HISTORIA WARMII I MAZUR Prusowie – Początek

HISTORIA WARMII I MAZUR Prusowie – Początek

A TUTAJ W 2021 ROKU NARRACJA MÓWIĄCA O TYM, ŻE PRUSOWIE ZAMIESZKIWALI SWOJE ZIEMIE JESZCZE PRZED EPOKĄ ŻELAZA, A WIĘC ZBLIŻAMY SIĘ DO PRAWDY HISTORYCZNEJ, ALE NIE DO PRAWDY O SŁOWIANACH TYLKO DO PRAWDY O PRUSACH (CZYLI BORUSACH). A Borus lub Brus – znaczy po słowiańsku: borowy, albo osełka, krzemień. O Prusach więc według nauki polskiej można mówić mniej więcej prawdę, a o Słowianach i Lechitach nadal nie można.

https://www.youtube.com/watch?v=5FFBmSO5xxg

Podziel się!