Prometej Wyzwolony: Bartłomiej Góralski – Przesłanie na jesień i zimę – Dla tych, którzy słuchają nie tylko uszami

Przesłanie na jesień i zimę

Prometeusz przekazuje Ogień / Światło (= Oświeca) Satyrom (= Zadarom / Satarchom, czyli Słowiano-Ariom). Zadarowie to potomkowie Sabirów / Zabirów – z Biera / Bierza – Bierły pochodzących, a wiec od Kołaka – Osikołka-Aszkona(s)za-Kolaksaisa znad Dniepru z Hylaji -Kałużji bagiennej – Krainy A_Mazonek i Gargarów-Harharów (ich sąsiadów = Harió / Ariów), czyli z dzisiejszej Ukrainy – znanej jako Kałużja-Hylaja już Herodotowi w V wieku p.n.e.. Zadar – dzisiaj znane miasto na Bałkanach- Dunaj (po obu stronach, na południe i północ oraz na wschód) to Kolebka Wincza i Sznurowców i wszelkiej cywilizacji Euro-Azji.

Przesłanie na jesień i zimę

https://www.youtube.com/watch?v=E9s9b1U88zU

Podziel się!