Joanna Chołuj: EUROWIZJA 1 – Wizja Europy wedle Illuminati; Szczegóły III Wojny Światowej + Co robić tuż przed 2030? Ostatni komentarz do Eurowizji (WizjiEuropy)

Wizja Europy wedle Illuminati; Szczegóły III Wojny Światowej
Czekamy na podobne obrazki na boiskach piłkarskich Euro 2024. Czy Polacy wystąpią w czerwonych sukienkach???
Szczególnie ważny (choć wszystkie są ważne) jest film nr 3 dotyczący Co robić przed 2030 rokiem. Polecam też mój komentarz do całości materiału.

 

Trudno mi na szybko skomentować te przekazy Joanny Chołuj, ale możemy spróbować uporządkować kilka spraw, które ułożą obraz współczesny wychodząc od linii czasu z głębokiej przeszłości.

Po pierwsze – Miejmy świadomość, że posługiwanie się pojęciem masonerii na określenie współczesnej Banksterki Światowej  – Deep State całego Świata – zarządzających Matką Ziemią Panów (1%) hodujących swoich Niewolników (99%) nie jest najwłaściwsze. Pisałem o tym wielokrotnie, ale w masie materiałów i dyskusji w ciągu lat jakie się tutaj toczą zbyt rzadko o tym przypominamy. 

Po drugie:

Kościół Katolicki i Watykańska Międzynarodowa Korporacja Handlowa niestety podtrzymuje mit ZŁEJ i ODPOWIEDZIALNEJ za całe ZŁO Świata MASONERII i czyni to bardzo intensywnie przez masę materiałów puszczanych w internecie – filmów, portali, blogów, także takich które podszywają się pod portale rzekomo innowiercze, socjologiczne, polityczne i ezoteryczne. Czyni to również poprzez zastępy ludzi – Internetowych Trolli, którzy z iście jezuicką precyzją i dominikańską cierpliwością sabotują wszelkie treści stanowiące prawdę o niewolniczym Projekcie Judeo-Chrześcijano-Islamskim, zwanym Biblią / Torą, Nowym Testamentem bądź Koranem. Czyni to ratując rozpaczliwie swój stan posiadania: Rząd Dusz, Władzę i Majątek (to rozumowanie władz religijnych ma charakter czysto banksterski).

Ten projekt może był początkowo pożyteczny i posłużył rozwojowi cywilizacji, ale dawno już wyczerpał się. Było to z końcem Średniowiecza, początkiem Renesansu i wtedy powstała Masoneria, która wypowiedziała wojnę Korporacji Watykańskiej. To doprowadziło to schizm, wojen, rewolucji i zmian światopoglądowych, w wyniku czego ostatecznie Watykan przegrał z Masonerią w czasie Oświecenia. Upadek jego olbrzymiego imperium tak jak Upadek Imperium Rzymskiego nie jest natychmiastowy. Obserwujemy go obecnie i trwa on dłuuuugo, bo od lat 1620-tych, ale już powoli dobiega końca w latach 2020-2030. Imperium Rzymskie także nie upadło od razu, jego rozkład trwał od I wieku n.e. do V wieku n.e – prawie 5 stuleci. Podobnie długo trwał upadek Imperium Brytyjskiego, Francuskiego, czy obecnie toczący się upadek imperialnej Rosji, którego początek miał miejsce wraz z dokonaniem rozbiorów Polski (pisałem o tym tutaj: Słowiańska Tożsamość i Korzenie w Czasach Wielkiej Zmiany).  Tak wygląda i tyle trwa Upadek Imperiów ewolucyjny a nie rewolucyjny, upadek który polega na zakwestionowaniu Starego Paradygmatu, walce Dogmatyków Starego Porządku  z Nowym i wreszcie ustanowienia Nowego Paradygmatu – tryumfu Nowej Rzeczywistości Społecznej.

Po trzecie:

Dzisiaj na określenie grupy Deep State Matki Ziemi powinniśmy się posługiwać pojęciem Banksterka Światowa a nie Masoneria. Banksterka Światowa wywodzi się z Czarnej Masonerii (Czarnej Magii, Mogtowiji używanej wbrew Prawu Przyrodzonemu), a obecnie nie ma charakteru wierzeniowego ani religijnego – religią Banksterki jest wyłącznie Pieniądz i Władza – bez żadnej religijności, lub wręcz z materialistycznym skrajnym antyreligijnym / anty-duchowym działaniem  wykorzystującym prowokacyjnie symbole satanistyczne (stąd wrażenie, że mamy do czynienia z satanizmem, lub że jest to czyste ZŁO – satanizm – w pojęciu judeo-chrześcijano-islamu).

Możemy też używać pojęcia Illuminaci / Illuminati – bo znaczy ono: Ci którzy, tak jak faszyści, naziści, totalitaryści, komuniści sowieccy i chińscy uważają siebie za Oświeconych i działają wbrew woli społeczeństw poza ich kontrolą – rzekomo dla ich dobra a w rzeczywistości dla dobra wyłącznie własnych interesów oraz przeciw wolnym ludziom i wolności krajów, narodów i społeczeństw.

Zwyczajna, religijna Masoneria, którą możemy nazwać Białą Masonerią, która ujawniła się zresztą i działa jawnie po pokonaniu Watykanu, Okresie Represji Klerykalnych i po Wojnach Religijnych w Europie – doprowadziła do przełomu świadomościowego Ludzkości wskazując jasno szkody jakie wyrządził Kościół i szerzej judeo-chrześcijano-islam: wojny religijne, podboje kontynentów w Imię Boga, niewolnictwo i handel ludźmi, wyzysk całych narodów i państw wyrastający z poczucia wyższości Własnej Religii i Siły Militarnej nad całym światem i traktowania słabszych, mniej zorganizowanych społeczności jak taniej siły roboczej – czego rozwiniętą w pełni formą opartą na zasadach MORALNYCH ( w istocie NIE-Moralnych) judeo-chrześcijano-islamu jest KAPITALIZM i jego obecna forma KORPORACJONIZM+OLIGARCHIA BANKSTERSKA.

Polska (rozumiana szeroko – jako cała Europa Środkowo-Wschodnia, albo wielonarodowy obszar Królestwa Jagiellonów / I Rzeczpospolita Obojga Narodów – zlokalizowana i obejmująca terytorium Między Trzema Morzami) była od początku XIX wieku zniewolona i wyzyskiwana KOLONIALNIE przez 200 lat po Rozbiorach zainicjowanych przez Trzy Mocarstwa Autorytarne (Austrię, Prusy i Moskwę) pod auspicjami i z inicjatywy Korporacji Watykańskiej – od 1791 aż do 1989 roku, a i obecnie wcale nie jest suwerenna, a lwia część zysków odpływa zagranicę i zasila Banksterkę Światową. 

Po czwarte:

Obserwujemy i uczestniczymy w Wojnie Wolnej Ludzkości przeciw Oligarchii – Banksterce Światowej, do której zaliczyć należy na równi z establishmentem UE i USA  ten z Rosji, Chin, krajów Arabskich, Iranu, Afganistanu, Etiopii, Turcji czy namiestników tego Systemu Pan-Niewolnik w Polsce, Palestynie, Izraelu, Syrii, Białorusi, Ukrainie, Francji, Niemczech i gdziekolwiek indziej na świecie.

Ta wojna ma charakter materialny i duchowy, a szczególnie ważne jest w niej złamanie DUCHA OPORU WOLNEJ LUDZKOŚCI. Toczy się ona w głównej mierze na płaszczyźnie propagandowej i ideologicznej, ale też fizycznej płaszczyźnie zniewalania i pozbawiania Ludzkości Praw jej Przyrodzonych przez Banksterkę oraz fizycznej likwidacji Wolnych Ludzi poprzez np.: wojnę , plandemie, pseudo-preparaty medyczne, zatrutą żywność itp. Toczy się także poprzez masowe media będące we władaniu Banksterki – bez oddawania przeciw Wolnym Ludziom salw armatnich, a jedynie przy pomocy ogłuszającego jazgotu ideologii materialistycznej, skrajnej bredni i kłamstwa – ideologii odmóżdżenia i dehumanizacji Człowieka.

Istnieje też cały obszar zagadnień, które musielibyśmy dla uporządkowania tutaj poruszyć, a które płyną z głębokiej przeszłości, z czasów Pierwszej Koliby kiedy ZERYWANIE – Pra-Słowiano-Ariowie sąsiadowali jeszcze na Płaskowyżu Sundajskim i w Środkowo-Północnej Azji z Drawidami i Ludźmi o haplogrupach N, Q i innych, które wyszedłszy z Centralnej Euro-Azji zasiedliły całą Syberię i obie Ameryki.  Niestety jest to temat zbyt obszerny jak na to miejsce, ale miejmy świadomość, że konflikt Zachód – Wschód czy Północ – Południe wyrasta z tamtych czasów, z czasów kiedy demokracja plemienna właściwa dla Okresu Matriarchatu straciła dominującą pozycję na rzecz systemu hierarchicznego władzy nad Ludzkością, który to system rządzi światem do dzisiaj. Osiągnął on z początkiem XXI wieku skrajną postać, która poprzedza fazę jego całkowitego upadku. Ten Upadek właśnie Się Dzieje, i w tym przekształceniu SYSTEMU – w WIELKIEJ ZMIANIE – według Nowego Paradygmatu BIERZEMY UDZIAŁ. 

 JEST TO ZŁA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH KTÓRZY PRAGNĄ ŚWIĘTEGO SPOKOJU – PONIEWAŻ TEN PROCES DOTYCZY CAŁEJ PLANETY – NASZEJ MATKI – ZIEMI.

Dla ścisłości – Okres umownego Potopu i Noego, o którym mowa to czas znacznie poprzedzający Kulturę Vincza czy Sumer. To w Kulturach Europejskich – Starczewo i Vincza oraz ich następcach przetrwały wartości i wieda Hiperborejczyków / Atlantów – Starej Cywilizacji Przedpotopowej (Potop to lata 11 500 temu = około 9500 p.n.e.), które zostały przeniesione przez Słowiano-Ariów do Azji w kilku fazach – nie tylko przez ostatnią fazę w latach 2000-1500 p.n.e., zwaną czasem Bharatu albo Ludów Morza, cywilizacji europejskiej wchodzącej po bratersku, pokojowo do Małej Azji, Iranu, Chin, Indii.

Napisałem ten komentarz na prośbę Joanny Chołuj, byśmy mogli do jej materiałów podejść z właściwej perspektywy historycznej, dziejowej i socjologicznej.

Wizja Europy wedle Illuminati; Szczegóły III Wojny Światowej – część 1

https://youtu.be/-zcU_ll9jtk

 

EUROWIZJA 1 – Wizja Europy wedle Iluminati  Szczegóły 3 WŚ (cz1)
cz 1 https://youtu.be/-zcU_ll9jtk

część 2

EUROWIZJA 1 – Wizja Europy wedle Iluminati  Szczegóły 3 WŚ (cz2)
https://youtu.be/dsbrHD7H7L0

https://www.youtube.com/watch?v=6DvYPCTas9c

Podziel się!