Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza (całość)

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA (całość)

Ten artykuł daje linki do wszystkich części opublikowanego na tych łamach przez Ruch Wolnych Ludzi Demokracja Bezpośrednia – Wolna Polska: Projektu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza.

Zadaniem Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata zawsze było, jest i pozostanie wytyczanie Drogi, tj. pokazywanie możliwości i propagowanie najwłaściwszego naszym zdaniem kierunku rozwoju Wspólnoty Wolnych Ludzi na Matce Ziemi w oparciu o Prawo Przyrodzone (Naturalne) i jego główną zasadę: Pokojowego Współistnienia Wolnych Narodów.

Niniejszy projekt jest Głównym Kamieniem Milowym tejże Drogi – Drogowskazem i Wytyczną na najbliższy Okres WIELKIEJ ZMIANY. Jesteśmy przekonani, że dla  Wspólnoty Wolnych Ludzi i Wolnych Narodów nie ma lepszej drogi ustrojowej i państwowej niż System Demokracji Bezpośredniej – Jedyna gwarancja w pełni demokratycznych rządów sprawowanych bezpośrednio przez Suwerenne Narody.

Tak też proszę ten materiał traktować – jako poglądowy.

NIKT Z NAS TUTAJ NIE PISZE KONSTYTUCJI INNYM NARODOM. TEN MATERIAŁ SŁUŻY PROMOCJI DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ I POKAZUJE JAK MOGŁABY WYGLĄDAĆ KONSTYTUCJA DOCELOWA MIĘDZYMORZA, KIEDY STANIE SIĘ ONO KONFEDERACJĄ. KAŻDY NARÓD, KAŻDY OBYWATEL POLSKI – MOŻE DORZUCIĆ TUTAJ SWOJE POMYSŁY. JEST TO DOKUMENT OTWARTY A DROGA DO JEGO REALIZACJI Z PEWNOŚCIĄ JEST JESZCZE BARDZO DŁUGA.

NIE WSZYSTKIE NARODY SKONFEDEROWANE W MIĘDZYMORZU MOGĄ TEŻ CHCIEĆ DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ U SIEBIE. ZAKŁADAMY ŻE JEDNAK TEN POLSKI WZORZEC BĘDZIE NA TYLE ATRAKCYJNY ŻE INNE NARODY EUROPY I ŚWIATA BĘDĄ GO CHCIAŁY POWIELIĆ I WCIELIĆ W SWOICH PAŃSTWACH W ŻYCIE.

 

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA (całość)

 

Projekt Konstytucji dla Konfederacji Narodów Międzymorza – Wstęp
Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji
Rozdział II – NORMY ETYCZNE I OPARTE NA NICH REGULACJE PRAWNE
ROZDZIAŁ III CZŁOWIEK I ŻYCIE LUDZKIE
ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI + ROZDZIAŁ V ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE
ROZDZIAŁ VI: SUWEREN, NARODY, OBYWATELE + ROZDZIAŁ VII: PORZĄDEK ADMINISTRACYJNY KONFEDERACJI
ROZDZIAŁ VIII: OBRONA I SIŁY ZBROJNE KONFEDERACJI + ROZDZIAŁ IX: USTRÓJ POLITYCZNY PAŃSTWA
ROZDZIAŁ X: USTRÓJ PRAWNY KONFEDERACJI + ROZDZIAŁ XI: WŁADZE KONFEDERACJI
ROZDZIAŁ XII: USTRÓJ GOSPODARCZY
ROZDZIAŁ XIII: Ustrój Finansowy
ROZDZIAŁ XIV: KULTURA i HISTORIA NARODÓW KONFEDERACJI
ROZDZIAŁ XV: Nadzwyczajne przepisy karno – wykonawcze wobec osób pełniących ważne funkcje społecznie + ROZDZIAŁ XVI Wnioski normatywne dla ustrojowych praw konstytucyjnych Konfederacji i Wielkiej Rady Historyczno – Etycznej KNM (WRHEK)
Zakończenie oraz Uzupełnienia i objaśnienia do projektu Konstytucji Konfederacji Narodów Międzymorza
Podziel się!