Nieodkryte tajemnice – Prusowie Old Prussians Prußen (Archiwum 2014)

Nieodkryte tajemnice – Prusowie Old Prussians Prußen

Tutaj narracja o Prusach jako ludzie sięgającym nad Bałtykiem korzeniami początków epoki żelaza a wiec 600 p.n.e.. O Prusach można tak mówić oficjalnie, a o Słowianach?! Polskie nauki historyczne i archeologiczne wciąż gonią koniec własnego ogona i to co słowiańskie przypisują a to Celtom a to Germanom, a to Scytom a to Sarmatom, a to Prusom, czyli Bałtom, którzy są niczym innym jak mieszaniną ludności o haplogrupie R1a, I oraz N z nieznaczna domieszką R1b (być może po Krzyżowcach zwanych popularnie Krzyżakami).

https://www.youtube.com/watch?v=xVlv7bH47ZA

 

Podziel się!