Kamienne i drewniane Baby Połowców spod Doniecka (X wiek) oraz stelle i baby Słowian, Prusów i Scytów (Prasłowian)

Połowcy-Kumanowie to podobnie jak Bułgarzy grupa plemienna mieszana o pochodzeniu tursko-słowiańskim. Między 11 a 13 wiekiem tworzyli wielkie państwo nad Morzami Czarnym i Koszpijskim, które obejmowało swoją władzą zarówno plemiona tureckie, Tatarów, Bułgarów, Węgrów, Chazarów jak i Słowian.

Niniejszy artykuł nawiązuje blisko do poprzedniego gdzie widzieliśmy Belbuka z Lubicka. Wielu publicystów twierdzi że „bab” kamiennych z terenu Słowian nie ma, właśnie ów Belbuk nią jest.

Połowcy mapaPrzedstawiamy tutaj Kamienne Baby, które są rozsiane licznie po stepach Ukrainy. Polscy archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2008 dokonali renowacji owych figur w Muzeum Leśnym Veliko Anadol pod Donieckiem.

Изваяние ”Кезер”

Kamienna figura spod Kezer

Prezentujemy tutaj kilka zdjęć owych Bab ponieważ wykazują one uderzające podobieństwo do rzeźb słowiańskich i istyjskich (bałtyjskich) w kamieniu, ale także i w drewnie, wykonanych w innych okresach dziejowych, zwłaszcza we wcześniejszych czasach pogańskich.

 

Na początek jednak tzw. Baba Pruska (oczywiście z wąsami) z Olsztyna

 

283817Czas zatarł szczegóły tych rzeźb, ale łatwo rozpoznamy, że są to męskie postacie – zwykle mają wąsy, a za pasem nóż, krótki miecz i bardzo często róg. Są to rzeźby wykonane przez Prusów, lud spokrewniony z Litwinami, który podbity przez Krzyżaków utracił swoją niezależność w XIII w. Tak więc rzeźby te mają co najmniej 700 lat, a pewnie nawet więcej. Nie wiemy, jak Prusowie je nazywali i do czego służyły. Możemy się jedynie domyślać, że były obiektami kultu. Co ciekawe, podobne rzeźby spotkać można na stepach Ukrainy, zwłaszcza na położonych dużo dalej na wschód stepach Kazachstanu, zamieszkiwanych przez ludy tureckie. Takie rzeźby o typowo męskich atrybutach (wąsy, broń) ustawiano przed wiekami na mogiłach wojowników, a zwano je „babami”. Co ma baba do męskich posągów? Po turecku baba to… ojciec, a także człowiek zasłużony lub czcigodny starzec. Pozostaje tajemnicą, dlaczego Prusowie wykonywali i czcili podobne posągi.

 

A teraz kolejna Kamienna Baba Bałtyjska która okazuje się posagiem kultowym znalezionym w miejscu kultu – odkrycie z Poganowa z roku 2005

MTAyNHg3Njg,Obraz_074

Prymitywną rzeźbę kamienną tzw. „babę” odkryli podczas badań wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego Poganowo IV archeolodzy z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Archeolodzy pracowali pod kierownictwem Mariusza Wyczółkowskiego a wspomagali ich studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. „Jest to pierwsze tego typu znalezisko na całym południowo-wschodnim pobrzeżu Bałtyku. Co prawda z terenu ziem zamieszkiwanych do czasu podboju krzyżackiego przez plemiona Prusów znanych było do tej pory 21 +bab+, lecz nie znany był kontekst archeologiczny miejsca ich znalezienia. Większość z nich znana była już w XIX w. Posąg odkryty w Poganowie stanowił jeden z elementów kamiennego kręgu, wewnątrz którego usypany był niewielki kopiec” – informuje dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Izabela Mellin-Wyczółkowska.

Na powierzchni wykopu wokół kopca znaleziono ponad 300 fragmentów kości zwierzęcych. W pobliżu znajdowało się prostokątne palenisko złożone z dwóch warstw kamieni wylepionych z wierzchu gliną. „To rewelacyjne odkrycie potwierdza kultowy charakter badanego od 2005 r. stanowiska. Jest to zatem pierwszy znany i badany archeologicznie kompleks osadniczy z wydzielonym miejscem zorganizowanego kultu z terenu ziem bałtyjskich. Stanowiska kultowe znane są z badań ziem zamieszkiwanych we wczesnym średniowieczu przez Słowian i ludność Skandynawii, jednak na terenach wokół południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku nie były dotychczas znane” – tłumaczy Izabela Mellin-Wyczółkowska.

Przypomina, że w czasie badań w latach 2005-2006 odkryto tam już zagłębione w ziemi palenisko i sąsiadujący z nim kopiec usypany z luźnych kamieni. „Wokół nich, na przestrzeni ponad 1 ara występowały zazwyczaj w skupiskach kości zwierzęce. Znaleziono tam także żelazne obręcze drewnianego klepkowego wiaderka i przęśliki. Według wstępnych analiz ponad 70 proc. z kilku tysięcy fragmentów kości stanowią szczątki koni, które we wczesnym średniowieczu traktowane były jako zwierzęta szczególnie poświęcone bóstwom. Spotyka się także kości jelenia i znacznie rzadziej krowy” – opowiada.

20060814histriamuseumneAntropomorficzna starożytna „baba” z Rumunii, prawdopodobnie scytyjska, czyli słowiańska

Na podstawie odkrytych fragmentów ceramiki funkcjonowanie miejsca kultu można datować na X-XI wiek do początku XII wieku. „Warstwy spalenizny i węgli drzewnych znalezione na stokach grodziska i w nasypie, na którym prawdopodobnie stała wieża mogą świadczyć o gwałtownym końcu funkcjonowania całego kompleksu osadniczego” – zaznacza dyrektor.

 

Scythian_stelae_01Oto wyjaśnienie wszystkich zagadek – Scytyjskie-Skołockie czyli Pra-Słowiańskie Baby ze starożytności (VII w. p.n.e. do V wieku n.e.)

Jak mówi, dotychczasowe odkrycia nieznanych w literaturze przejawów kultu w Poganowie na nowo otwierają dyskusję nad wpływem zwyczajów tureckich ludów stepowych na wczesnośredniowiecznych ziemiach pruskich. Są niezwykle ważnym argumentem zwolenników teorii „stepowego” pochodzenia „bab pruskich”.

Kamienny posąg przewieziony został do kętrzyńskiego muzeum.

04bae9e-img-2815

Dniepropietrowsk (Ukraina)

400px-baba_0084

Baba Połowiecka XI wiek

450px-baba_pruska_mozgowo

 

 

_MG_4523

I jeszcze kilka stelli Scytyjskich  – niektóre z XI wieku p.n.e.

_MG_4516

_MG_4519

_MG_4522

 

A teraz już Muzeum Leśne pod Donieckiem i „baby” Połowców-KumanówVelikoanadolskiy-Forest_1

P50_9

 

 

aa

 

dsci3226

c1a6a69-img-2671

800px-kurgan_stelae_kirovohrad_ukraine

 

 

oraz inne Baby ze Stepów Nadczarnomorskich i znad Aralu i Morza Koszpijskiego

 

 14Droga Słowiano-Turskich Bułgarów nad Dunaj

P88_2Kijów

Изваяние с ожерельем из Кеме-КечуKeme-Kecza

Изваяние из ОнгудаяOngudaj

Изваяние из БарлыкаBarłykИзваяние из ЧадыраCzadyr

Изваяние из ТалдыTałdy

t_63_1askania_nowa_7a_202Askania

1370222_518829844866085_620180357_nRyc. 24 „Kamienne baby” które poprzez widoczne na nich przestawienia broni i elementów stroju są łączone z Kimmerami: A. Kyzburun, Przedkaukazie, B. Belogradec, Bułgaria. (Chochorowski 1996, s. 25, rys. 5.3-4).

Bardzo dobra i ciekawa strona poświęcona Scytom i Kimerom, z której pochodzi powyższa rycina :https://archeologiawschodu.wordpress.com/category/srodkowy-wschod/

 

 

 

Podziel się!