Interia: Wiktor Piech – W końcu określono wiek prehistorycznych toporów. Jest liczony w setkach tysięcy lat

W końcu określono wiek prehistorycznych toporów.

Od Poli Dec

Topory ręczne odnalezione ponad 100 lat temu mają setki tysięcy lat /123RF/PICSEL

W końcu określono wiek prehistorycznych toporów. Jest liczony w setkach tysięcy lat

Dopiero po ponad 100 latach udało się określić wiek prehistorycznych narzędzi znalezionych w Wielkiej Brytanii. Są to jedne z najstarszych tego typu znalezisk na świecie.

Topory zostały znalezione w 1920 roku w Fordwich w południowo-wschodniej Wielkiej Brytanii. Obecnie znaleziska przechowywane są w British Museum. Artefakty były wydobywane, z kamieniołomu funkcjonującego w obrębie terasy rzecznej, głównie przez robotników i archeologów amatorów w „nieformalny sposób”. Część artefaktów trzymana jest w regionalnych muzeach m.in. w Canterbury i Herne Bay. Niestety część znalezisk została utracona w trakcie wydobycia żwiru.

Stanowisko archeologiczne w Fordwich jest jednym z najwcześniejszych stanowisk paleolitycznych w północno-zachodniej Europie.

Aby określić wiek dawnych narzędzi, naukowcy pod kierownictwem Alastaira Keya z Uniwersytetu w Cambridge wykorzystali nowoczesną technikę datowania. Dodatkowo przeprowadzili oni nowe badania archeologiczne w miejscu dawnego odkrycia i udokumentowali jeszcze więcej śladów na prehistoryczną działalność człowieka w tym regionie.

Siekiery były najprawdopodobniej używane do ćwiartowania zdobyczy i przetwarzania skór zwierzęcych w produkcji ubrań.

Określenie wieku prehistorycznych toporów

Naukowcy, aby określić wiek toporów wykorzystali metodę datowania radiofluorescencyjnego w podczerwieni (IR-RF). Za pomocą metody IR-RF można ustalić, kiedy ziarna piasku były ostatni raz wystawione na działanie światła dziennego. Dzięki nowym wykopaliskom, udało się zebrać próbki piasku z konkretnej warstwy (dolny paleolit), która zawierała wykopane sto lat temu topory.

Naukowcy ustalili, że narzędzia mają od około 560 000 do 620 000 lat. Należą one do najstarszych tego typu narzędzi znalezionych w Europie i na świecie, chociaż są stosunkowo „młode” w porównaniu z toporami znalezionymi w Afryce, z których najstarsze mają ponad milion lat.

Chris Stringer z Muzeum Historii Naturalnej w Wielkiej Brytanii mówi, że jeszcze nie wiadomo, jaka grupa gatunku ludzkiego była odpowiedzialna za wykonanie tych narzędzi, chociaż istnieją przypuszczenia, że może być za to odpowiedzialny Homo heidelbergensis.

Prehistoryczne topory ręczne z Fordwich

Topory ręczne z Fordwich są najczęściej opisywane jako wąskie lub grube krzemienne narzędzia, w kształcie przypominającym jajko lub gruszkę. Mimo to istnieje znaczna zmienność w ich wielkości i kształcie. Niektóre mogą przybierać bardziej szpiczaste formy. Do tej pory w Fordwich odnaleziono około 330 prehistorycznych toporów.

Narzędzia posiadają nieregularne krawędzie i „w wielu przypadkach zachowują znaczne części kory grzbietowej”, co wskazuje na słabe obrobienie materiału bazowego. Według wcześniejszych badań, topory mają różny stopień zużycia, chociaż dominują takie, które były określane jako „dość zużyte”.

Czytaj więcej na https://geekweek.interia.pl/nauka/news-w-koncu-okreslono-wiek-prehistorycznych-toporow-jest-liczony,nId,6113725#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Podziel się!