Materiały Etnograficzne z Królestwa SIS: Czuwasze

Materiały Etnograficzne: Czuwasze

Od Furio Muerte

Tradycyjny strój Czuwaszek Czapka i Bajorki – Piękna niebieskooka Czuwaszka – strój z XIX wieku

Jak pisze Wikipedia

Czuwasze (czuwask. чǎвашсем, ros. чуваши, tatar. Чуашлар) – naród pochodzenia turkijskiego, zamieszkujący Czuwaską Republikę Autonomiczną oraz w mniejszej liczbie sąsiednie Tatarstan i Baszkirię.

Ich liczbę ocenia się na 1,7–1,8 mln. Aż do XVIII wieku wyznawali szamanizm, od tego czasu są prawosławni. Niekiedy można spotkać się z nazwą Bułgarzy. Plemiona bułgarskie, które osiedliły się na Bałkanach w VII wieku były odłamem tego samego ludu, którego potomkami są współcześni Czuwasze, pochodzą też od innych ludów. Są trzecią co do liczebności grupą etniczną w Kazaniu (1,2%). Podejrzewa się, że powstali wskutek zmieszania Sabirów, Suwarów lub/i innego plemienia huńskiego z miejscową ludnością nadwołżańską.”

Właśnie wyraźnie widać tę tureckość na powyższym zdjęciu, jak sądzę z R1a po ojcach, a po matkach też z Europy Środkowej. Oczywiście że był to lud mieszany tak jak mieszani byli Połowcy-Kumanowie czy Setowie na pograniczy słowiańsko-bałtyjsko-fińskim, czy Karakałpaci, Kirgizi, albo Wielcy Bułgarzy (Wołgarzy) znad Wołgi którzy utworzyli współczesną Bułgarię. Obecnie w Wielkim Stepie są to ludy mówiące turkijskimi językami albo jak Setowie językiem setu, niby estońskim, ale tak naprawdę odmiennym fino-bałto-słowiańskim – jak niegdyś był pruski-boruski.

Podziel się!