Ewa Rawicz: SŁOWIANIE cz.19a – Dowody ciągłości osadniczej Słowian. Naczynia toczone na kole garncarskim

Posiadamy naukowe dowody na stałe osiedlenie się ludności słowiańskiej na terenie obecnej Polski od tysięcy lat. Dowodzą o tym badania genetyków jak np. genetyka, profesora Tomasza Grzybowskiego. Wyniki prac biologa profesora Janusza Piontka również nie potwierdzają tezy stawianej przez niektórych archeologów i historyków o dyskontynuacji zasiedlenia obszarów w dorzeczu Odry i Wisły, czyli wymianie ludności na tym obszarze, między okresem rzymskim, a wczesnym średniowieczem. Ewa Rawicz

https://www.youtube.com/watch?v=bmj6r6soyvE

Bibliografia:

https://bialczynski.pl/

https://rudaweb.pl

https://slowianieiukrytahistoriapolsk…

lub slowianie24.pl ​

AdrianLeszczyński: https://slowianieiukrytahistoriapolsk…

http://praslowianie.pl

Podziel się!