik

Sleza DSC_0183 pow 160

Oprócz tego jako 12 stronicowa barwna wkładka Część 1 Trywidu Ślężańskiego z obrazami Joanny Maciejowskiej i tekstami Marka Wójtowicza

Numer zawiera około 120 stron i jest ilustrowany także obrazami i grafikami Jerzego Przybyła oraz innych autorów.

Halina i Marek Portalscy

Dźwięk wszystko może…

 

Cały świat przepełniony jest falami akustycznymi. Istotą ich jest drgający ruch cząsteczek w gazach, cieczach i ciałach stałych. Jest to rodzaj energii kinetycznej. Drgania akustyczne są rodzajem energii, która jest obecna w całej przyrodzie. Te z nich, które wywołują wrażenia słuchowe nazywamy dźwiękami. Ich częstotliwość mieści się w zakresie od około 16 Hz do 20 kHz. Inne, o zbyt wysokich częstotliwościach, aby je usłyszeć, to ultradźwięki. Podobnie, fale akustyczne o częstotliwościach poniżej 16 Hz nazywamy infradźwiękami.

Dźwięk niesie ze sobą zarówno energię, jak również informację. Ta dwoistość nabiera szczególnego znaczenia w różnych miejscach, formach, czasach i zastosowaniach. Czasem trzeba pobudzić organizm drganiami wytwarzanymi falą akustyczną padającą na ciało (dominuje komponenta energetyczna), w innym przypadku krytycznego znaczenia nabiera niesiona przez dźwięk informacja (przy pomijalnej komponencie energetycznej).

Oddziaływanie dźwięku i drgań na organizm bazuje na stymulacji zarówno drogą słuchową, jak również przez bezpośredni odbiór ciałem i to zarówno drgań źródła dźwięku (np. misy dźwiękowej leżącej na ciele), jak i fali akustycznej wytwarzanej przez źródło dźwięku stojące obok ciała pacjenta oraz drgań przenoszonych przez podłoże, a także poprzez biopole. Fakt tych oddziaływań jest obecnie dobrze udokumentowany.  Wykorzystuje się go między innymi w rehabilitacji osób głuchych i niedosłyszących [4, 6, 8,    15, 21, 22].

Dźwięki działając nie tylko na receptory słuchowe (również muzyka) wywołują również impulsy motoryczne, a u niektórych osób przeżyciom muzycznym towarzyszą wyobrażenia wzrokowe, węchowe, dotykowe lub smakowe. Mówimy wtedy o synestezji, czy polisensorycznym angażowaniu wielu zmysłów [16].

Wielorakość funkcji: komunikatywna, poznawcza, wychowawcza, integracyjna, ideologiczna przekazu, adaptacyjna, przełamywanie stereotypów, terapeutyczna, katarktyczna, humanizująca, czy ekspresyjna muzyki (dźwięków) pokazuje całą złożoność oddziaływań i możliwości dźwięku [10].

Często człowiek nie uświadamia sobie, jakie możliwości tkwią w dźwięku. Można by wręcz stwierdzić, że posiadamy, mamy, otrzymujemy, doświadczamy…, a nie korzystamy, nie przyjmujemy, nie dajemy… dźwięku.

Współcześnie dźwięk znajduje bardzo szerokie zastosowanie w dziedzinach często bardzo odległych od siebie. Przykładowo poza sztuką i religią można tu wymienić medycynę, psychologię, ergonomię, edukację, a nawet technikę, ekonomię i działania militarne.

Możemy wręcz mówić, że język muzyki jest sztuką myślenia dźwiękami, gwarantując uniwersalność komunikacji [3]. Struktury dźwiękowe wykazują ścisłe podobieństwo logiczne do form uczucia ludzkiego – form rozwoju i zaniku, ruchu płynnego i nagromadzającego, konfliktu i rozwiązania, tempa, zatrzymania ruchu, wzmożonego podniecenia, spokoju, to znów delikatnego pobudzenia i momentu marzycielskiego [1].

Cechy dźwięku są nośnikami określonych znaczeń i odpowiadają za tworzenie nastroju. Na przykład głośny dźwięk symbolizuje siłę, moc, potęgę. Cichy – słabość, delikatność. Długi – trwanie, ciągłość, krótki – ruchliwość, zmianę [7]. Podobnie jak w tonie głosu możemy w dźwiękach wyrazić agresję, niepokój, delikatność, itp. [2].

Do dźwięków należy także głos ludzki. Znaczącą treść niesie w sobie stwierdzenie „gdy będziesz lepiej wykorzystywać swój głos, poczujesz się lepiej”. Głos odsłania, jak współgrają ze sobą siły witalne, uczucia, myśli i intuicja [16]. Głos ludzki to przecież najtańsza metoda komunikowania się, a także diagnozy, czy terapii. Wydobywając z siebie odpowiednie dźwięki można wpływać na pracę swojego organizmu, przykładowo zmniejszać lęki, łagodzić ból, równoważyć subtelne procesy energetyczne organizmu.

Już uważne wsłuchanie się w głos mówiącej osoby – ton, głośność, intonację, czy inne cechy głosu pozwala powiedzieć sporo o jej nastroju, problemach, ogólnym stanie zdrowia. Należy przy tym pamiętać, że sam mówiony tekst (informacja werbalna) to zaledwie 7% całego przekazu informacyjnego. 38% informacji zawarte są w brzmieniu  głosu, a 55% w mowie ciała, zwłaszcza mimiki rozmówcy [5]. Już pierwszą opinię o rozmówcy wyrabiamy sobie w ciągu pierwszych 7 ÷ 20 sekund [16].

Nieraz do oceny danego problemu wystarczy tylko znajomość metod wykorzystujących trzy lub cztery elementy: dźwięki, słowa. Przykładem może tu być autorski test siedmiotonowy [12,13].

Możemy mówić o trzech poziomach informacji niesionych przez muzykę [ 11]. Poziomy te (powiązane częściowo ze sobą) to:

  • poziom akustyczny,
  • poziom semantyczny,
  • poziom estetyczny, później nazwany efektywnościowym.

Wzajemne związki tych trzech poziomów jednoznacznie warunkują określony schemat oddziaływań na organizm człowieka, a także na inne organizmy żywe.

Jerzy przybyl słońce jeleńJerzy Przybył Skrzysty Jeleń Lata

Podziel się!