The Wawel Mound and other mounds

© by Czesław Białczyński

© translated by Katarzyna Goliszek

One of the oldest architectural monuments in Poland is the Mound of Krak, often called the Mound of Krakus or Rękawka. The tradition tells that people who were building the mound were carrying soil in their sleeves. The issue of the etymology of the word ”Rękawka” is interesting. It may originate from the Czech word ”rakew” which means a coffin of from the Serbian ”raka” denoting a grave. The mound is the most likely to be a tumulus.

 

Czytaj dalej

Kopce i kurhany polskie – część ostatnia

Kopce i kurhany polskie – część ostatnia

Pokażemy tutaj kopce i kurhany o których wiemy, że są lub że były – a jeśli ich obecnie nie ma to opowiemy o nich po to żeby je zachować w pamięci, dla naszych dzieci i wnuków. Będą to kopce i kurhany Polski w jej obecnych granicach. Kopcom i kurhanom (zwłaszcza królewskim) w granicach Królestwa SIS poświęcimy osobny artykuł w najbliższej przyszłości.

Czytaj dalej

Wawel centrum Zodiaku – Odzwierciedlenie Nieba na Ziemi w Krakowie i niesamowite zjawisko pod Jerzmanowicami

wesioryduzykrag23rtWęsiory

Przytaczam tutaj artykuł Leszka Mateli ze strony: http://www.matela.iig.pl/pl_art_zodiak_krakow.html

ponieważ jest on rozwinięciem i uzupełnieniem tez artykułu o całym systemie kopców i wzgórz podkrakowskich jako kalendarza – opisałem to w tekście o Kopcach jako sanktuariach.

 

ZIEMSKIE ZODIAKI I KRAKOWSKI ORION

Czytaj dalej