Prometej Wyzwolony: Bartłomiej Góralski – Przesłanie na jesień i zimę – Dla tych, którzy słuchają nie tylko uszami

Przesłanie na jesień i zimę

Prometeusz przekazuje Ogień / Światło (= Oświeca) Satyrom (= Zadarom / Satarchom, czyli Słowiano-Ariom). Zadarowie to potomkowie Sabirów / Zabirów – z Biera / Bierza – Bierły pochodzących, a wiec od Kołaka – Osikołka-Aszkona(s)za-Kolaksaisa znad Dniepru z Hylaji -Kałużji bagiennej – Krainy A_Mazonek i Gargarów-Harharów (ich sąsiadów = Harió / Ariów), czyli z dzisiejszej Ukrainy – znanej jako Kałużja-Hylaja już Herodotowi w V wieku p.n.e.. Zadar – dzisiaj znane miasto na Bałkanach- Dunaj (po obu stronach, na południe i północ oraz na wschód) to Kolebka Wincza i Sznurowców i wszelkiej cywilizacji Euro-Azji.

Czytaj dalej

Teodor Kosch: Przed Litery – pierwotne znaczenia Mowy (Wstęp)

Przed Litery – pierwotne znaczenia Mowy (Wstęp)

 

Prace Teodora Koscha korespondują nie tylko z pracami Winicjusza Kossakowskiego, o których wspomina on we wstępnie do swoich esejów poświęconych Przed Literom, ale stanowią moim zdaniem teoretyczną podstawę pod rozważania Tadeusza Mrozińskiego i Bartłomieja Góralskiego, a bardzo ważnym rozwinięciem ich i uzupełnieniem jest też kosmolingwistyka i kwantolingwistyka (http://simvokla.blogspot.com/) Rafała Helebrandta. Zarazem to wszystko nawiązuje do dawnych i dzisiaj może przyprószonych popiołami zapomnienia z racji samolikwidacji blogu – rozważań Falkonidasa, a także nie traktowanego z należytą powagą i słabo znanego materiału stworzonego przez Stanisława Szukalskiego (Macimowy). Tak czy inaczej ten nurt rozumowania ma charakter holistyczny, sięga korzeni Słowiańszczyzny, języka Słowiano-Ariów – praindoeuropejskiego, a przede wszystkim Słowiańskiej Mitologii, którą odtwarzamy w jej brzmieniu bajnych opowieści wprost nieraz z dźwięków naszej mowy i etymologii wspólnej prajęzyka będącego darem Przyrody i Bogów Kosmosu- Światła Świata i Świadomości Nieskończonej. Z przyjemnością przedstawiać będę kolejne eseje Teodora Koscha, dając tutaj tylko zajawki i odsyłając Was do jego strony internetowej Stare Litery, czyli jak widzieć znaki.  Dzisiaj wyjątkowo – Wstęp – w całości – jako że jest bardzo ważny i znaczący.

Czytaj dalej