Strój ludowy Wołochów z miejscowości Nasud w Karpatach-Harpątach

Strój ludowy Wołochów

Piękna czapa-trzop z pawich piór. Strój wpisuje się w tradycję i kulturę środkowo-europejską nie odstając w żaden sposób od słowiańskiego otoczenia, wręcz widać w nim kontynuację i wielowiekowe wpływy sąsiedztwa.

Rozważania na temat tradycyjnego stroju ludowego u potomków straży granicznej Nasud.

 

Tradycyjny strój ludowy wołoskiego chłopa jest jednym ze znaków tożsamości charakterystycznych dla narodu rumuńskiego. Ten kostium ma zarówno wspólne elementy, jak i elementy odróżniające go od innych obszarów geograficznych. Region Nasud zdołał zachować tradycyjny strój prawie taki sam, jak sto lat temu. Życie gospodarcze wsi wokół Nasud, specyficzne życie, klimat podgórski i górski, istnienie granicy militarnej przez prawie sto lat i specyficzne potrzeby materialne chłopów-żołnierzy były czynnikami, które wpłynęły na kształt tradycyjnego stroju. Austriacka granica militarna miała długofalowy wpływ na ewolucję mieszkańców, ich emancypację, narzucając mieszkańcom zachowanie lokalnych tradycji i utrwalenie tożsamości narodowej na poziomie językowym, literackim, społecznym, kulturowym, folklorystycznym.

 

Chociaż rytmy życia i rozwoju wiejskiego wszechświata różnią się pod wieloma względami od rytmów innych segmentów społeczeństwa, świat rumuńskiego chłopa nie może znajdować się poza historią: ma swoje własne ewolucje, nawet powolne, na progu stagnacji. (Ştefănescu, 2009: 114). Chłop niezależnie od epoki, w której żył, pozostawał głęboko przywiązany do tradycji i trudniej przyjmował wpływy społeczeństwa w ruchu, nie zaprzeczając im całkowicie. Historia tej warstwy społecznej jest tym ciekawsza, że ​​można ją badać z kilku perspektyw: antropologicznej, socjologicznej, etnograficznej czy kulturowej. Badania etnograficzne w rejonie Năsăud, tak bogate w starożytne świadectwa autentyczności dotyczące stroju codziennego, ale także świątecznego, ujawniają piękno, umiejętności, zręczność i umiejętności kobiet w robieniu zwykłych ubrań. Okres militaryzacji miał szczególne znaczenie w historii tego obszaru: 1762-1851. Granica militarna miała długofalowy wpływ na rozwój ludności, na jej emancypację, ale w sposób dorozumiany narzuciła w świadomości miejscowej ludności zachowanie lokalnych tradycji i asercję (nieśmiałą we wczesnych latach reżimu austriackiego) tożsamości narodowej przejawiającej się w poziom językowy, literacki, społeczny, kulturowy, folklorystyczny. Okres graniczny odcisnął więc silny ślad na rozwoju obszaru Năsăud i całej jego populacji, niezależnie od tego, czy był on zmilitaryzowany, czy nie. Ludność wiosek przygranicznych tworzyli głównie chłopi, postrzegani jako istoty „dyskretne” (Ştefănescu, 2007: 255), nawet jeśli stanowili przytłaczającą większość w zmilitaryzowanych wioskach. Mogli być wolnymi chłopami lub niewolnikami i obaj zajmowali się uprawą ziemi, rolnictwem, ponieważ pozwalał na to skład gleb. Przed ustanowieniem granicy wojskowej ludność wsi składała się z chłopów zależnych od magistratu Bistrity; po ustanowieniu granicy Austriacy obiecali uwolnienie chłopów i ich własność, co stopniowo zostało osiągnięte. W pułku granicznym służba wojskowa była adresowana do wszystkich sprawnych, zdrowych mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat. Aby móc zaciągnąć się do służby czynnej, mężczyźni musieli spełnić pewne niezbędne warunki, być w dobrym zdrowiu, być w dobrej kondycji fizycznej, nie cierpieć kalectwa, nie należeć do kategorii osób zwolnionych ze służby wojskowej. Oprócz okresów, w których zapraszano ich do udziału w różnych bitwach z Cesarstwem Austriackim, mieszkańcy wiosek Năsăud dużą część czasu poświęcali na prace domowe i szycie odzieży. W ten sposób z pokolenia na pokolenie utrwalony / utrwalony został tradycyjny sposób wykonywania odzieży codziennej, ale i świątecznej. Zdecydowana większość ludności zmilitaryzowanych wiosek na obszarze Năsăud została utworzona przez chłopów, a popularny strój jest z nimi bezpośrednio związany, ponieważ nie mieli dużych sum pieniędzy na kupowanie ubrań na jarmarkach i byli zmuszani konieczności wykonania własnej, zwykłej sukienki. Modele, które mieli, to te przekazane przez starszych, a mianowicie modele na rodowym stroju ludowym. W ten sposób utrwalono tradycję autentycznego stroju ludowego! Jak wspomina badaczka Lucia Apolzan, strój musi być postrzegany i badany w dwóch aspektach: „po pierwsze oznacza ubranie, a po drugie ozdobę” (Apolzan, 1944: 93). Odzież była używana od czasów starożytnych do okrywania ciała i była wykonywana w gospodarstwach domowych, przy czym zasada użyteczności była dominująca przy jej wytwarzaniu. Przedmiotem zdobienia stał się strój ludowy, gdy zwykły człowiek zdał sobie sprawę z tego, co oznacza estetyka i wprowadził ją w życie za pomocą dostępnych środków. Rumuński słownik etnologiczny definiuje popularny strój charakterystyczny dla obszaru Năsăud w następujący sposób: „Kostium z Năsăud” składa się z szerokich białych klap, które znajdują się pod spodem są ozdobione bardzo wąskim haftem, kwadraty są bardziej czerwone lub ciemnoniebieskie, w tym ostatnim przypadku przedni kwadrat to tarcza ozdobiona poniżej szerokim rondem lub girlandą, koszula wykonana z białej tkaniny haftowanej w kolorze czerwonym, niebieskim i czarnym , może być również czysto biały, ale wtedy brakuje haftu, jedyną ozdobą jest szeroka biała koronka na końcach (końcówki rękawów). W niektórych wioskach w pobliżu Năsăud dziewczęta noszą zamiast niebiesko-czarnych fartuchów, które są zwykle wykonane z aksamitu lub tkaniny i są ozdobione drutem, motylkami lub pstrokatym, wąskim haftem. Wszystkie te kostiumy są noszone z białymi skórzanymi skrzyniami z haftami jedwabnych kwiatów, frędzlami i płatkami czarnego, bordowego lub niebieskiego aksamitu. ”(Godea, 2007: 575-576)

Obszar Năsăud posiada „cenne elementy tradycyjnej kultury” (Pascu, 1969: 195), wśród których w szczególny sposób wyróżnia się strój ludowy, a charakterystyczny dla tego obszaru jest fakt, że udało mu się zachować niemal niezmienione elementy stroju ludowego. całe pokolenia. Życie gospodarcze w wioskach wokół Năsăud, specyficzny styl życia, klimat przedgórski i górski, ale także istnienie granicy militarnej dla prawie stuletni (1762-1851) i specyficzne potrzeby materialne chłop-żołnierze wpłynęli na sposób zaprojektowania i wykonania kostiumu tradycyjny. Jeszcze przed militaryzacją strój codzienny był prosty, nastawiony na użyteczność, a mniej na efektowny, ale z okresu militaryzacji „strój męski mundurowy i znacznie uproszczony strój kobiecy” (Philip 2005: 347). z pokolenia na pokolenie obszar Năsăud jest uznawany za konserwatyzm w zakresie tworzenia i dekoracji stroju ludowego (Linul, 2014: 18). W badaniach terenowych prowadzonych w dniach 16-19 sierpnia 2016 roku postanowiłem odkryć ślady tradycyjnego stroju ludowego w niektórych wioski dawnego pułku granicznego z siedzibą w Năsăud: Mocod, Maieru, Sângeorz-Băi, Rodna. W domach mieszkańców zachowały się dawno zapomniane dawne skrzynie posagowe, pełne ubrań ludowych o rzadkiej urodzie i dużej wartości etnograficznej. Nie w każdej rodzinie skrzynie trzymane są w domu, ale wspinano się po nich po mostach, zabierano do chat, stodół czy letnich kuchni, bo domy zostały „zmodernizowane”, a stare, „staromodne” skrzynki nie pasują już do nowych wnętrz. Podczas wizyt u mieszkańców 16, 17, 18 i 19 sierpnia zidentyfikowaliśmy i sfotografowaliśmy ponad 300 sztuk dawnego stroju ludowego, a także przeprowadziliśmy kilka wywiadów zawierających informacje o noszonych strojach, szczegóły dotyczące zwyczaje weselne lub pogrzebowe Kolory stroju ludowego różnią się w zależności od obszaru etnograficznego i mogą występować wpływy i zapożyczenia kolorystyczne. a także do szycia koszul, w Maieru od niedawna używa się różu i fioletu, w Rodna zielony, pomarańczowy i wszędzie czarny jest używany do odzieży pogrzebowej głośny. Zauważyłem, że istnieją różne rodzaje strojów ludowych, w zależności od określonych kryteriów, a mianowicie: pory dnia, płci, wieku czy stanu cywilnego. Port wyznacza zatem różnice wiekowe, okazje, na które jest noszony, a czasem status społeczny. Do takich samych wniosków doszli inni badacze etnograficzni, którzy analizowali różnice w ubiorach według określonych kryteriów (Totszegi, 2008: 55). Kryteria te uwzględnia opis portu Năsăud (Pascu, 1969: 197-214) lub portu Maramureş (Mariş-Dăncuș, 2016: 7) z XX wieku. Symbolika stroju ludowego jest bardzo ważna w analizie, ponieważ każdy kolor jest używany do konkretnego celu, a zwykły strój i świąteczny nie są pozostawione przypadkowi. W przypadku stroju codziennego używanego na co dzień przydatne jest główne kryterium przy szyciu ubrań ze szkodą dla estetyki, która jest bardziej brana pod uwagę w przypadku odzieży wakacyjnej. Strój ludowy odzwierciedla tradycyjny sposób życia ludzi, jest znakiem tożsamości narodowej, symbolem, obok flagi, hymnu, herbu, języka. Każdy strój ludowy charakteryzuje się przeszłością, wytrwałością i ciągłością ”(Totszegi, 2008: 54), nie można też lekceważyć funkcji tożsamościowej tradycyjnego stroju. Podstawowe ubiory są takie same dla wszystkich obszarów etnograficznych: koszula, klapa, modrzew, spodnie (itari, wrony), klatka piersiowa, pasek, różnicę stanowią motywy zdobnicze, sposób zakrycia głowy, ozdoby czy grube ubranie noszone w zimnych porach roku. . Wioski wokół Năsăud wyróżniały się kilkoma specyficznymi utworami (Linul, 2014: 18), dostosowanymi do warunków klimatycznych i lokalnego ukształtowania terenu. Jako element szczególny nakrycie głowy jest zauważalne w rejonie Năsăud, a dokładniej w miejscowości Sângeorz-Băi. Chłopcy i dziewczęta noszą na głowach, na święta czapki lub wstążki ozdobione pawimi piórami ułożonymi w formie wachlarzy. Na czapkach wszyte są tzw. Opaski, które są rzędami ułożonych dookoła koralików, a po prawej stronie naszyte są w formie wachlarzy pawie pióra. W tym sensie istotne są zdjęcia znalezione w Archiwum MET lub wykonane w terenie.

Bardzo pięknie, ale autor tego opisu zapomina, że te ostatnie sto lat to czas nieistnienia Rzeczpospolitej a także Rumunii, a Wołoszczyzna i Mołdawia oscylowały przez kilka stuleci między kulturą słowiańską , polską i ukraińską a turecką, Rumuni zaś są zromanizowanymi słowiańskimi Drakami-Trakami, Dahami i Getami-Gątami-Gotami.

 

Podziel się!