Powstało Zrzeszenie Słowian – Brak odpowiedzi na list otwarty do papieża Franciszka.

Wobec świadomości naszych Słowiańskich Korzeni, aby odbudować swój rodowód, w dniach 17 – 20 stycznia 2014 roku, w Nowym Julianowie pod Wałbrzychem, 15 osobowa grupa założycielska powołała do życia

Zrzeszenie Słowian

SSSSS s-1553w celu stworzenia wspólnej płaszczyzny działania i wspólnej reprezentacji osób, jak  i istniejących już i powstających organizacji słowiańskich, wobec organów rządowych i samorządowych Polski

Organizacja posiada osobowość prawną, może tworzyć oddziały, a terenem jej działania jest Polska i cały świat.  Zrzeszenie nie ma charakteru religijnego ani politycznego, ale jego członkami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w tym związki religijne/społeczne/polityczne, z pełnym poszanowaniem ich wewnętrznej autonomii, pod warunkiem działania w zgodzie z celami Zrzeszenia Słowian.  

Celem głównym Zrzeszenia Słowian jest pielęgnowanie i rozwijanie tradycji Słowian, rozbudzanie działań jednoczących “żywioł słowiański” tak by zyskał on NALEŻYTĄ REPREZENTACJĘ, a także kształtowanie takich stosunków społecznych, by w przestrzeni publicznej było miejsce do realizacji rozwoju duchowego Słowian. Inne cele to: krzewienie wiedzy o dziejach Słowian w oparciu o naukę i historię, szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji, dbałość o zachowanie miejsc Kultu Słowian, obserwacja i obrona pomników przyrody, jak również działalność kulturalna, sportowo-turystyczno-rekreacyjna i obrzędowa.   

Zrzeszenie będzie te cele realizować poprzez pielęgnowanie i rozwijanie tradycji Słowian, wskazywanie potrzeb, opracowywanie wniosków i opinii dla organów rządowych i samorządowych, organizowanie koncertów, festiwali i innych form prezentacji artystycznej, organizację i patronat nad obchodami świąt słowiańskich i obrzędów kultowych, organizowanie spotkań i prelekcji oraz prowadzenie stron internetowych, współpracę z wydawnictwami, działalność edukacyjną i badawczą, jak i poprzez inne formy działania, zgodne z celami Zrzeszenia. 

Zrzeszenie Słowian posiada siedzibę na Śląsku,  w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu. Posiada formę stowarzyszenia. Na spotkaniu założycielskim zatwierdzono statut organizacji oraz wybrano tymczasowy zarząd i komisję rewizyjną. Zarząd i komisja będą pełnić swoje funkcje do czasu, kiedy zjazd członków – czyli walne zgromadzenie, które my nazywamy Wiecem Ludowym, wybierze na 5-cio letnią kadencję właściwe władze.  Tymczasowo funkcję prezesa Zrzeszenia Słowian objął Marek Wójtowicz. Obecnie statut Zrzeszenia Słowian został skierowany do rejestracji w sądzie. Proces rejestracji może potrwać od 3 do 6 miesięcy. Po rejestracji rozpoczniemy przyjmowanie członków.

Członkiem Zwyczajnym mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne. Każdy członek posiada jeden głos – tak osoba fizyczna jak i osoba prawna. Mamy już pierwsze deklaracje uczestnictwa zarówno z Polski jak i z zagranicy.   

k nn nn nn poganie__gora sleza_2

Polskimi Duchowymi Ośrodkami Zrzeszenia Słowian są najważniejsze słowiańskie góry – kompleks Ślęży, kompleks Wawelu i Małopolskiego Oriona oraz kompleks Łysej Góry (Święty Krzyż w Łysogórach, paśmie Gór Świętokrzyskich, zwany Świątynią Dziewięciu Kręgów).

Świętogóry Goloborze

Zrzeszenie Słowian prowadzić będzie także nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspieraniu nauki, oświaty i wychowania, wspieraniu krajoznawstwa, sportu i wypoczynku dzieci  i młodzieży, popularyzowaniu sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji ekologii oraz ochronie przyrody, upowszechnianiu i ochronie wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich

wawel akropol 1688_d

Członkami założycielami Zrzeszenia Słowian są:

Czesław Białczyński

Natalia Jaskólska (sekretarz zarządu)

Piotr Kudrycki (komisja rewizyjna)

Joanna Kuruc

Jacek Kwiatkowski

Lech Mystkowski

Mariusz Nogalski

Krzysztof Orłowski (wiceprezes zarządu)

Tadeusz Owsianko

Katarzyna Petyniak (komisja rewizyjna)

Stanisław Sobański

Adam Smoliński (skarbnik)

Jerzy Wojciechowski

Marek Wójtowicz (prezes zarządu)

Artur Zdrojewski

Tadek Firma Solo – Kraków

Perun daje znak – nadesłała Lidia Czopkiewicz

Potężna burza przeszła nad Rio de Janeiro. Piorun uszkodził słynny posąg Jezusa

admin, sob., 2014-01-18 13:49 – podkreślmy datę zdarzenia – Pełnia Księżyca towarzyszyła naszym obradom i powołaniu Zrzeszenia Słowian oraz Pełne Słońce – 18 stycznia 2014 roku, przez cały dzień i noc Pełnia była nad Słowiańszczyzną, nad POLAND (Pol Land-owski)
Wielka burza rozszalała się wczoraj nad Rio de Janeiro. Trwałą w sumie aż trzy godziny i w jej trakcie doszło do bardzo wielu wyładowań atmosferycznych. Jedno z uderzeń pioruna uszkodziło najbardziej znany zabytek tego miasta, górującą na wzgórzu statuę Jezusa Chrystusa.
jesusPomnik ten to  dzieło Polaka – Pawła Landowskiego (CB) – patrz: Wielcy Polacy POL LANDowski

20 01 2014 Sprawa  ataku na Świętowita na Ślęży i Listu do papieża Franciszka – co słychać?

Atak na Świętowita i przesłuchania  redakcji “Słowianić” !!!

Ksiądz Staszak z Sulistrowic wezwał Policję do przeprowadzenia śledztwa w sprawie podpalenia kościoła w Sulistrowiczkach i wskazał mnie osobiście, tj. Czesława Białczyńskiego, jako odpowiedzialnego za to podpalenie oraz obrażanie proboszcza Staszaka tekstami publikowanymi w Internecie. Wskazał też jako winnych całą redakcję kwartalnika  “Słowianić” i kilka innych osób, w tym publicystę internetowego znanego jako Opolczyk. W związku z tym faktem zostaliśmy wszyscy, my jako redakcja “Słowianić” (oraz inne osoby), przesłuchani przez policję w charakterze świadków.

O ile mogę zrozumieć, że pieszczotliwy zwrot użyty przeze mnie w tekście “kochany klecho” niekoniecznie przypadł do gustu księdzu, który jest przyzwyczajony do tego jak zwracają się do niego jego kadzący mu na co dzień parafianie, o tyle nie mogę zrozumieć w jaki sposób podżegał do podpalenia List Otwarty kwartalnika “Słowianić” ogłoszony w Telewizji Niezależnej i na stronie Blogu Białczyński, czyli Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

Zarówno Starosłowiańska Świątynia Światła Świata jak i Białczyński traktują  KSIĘDZA Staszaka JAK ZWYCZAJNEGO OBYWATELA III RP i w polemikach nie zamierzają go słownie cmokać po rękach, ani głaskać po głowie, kiedy cała Sobótka i okolica huczy na temat jego planów schrystianizowania za wszelką cenę Góry Ślęży, która ma się zamienić z miejsca wypoczynku Wrocławian i i pielgrzymek pogan-rodzimowierców oraz zwyczajnych miłośników przyrody i gór polskich z całej Polski, w Sanktuarium Maryjne. Skoro ktoś postępuje jak klecha, jest określany przeze mnie adekwatnym określeniem.  Księdzu nie podoba się też, iż napisałem w tym artykule, że nie pozwolimy mu bezkarnie panoszyć się po Ziemi Śląskiej i że wezwałem Rodzimowierców do protestu.

Rozumiem, że powinniśmy z pokorą znosić każde rozpanoszenie się katolickich księży  w polskich górach, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody.  Dowiedziałem się też przy okazji wizyty w Sobótce, że następnym celem ma być Góra Radunia, która według planów Proboszcza z Sulistrowic cała ma zostać obwieszona katolickimi kapliczkami. Przypominamy, że Radunia jest także Górą Słowian, na równi ze Ślężą i Wieżycą.

Ihs-logo.svg

List Otwarty do papieża Franciszka i Kurii Wrocławskiej

Jak do tej pory wciąż nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ani na nasz List Otwarty w sprawie Świętowita ze Ślęży skierowany do Papieża Franciszka ani na List Otwarty skierowany do Wrocławskiej Kurii. Posiadamy potwierdzenia, że przesyłki dotarły do “właściwych rąk” i informację, że sprawa jest znana w Watykanie nie tylko z naszej poleconej przesyłki, ale również z doniesienia Nuncjusza Papieskiego w Polsce. Poinformowano nas, iż sprawa jest “w toku”.

Nie wiem co oznacza sformułowanie “w toku”, ale cokolwiek to znaczy postanowiliśmy jeszcze poczekać na te odpowiedzi, biorąc pod uwagę, że mieliśmy czas świąteczny tak w Polsce jak i w Watykanie. Co prawda niebawem skończy się styczeń i każda, nawet największa, międzynarodowa korporacja biznesowa zdążyłaby nam już zapewne odpowiedzieć, ale przyjmujemy  poważnie powiedzenie , że “kościelne młyny mielą powoli” i uzbrajamy się w cierpliwość.  Jesteśmy przekonani, że Kościół Katolicki nie zlekceważy społecznej inicjatywy i aktywności Polaków, zwłaszcza jeżeli zgromadziła ona 1350 osób, które swoimi podpisami wyraziły wolę rozwiązania zaistniałego na Ślęży i Raduni problemu, a i sam Kościół działa w Polsce w duchu deklarowanego ekumenizmu.

Póki co, nie zamierzając tracić czasu, powołaliśmy Zrzeszenie Słowian, dla którego jednym z wielu celów działania będzie posadowienie w ośrodkach duchowych Zrzeszenia Słowian w Polsce, rzeźb Świętowita.

Tadek Firma Solo – Kraków

Szowinistyczny kato-komentarz o chłopakach z Ursynowa

Opublikowany w Polska, Słowianie przez bialczynski w dniu 20 Styczeń 2014 Edytuj
11 Votes

Według komentatora o godzinie 14.00, kiedy pewna część katolików zajęła ulice swoimi procesjami i ołtarzami cała reszta społeczeństwa zamieszkująca tę okolicę powinna paść plackiem na twarz i bić pokłony jahwistycznemu bożkowi. Kto tego nie czyni ten nie jest zwykłym obywatelem, lecz POGANINEM – w wydźwięku i zastosowaniu słowa przez komentatora, kimś kogo to określenie ma poniżyć.

Otóż komentatorze, my Rodzimowiercy Polscy wyznający inną wiarę i religię równoprawną w Polsce, jesteśmy Poganami.

Poganie to wyznawcy Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej, których chrześcijańscy nawracacze a raczej krzewiciele nowej religii Postrzymskiej na naszej Ziemi Rodzinnej mordowali niegdyś setkami, całymi plemionami, poniżali przez wieki i wypychali z publicznej przestrzeni tak jak ty to dzisiaj czynisz.  Wspomnij sobie Prusy i lud Prusów, którzy dzisiaj już nie istnieją wymordowani przez Katolickie Rycerstwo Zachodnioeuropejskie spod znaku Krzyża.

Przyjmij do wiadomości Komentatorze, bezczelny wyznawco pustynnej religii Obcej w Polsce, że Poganin to nie żaden epitet, lecz określenie Słowianina, Polaka – pogardliwe rzymskie – watykańskie, a znaczyło ono tyle co mieszkaniec okręgu, bo okrąg to po słowiańsku pogost, jak pąk – -pączek kwiatu, jak pąg – guzik okrągły, jak opole – pag. Paganie/Poganie to mieszkańcy Opola-Pagu.

Poganin więc panie Komentatorze to wyznawca Wiary Słowiańskiej – dawnej Wiary Przyrodzonej, z której chrześcijaństwo jest zafałszowaną marną kalką, kiepską odbitką, zmałpowaniem i przekręceniem na potrzeby ustroju feudalnego i systemu Pan-Niewolnik, zaszczepionym z polecenia Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wcześniej zaś przez Żydów zapożyczonym od Scytów-Prasłowian, i wypaczonym poprzez Zoroastryzm w Persji, a dodatkowo w X wieku n.e. w Polsce i na Rusi  wzbogaconym o przejęte od Pogan obrzędy i święta takie jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie czyli Narodzenie Światła Świata.

Ci którzy grają tu w piłkę, po prostu korzystają z przestrzeni publicznej w sposób zgodny z jej funkcją. Więcej tolerancji dla normalności i mniej szowinizmu katolickiego.

Kupując (TERAZ – TUTAJ!)  Budujesz Wolne Media Wolnych Ludzi!
slowianic nr 2 przod
Podziel się!