Portal Samorządowy: Budowa drogi S1 opóźniona o kilka miesięcy. Archeolodzy znaleźli ślady sprzed tysięcy lat

Budowa drogi S1 opóźniona o kilka miesięcy. Archeolodzy znaleźli ślady sprzed tysięcy lat

Od Poli Dec

W trakcie budowy S1 między Oświęcimiem a Dankowicami – na terenie Jawiszowic – natrafiono na ślady osadnictwa sprzed nawet 10 tys. lat. Tego typu znalezisko oznacza, że kierowcy dostaną odcinek z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

 

    • Droga ekspresowa S1, która połączy Bielsko-Białą z Mysłowicami, będzie miała 40 km długości.
    • W trakcie budowy S1 między Oświęcimiem a Dankowicami – na terenie Jawiszowic w woj. małopolskim – natrafiono na ślady osadnictwa sprzed okresu od 7 do 10 tys. lat.
    • Takiego rodzaju znaleziska archeologiczne oznaczają oczywiście, że oddanie odcinka się opóźni. Kierowcy dostaną go z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Ekspresowa trasa S1, która połączy Bielsko-Białą z Mysłowicami, jest wyczekiwana przez kierowców, ponieważ ma odciążyć zatkaną już niemal do granic możliwości drogę krajową nr 1. Teraz to właśnie tą drogą kierowcy ze Śląska i innych regionów Polski jeżdżą w kierunku południowej granicy.

Pierwsze umowy na realizację tej inwestycji podpisano jeszcze w 2020 roku. Budowę 40-kilometrowej trasy podzielono na kilka odcinków: z Bielska-Białej do Dankowic, z Dankowic do Oświęcimia, z Oświęcimia do Bierunia i z Bierunia do Mysłowic.

Odcinek z Dankowic do Oświęcimia miał być gotowy latem 2024 roku. Okazuje się jednak, że nie będzie to możliwe.

Odkrycia archeologiczne na terenie powstającej drogi S1

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie budowy drogi S1 między Oświęcimiem a Dankowicami – na terenie Jawiszowic w woj. małopolskim – natrafiono na ślady osadnictwa sprzed okresu od 7 do 10 tys. lat.

W trakcie budowy drogi S1 na terenie Jawiszowic natrafiono na ślady osadnictwa (fot. GDDKiA)
W trakcie budowy drogi S1 na terenie Jawiszowic natrafiono na ślady osadnictwa (fot. GDDKiA)

– Prace prowadzono na dwóch stanowiskach. Na jednym z nich odkryto zabytki ludności tzw. kultury łużyckiej, występującej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w latach 1100-400 p.n.e., na drugim zaś zabytki kultury mierzanowickiej, która rozwijała się na badanym terenie we wczesnej epoce brązu, tj. w latach 2300-1800 p.n.e. – informuje Marek Prusak z katowickiego oddziału GDDKiA.

Badania archeologiczne prowadzono zgodnie z decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwsze stanowisko archeologiczne, odkryte w trakcie nadzoru nad robotami ziemnymi, usytuowane jest na piaszczystej wydmie Wisły. Odkryto tam osiem zagłębionych w ziemię obiektów archeologicznych. Sześć z nich to głębokie jamy zasobowe, które pierwotnie pełniły funkcję piwniczek. Pozostałe dwa to tzw. jamy posłupowe, a więc pozostałości po wbitych w ziemię drewnianych słupach, które stanowiły element konstrukcji naziemnej. W trakcie wykopalisk archeolodzy natrafili również na fragmenty glinianych naczyń.

Na oddalonym o kilkaset metrów drugim stanowisku znaleziono jamy, będące pozostałościami po drewnianych konstrukcjach, dwie dawne piwniczki związane z funkcjonowaniem osady oraz rów. Archeolodzy znaleźli tam trzy zabytki wykonane z krzemienia oraz 24 fragmenty ceramiki.

Droga ekspresowa S1 zostanie ukończona z opóźnieniem

– Ze względu na ujawnienie obiektów archeologicznych na dwóch stanowiskach, wykonawca został zobowiązany do wstrzymania robót w tej części placu budowy. Inżynier kontaktu, po analizie zgromadzonych materiałów oraz roszczeń wykonawcy, uznał za zasadne przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji o 223 dni kalendarzowe – wyjaśnia Marek Prusak z GDDKiA.

Budowa drogi S1 (fot. GDDKiA)
Budowa drogi S1 (fot. GDDKiA)

Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia budowy tego odcinka został przesunięty z 26 lipca 2024 roku na 5 czerwca 2025 roku.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/budowa-drogi-s1-opozniona-o-kilka-miesiecy-archeolodzy-znalezli-slady-sprzed-tysiecy-lat,539532.html

Podziel się!