Porozmawiajmy TV: Kompletna wiedza o kompletnej całości, część 2 – Drzewied Radhesław

Kompletna wiedza o kompletnej całości, część 2 – Drzewied Radhesław

Od Poli Rex

Dla krótkiego osadzenia w słowiańskim źródle pojęć:

sambhanda = samwęda / samobyta = samowiedza, samowieda, samobycie – fakty uzyskiwane ze źródła i obserwacji w relacji z bytem (bhanda, wanda, węda / wieda)

abhideja = oborot deja / dewa, obrodewa – obROD Dawa – obrzędy i sposoby działania (godowanie), drogi i ścieżki (obchody), przyczyny i skutki działania w relacji ze światem. Japońskie „do” – droga DO celu, wić / pąć wiodąca do.

prajodżana – przejawienie / przejawianie – pra-jawia – to co możliwe do zrealizowania przy pomocy Światła Świata (Świadomości Nieskończonej).

giana to zdeformowane słowo wiana – wiano = wieda

pra-mana-tatwa = Pra (Wda) Many-Matki-Macierzy (Miana, i posiadana w JA) – Ciągłość /Ciemnia-Mąd-Pierwnia

Tatwa – Pierwń (Jasność zmieszana z Ciemnością – Swąt-Wit’ / Wić / Wać).

Kompletna wiedza o kompletnej całości, część 2 – Drzewied Radhesław

 

https://porozmawiajmy.tv/kompletna-wiedza-o-kompletnej-calosci-czesc-2-drzewied-radheslaw/

Podziel się!