NaviTY/NISS/NEOS → Ruch Wolnej Polski → Demokracja Bezpośrednia → Wielka Zmiana

NaviTY/NISS/NEOS → Ruch Wolnej Polski → Demokracja Bezpośrednia → Wielka Zmiana

W materiale nr 1 parę słów prawdy na temat KONFEDERACJI od 11 minuty. Podziękowania dla posła Sachajko – Kukiz 15 i Ruch Wolnych Ludzi – 25 minuta

Czytaj dalej

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 5)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 5)

© copyright by Mirosław Matyja

„Polska semidemokracja”

Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczypospolitej

Część 2

Subkultura rządzących[1]

Z socjologicznego punktu widzenia „społeczeństwo równoległe” jest terminem określającym funkcjonowanie mniejszości w danym społeczeństwie, która organizuje się na swój sposób i kieruje własnymi, odmiennymi regułami i zasadami. Pojęcie to wiąże się w sensie treści z terminem „subkultury” i jest niejako przeciwstawieniem lub uzupełnieniem pojęcia „społeczeństwa otwartego”.

Czytaj dalej

Ten Ośrodek Myśli Politycznej: Polska wobec Europy i świata

Ten Ośrodek Myśli Politycznej: Polska wobec Europy i świata

nadesłał Paweł Ruszczyński

Debata „Polska wobec Europy i świata” z udziałem prof. Andrzeja Nowaka (Instytut Historii UJ) i dr. Jacka Bartosiaka (The Potomac Foundation), którzy podjęli refleksję nad dziedzictwem polskiej myśli geopolitycznej i możliwości czerpania z niej wobec wyzwań przyszłości.

Spotkanie stanowiło podsumowanie działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie kierowanego w latach 2016-2018 przez Ośrodek Myśli Politycznej.

Czytaj dalej

Demokracja bezpośrednia – wykład prof. Mirosława Matyji (Cykl w NTV)

Demokracja bezpośrednia – wykład prof. Mirosława Matyji (Cykl w NTV)

Na konferencję pod tytułem Reforma ustroju politycznego w III Rzeczpospolitej we Wrocławiu 17 listopada 2018 r. organizowaną przez Stowarzynienie na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych zaproszono profesora Mirosława Matyja z prelekcją pod tytułem : Demokracja bezpośrednia w aktualnej i nowej Konstytucji. Sprawa DB lanasowana przez NTV i środowisko Republki Ślężańskiej stopniowo nabiera znaczenia.

Czytaj dalej