Radio Białystok: Ponad sto kolejnych artefaktów odnalezionych na cmentarzysku Jaćwingów trafiło do zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Ponad sto kolejnych artefaktów odnalezionych na cmentarzysku Jaćwingów trafiło do zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Od Poli Dec

Gliniana grzechotka, bransolety ze smoczymi główkami, sprzączki do pasa, czy przęśliki tkackie. Między innymi takie przedmioty znaleźli archeolodzy na cmentarzysku jaćwieskim w podsuwalskim Krukówku.

Czytaj dalej

HISTORIA WARMII I MAZUR Prusowie – Początek

HISTORIA WARMII I MAZUR Prusowie – Początek

A TUTAJ W 2021 ROKU NARRACJA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PRUSOWIE ZAMIESZKIWALI SWOJE ZIEMIE JESZCZE PRZED EPOKĄ ŻELAZA, A WIĘC ZBLIŻAMY SIĘ DO PRAWDY HISTORYCZNEJ, ALE NIE DO PRAWDY O SŁOWIANACH TYLKO DO PRAWDY O PRUSACH (CZYLI BORUSACH). A Borus lub Brus – znaczy po słowiańsku: borowy, albo osełka, krzemień. O Prusach więc według nauki polskiej można mówić mniej więcej prawdę, a o Słowianach i Lechitach nadal nie można.

Czytaj dalej

Nieodkryte tajemnice – Prusowie Old Prussians Prußen (Archiwum 2014)

Nieodkryte tajemnice – Prusowie Old Prussians Prußen

Tutaj narracja o Prusach jako ludzie sięgającym nad Bałtykiem korzeniami początków epoki żelaza a wiec 600 p.n.e.. O Prusach można tak mówić oficjalnie, a o Słowianach?! Polskie nauki historyczne i archeologiczne wciąż gonią koniec własnego ogona i to co słowiańskie przypisują a to Celtom a to Germanom, a to Scytom a to Sarmatom, a to Prusom, czyli Bałtom, którzy są niczym innym jak mieszaniną ludności o haplogrupie R1a, I oraz N z nieznaczna domieszką R1b (być może po Krzyżowcach zwanych popularnie Krzyżakami).

Czytaj dalej

Kamienne i drewniane Baby Połowców spod Doniecka (X wiek) oraz stelle i baby Słowian, Prusów i Scytów (Prasłowian)

Połowcy-Kumanowie to podobnie jak Bułgarzy grupa plemienna mieszana o pochodzeniu tursko-słowiańskim. Między 11 a 13 wiekiem tworzyli wielkie państwo nad Morzami Czarnym i Koszpijskim, które obejmowało swoją władzą zarówno plemiona tureckie, Tatarów, Bułgarów, Węgrów, Chazarów jak i Słowian.

Niniejszy artykuł nawiązuje blisko do poprzedniego gdzie widzieliśmy Belbuka z Lubicka. Wielu publicystów twierdzi że „bab” kamiennych z terenu Słowian nie ma, właśnie ów Belbuk nią jest.

Połowcy mapaPrzedstawiamy tutaj Kamienne Baby, które są rozsiane licznie po stepach Ukrainy. Polscy archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2008 dokonali renowacji owych figur w Muzeum Leśnym Veliko Anadol pod Donieckiem.

Czytaj dalej

O Budynach i Nurach, czyli późniejszych Nurusach (Rusach i Har-Rusach) oraz o Istach

O Budynach i Nurach, czyli późniejszych Nurusach

Słowiańskie obrzędy ognia 09_Zonglerka_ogniemSłowiańskie obrzędy Ognia

O Budynach i Nurach, czyli późniejszych Nurusach (Rusach i Har-Rusach) oraz o Istach

Kilka wniosków z cytatów:

Sidoniusz Apollinaris i Paweł Diakon (choć to bardzo późne wzmianki):

…..”za walecznym Rugijczykiem postępuje srogi Gepida…wdzierają się Hunowie, Bellonci, Neurowie, Basternowie, Turyngowie, Brukterowie i Frankowie”…../…..”podlegał zaś jego władzy (Attyli) ów znakomity król Gepidow Ardaryk,a także władca Gotów, Walamir, znakomitszy niż sam król……oraz wiele innych barbarzyńskich nacji mieszkających w północnych stronach.”……czy w szeregach Attyli maszerowali Słowiane?

Oczywiście, że tak – i to nie podlega dyskusji.

Czytaj dalej