Strój ludowy Wołochów z miejscowości Nasud w Karpatach-Harpątach

Strój ludowy Wołochów

Piękna czapa-trzop z pawich piór. Strój wpisuje się w tradycję i kulturę środkowo-europejską nie odstając w żaden sposób od słowiańskiego otoczenia, wręcz widać w nim kontynuację i wielowiekowe wpływy sąsiedztwa.

Rozważania na temat tradycyjnego stroju ludowego u potomków straży granicznej Nasud.

Czytaj dalej