Wielka Zmiana – społeczeństwo/nauka

Wielka Zmiana dotyczy wszelkich możliwych dziedzin życia i obejmuje swoim wpływem wszelkie istoty żywe a także materię nieożywioną. W poniższym dziale znajdą się artykuły poświęcone rewolucyjnym, czyli wielkim, zmianom w poglądach poszczególnych nauk oraz w poglądach społecznych i organizacji życia społecznego na Ziemi. Tak więc to tutaj będziemy publikować materiały związane z nowymi prądami w ekonomii, historii, genetyce, archeologii i innych dyscyplinach wiedzy.

Podziel się!