Zrzeszenie Słowian/Przybyłówka: Mieszkając wśród bogów – osiedle mieszkaniowe Midgård

Mieszkając wśród bogów – osiedle mieszkaniowe Midgård


Midgård – osiedle mieszkaniowe w Västervik

Czas powstania: 1995-1996

Po tym, jak w wyniku ogłoszenia w Polsce stanu wojennego, Jerzy Przybył (pseudonim artystyczny Jan Pol) zdecydował się pozostać w Szwecji, gdzie akurat przebywał, przedmiotem jego zainteresowania i starań była możliwość dopasowania się do życia tam, także mentalnego, a więc poznania duchowości, charakteru i kultury Szwedów. W procesie tego poznania, artysta zaszedł aż do samego rdzenia, korzenia: mitologii, z której kultura się wywodzi. Artystę bardzo ciekawiło, jaka właściwie jest ta mitologia, zwana podówczas nordgermańską. Okazała się dla niego wielce obfitująca w wartości humanistyczne, pełna humoru i mądrości. Stała się inspiracją do dalszej jego twórczości.

 

Czytaj dalej

Mit Pranordycki a Ranowie i Mjód – napój życia

Poniższy fragment nawiązujący do plemienia Ranów z Rugii, wyznawców Bogini RAny i Ogira -Władców Mórz, powołuje się na pranordycką mitologię. Występuje w nim morska bogini Rana porywająca wioślarzy i wikingów, a później marynarzy a także Napój Życia – Mjód. Słowo Morze jest związane z postacią boga Mora i Marzanny – Morany, Marmurieny, Ponurzycy, Mary Nurzącej – Po Nurcie Zrodzonej, i Po Nurcie (Nerthus) Przychodzącej, inaczej Mar-RA-Nyi, Mar-Rany. Nordycka Rana to nikt inny jak Mar-Rana. Mary-Nurze, Nurowie Mary – późniejsi marynarze – Wilki Morskie. Już Herodot pisał o ludzie Nurów, zamieniających się w Wilków, a mieszkajacych nad rzekami Ner, Nuris, Nurem i Nurcem, czyli od Bałtyku po Mazowsze i Podlasie. A Olbrzym Ogir?!

 

nadesłał Jarosław Ornicz

Czytaj dalej