Dobrosław Wierzbowski – Trygław i Zurwan: trzygłowe – trzyosobowe bóstwo dawnych Słowian i Irańczyków

Kroniki wspominają o czczeniu przez dawnych Słowian trzygłowego bóstwa. Pierwotnie kult ten przypisywano jedynie Słowianom północno zachodnim tzw. bóstwo Słowian połabskich i Pomorzan, czczone w Szczecinie, Wolinie i Brennie. Jednakże geograficzne nazwy typu Trygław czy Trojan pojawiają się na terenie całej słowiańszczyzny. Odkopanie Trygława – Trzygłowa Chorwatów w Dalmacji, oraz Trzygłowa Chorutan w Silberberg potwierdza – trzyosobowy – trzygłowy bóg był bogiem ogólnosłowiańskim. Trojan – jako nazwa bóstwa pojawia się w kronikach ruskich. Zajrzyjmy do książki Wołodimira Wasilienko „Kultura Ukrainy – Folklor” wydanej staraniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2004. Pod hasłem Trojan pierwsze zdanie brzmi: Trojan – bóg czasu. 2

Innym znanym nam z mitologii świata trzygłowym i trzyosobowym bogiem czasu był irański bóg Zurwan (Zerwan). Miał on dwóch synów – dobrego Ahurę i złego Arymana. Odpowiada to zapiskom kronikarzy – słowiański Trzygłów – każda z trzech osób-głów odpowiadała kolejno za niebo (Zurwan), ziemię (Ahura) i piekło (Aryman).

Echa zurwanizmu odnajdujemy w religii bałkańskich Bogomolców – bóg nieba Jahwe (czyli Zurwan) ma dwóch synów: dobrego Jezusa (czyli Ahura) i złego Szatana (czyli Aryman).

Pendzykent – wizerunki Zurwana – VIII wiek n.e.3

Trzygłów Chorwatów z Dalmacji4

Trzygłów Chorutan z Silberberg

Świątynia Ognia i Triglawa – Słowenia

zobacz PDF: Trzyglow_Triglaw_Zurwan

Podziel się!