Atak chrześcijańskich bojówkarzy na posąg Świętowita w Kijowie – 22 lutego 2013

List do rodzimowierców Ukrainy

W sobotę 22 lutego 2013 roku, w judeo-chrześcijański Sabat, nocą, zorganizowana grupa Falangi – chrześcijańskich faszystów ukraińskich, odrąbała głowę Świętowita  w centrum stolicy Ukrainy w Kijowie.  Był to zorganizowany i dokonany z premedytacją wyczyn fanatyków religijnych, na który nie zareagowała policja ukraińska. To nie jest jakieś odludne miejsce, żeby nie zauważyć takiego długotrwałego działania.

W imieniu łódzkiej wspólnoty rodzimowierczej «Gromada Swarga» wyrażamy swoje ubolewanie nad przykrościami, które spotykają naszych bratnich, ukraińskich rodzimowierców i po raz kolejny 22 lutego 2013 zniszczono tym razem rzeźbę Boga «Światowida ze Zbrucza». Te wszystkie przypadki są przykre gdyż robią to przecież Słowianie, którzy nadal bardzo głęboko są przesiąknięci trucizną zamorskiej wiary, obcej naszej słowiańskiej duszy.  Mamy nadzieję jednak, że te przypadki wzmocnią naszą jedność i podwoją nasze siły do pracy na rzecz odrodzenia w krajach słowiańskich wspólnej dla nas rodzimej wiary. Mamy nadzieję, że sprawcy poniosą odpowiedzialność przed sądem władz Ukrainy, ale i przed obliczem gromowładnego Peruna, który sprawiedliwie wymierzy karę chuliganom. To znak że nie możemy być bezczynni, bierni wobec takich przypadków. Łączymy się z wami  w goryczy tego wydarzenia, ale i słodkości bo wiemy, że rodzima wiara kiełkuje w naszych narodach i będziemy cierpliwie czekać na obfite plony.

Z wyrazami poparcia:
Gromada Swarga

Лист до рідновірів України

Від імені Лодзької рідновірської спільноти «Громада Сварга» висловлюємо своє співчуття з приводу прикростей, які спіткали наших братніх, українських рідновірів: 22 лютого 2013 року була знищена скульптура Бога «Світовида зі Збруча».

Усі ці випадки є сумними, адже скоєні вони слов’янами, які й надалі залишаються дуже глибоко просякнутими отрутою «заморської» віри, чужої нашій слов’янській душі. Маємо, однак, надію, що ці випадки скріплять нашу єдність і подвоять наші сили у праці, спрямованій на Відродження у слов’янських країнах спільної для нас рідної віри. Сподіваємося, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності у судовому порядку і справедливо покарані Перуном-громовержцем. Це знак, що ми не можемо опускати рук і бути пасивним щодо таких актів дикунства.

Єднаємося з вами у гіркоті цієї події. Але — і в радості, бо знаємо, що рідна віра проростає у наших народах, тож терпляче чекатимемо на рясний урожай.

З підтримкою,
Громада Сварга

Лодзь, Польща

Літературний переклад Вогнедара

SSSSS s-1553

Przyłączamy się do Swargi z Łodzi i Braci Ukraińskich w wierze.  Po zniszczeniu posagów na Chortycy i zniszczeniu posagu Peruna to kolejny znak, że Przyrodzona Wiara Słowian na Ukrainie jest już na tyle potężną siłą, że uruchamia się judeo-chrześcijańskie bojówki faszystowskie  – FALANGĘ – do walki ze Słowiańską Wiarą. Informowaliśmy o tamtych smutnych wydarzeniach  nie tak przecież dawno.

Dokładnie tle właśnie jest wart ich „Znak Pokoju”, który przekazują sobie na swoich nabożeństwach.  Tak wygląda ich „Mowa Miłości”. To bezkarne bezczeszczenie trwa na naszej Rodzimej Ziemi Polskiej i Ukraińskiej już od 1000 lat! Tak wygląda w ich wydaniu szacunek dla innych Ludzi, dla starożytnej słowiańskiej kultury i dla dzieła sztuki.

Życzę Siostrom i Braciom z Ukrainy by wzięli wzór z warszawskiej Zielonej Mocy i zorganizowali protesty oraz skuteczną akcję w Radzie Miasta Kijowa i by pilotowali tę sprawę na policji, aż do samego zakończenia.

W imieniu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

Czesław Białczyński

SSSSS s-1553

Podziel się!