Rafał Kopko Orlicki: Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – Zakończenie oraz Uzupełnienia i objaśnienia do projektu Konstytucji Konfederacji Narodów Międzymorza

Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – Zakończenie

Szanowni Czytelnicy – Wolni Ludzie – Polacy, niniejszym zakończyliśmy publikację Projektu Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza.

Wszelkie uwagi do Projektu prosimy kierować na adres mailowy: konstytuanta@op.pl

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – ROZDZIAŁ XV: Nadzwyczajne przepisy karno – wykonawcze wobec osób pełniących ważne funkcje społecznie + ROZDZIAŁ XVI Wnioski normatywne dla ustrojowych praw konstytucyjnych Konfederacji i Wielkiej Rady Historyczno – Etycznej KNM (WRHEK)

Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – ROZDZIAŁ XV

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ VI: SUWEREN, NARODY, OBYWATELE + ROZDZIAŁ VII: PORZĄDEK ADMINISTRACYJNY KONFEDERACJI

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI + ROZDZIAŁ V ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV

 

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Rozdział II – NORMY ETYCZNE I OPARTE NA NICH REGULACJE PRAWNE I

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Rozdział II

W wielonarodowym, niezwykle szerokim zjednoczeniu jak Konfederacja Narodów Międzymorza, oparcie przepisów prawa zasadniczego na jednoznacznie postawionych normach etycznych i prawach z nich zrodzonych, na wskazanych przykładach ich naruszania, na konsekwencjach prawnych za ich łamanie, jest koniecznością. Tylko w ten sposób, zbudujemy trwałe, wspólne postrzeganie etyki, bez najmniejszych odchyleń pomimo naszych różnic kulturowych i odmiennych doświadczeń historycznych. Dlatego, rozdział niniejszego projektu Konstytucji oparty na takich fundamentach, uznałem za konieczny. Tym się ta konstytucja będzie różnić zasadniczo od dotąd znanych na Świecie, ale będzie to jej zaletą i przykładem dla innych, pobudzając narody Ziemi do wprowadzania zupełnie nowych, wspólnych etycznie, praw podstawowych.

  Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

 

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki – Projekt Konstytucji dla Konfederacji Narodów Międzymorza – Wstęp

 Projekt Konstytucji dla Konfederacji Narodów Międzymorza – Wstęp

 Wspólnie z Rafałem Kopko Orlickim zdecydowałem o rozpoczęciu z Nowym Rokiem publikacji tekstu projektu Konstytucji Konfederacji Narodów Międzymorza. Jest to jego  autorski projekt. Niniejszy tekst znajduje się w chwili obecnej w redakcji Poli Dec i dopiero spod jej ręki wyjdzie w wersji całkowicie poprawnej – acz nie ostatecznej. Nie ostatecznej dlatego, że  ostateczny tekst Konstytucji wyłoni się mamy nadzieję z uwzględnieniem istotnych poprawek wynikających ze społecznej dyskusji Ruchu Wolnych Ludzi, Wolnych Polaków, a jego brzmienie także jako Nowej Konstytucji Polski powinna oficjalnie ogłosić powołana do tego celu KONSTYTUANTA.

Dziejące się obecnie w bardzo szybkim tempie wydarzenia historyczne tworzące na naszych oczach nową rzeczywistość geopolityczną, wewnątrzpolityczną, ekonomiczną i społeczną na całym Świecie, a szczególnie w Europie i Polsce, nie pozwalają na dalszą zwłokę w upublicznieniu niniejszego projektu. U jego podstaw leży idea Demokracji Bezpośredniej i projekt ten służy wprowadzeniu Demokracji Bezpośredniej na obszarze całej Konfederacji Międzymorza w zgodzie z wolą współtworzących ją narodów.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji istotnych poprawek. Adres do ich zgłaszania zostanie podany po publikacji ostatniej części materiału – Zakończenia.(Rys.1. przedstawia projekt Godła Konfederacji Narodów Międzymorza.

Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu – to władza zwierzchnia narodów nad władzą przedstawicielską, odwrócenie władzy centralistycznej.

Złota gwiazda – to władza zwierzchnia obywateli – suwerennych narodów.

Mniejsze korony srebrne – to czwór podział władzy niższej;

opiniotwórcza/media,

przedstawicielska/parlamentarna,

zarządzająca/wykonawcza,

wykonawcza wyodrębniona – sądownicza.

Biel – sprawiedliwość, czystość etyczna, prawda.

Błękit – wolność, przestrzeń, morza.

Ciemna czerwień – honor, odwaga, walka o wolność, ludzkie życie.) 

by Rafał Kopko – Orlicki

Varsovie 2022  Czytaj dalej