History Class: Cucuteni-Trypillian culture in Eastern Europe

Cucuteni-Trypillian culture in Eastern Europe

https://www.youtube.com/watch?v=W9LNcT06PCQ

 

Cucuteni-Trypillian culture is a Neolithic–Eneolithic archaeological culture in Eastern Europe. The Cucuteni-Trypillian culture is known by its distinctive settlements, architecture, intricately decorated pottery and anthropomorphic and zoomorphic figurines, which are preserved in archaeological remains. At its peak it was one of the most technologically advanced societies in the world at the time, developing new techniques for ceramic production, housing building and agriculture, and producing woven textiles. Some researchers believe that the Cucuteni culture used the wheel with wagons.

tłumaczenie:

Kultura Cucuteni-Trypillian jest neolityczną i eneolityczną kulturą archeologiczną w Europie Wschodniej. Kultura Cucuteni-Trypillian znana jest z charakterystycznych osad, architektury, misternie zdobionej ceramiki oraz antropomorficznych i zoomorficznych figurek, które są zachowane w pozostałościach archeologicznych. W szczytowym okresie było to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie społeczeństw na świecie, rozwijające nowe techniki produkcji ceramiki, budownictwa mieszkaniowego i rolnictwa oraz wytwarzające tkaniny. Niektórzy badacze uważają, że kultura Cucuteni używała wozu na kołach.

 CB

Allochtoniści upierają się iżby nie istniały na obszarze poza Imperium Rzymskim i Grecją, Persją i Egiptem żadne inne twory państwowe w starożytności, które byłyby od tamtych niezależne a na dodatek lepiej rozwinięte. Pokazujemy tutaj kulturę archeologiczną która jest starsza od Imperium Rzymskiego i Grecji Starożytnej. Allochtoniści podważają też i wyśmiewają wręcz fakt iż znane było w Europie środkowej koło wcześniej niż u Egipcjan. Są to sądy groteskowe, ale na szczęście na świecie są inni naukowcy niż Polscy Allochtoniści i ich wiedza jest powszechnie popularyzowana w internecie. Zwróćmy uwagę że ta Kultura tutaj wymieniana obejmowała obszar większy niż dzisiejsza Polska – 350 000 km kw. Zwracam uwagę na czas trwania tej kultury – 6.000 – 3.500 p.n.e.

Często nie zwracamy uwagi na prawdziwą skalę danej kultury, która to skala sama w sobie narzuca domysły co do formy organizacji zdolnej narzucić na takim obszarze określone wzorce ceramiki, architektury, produkcji i innych rozwiązań cywilizacyjnych.  Rzym i Grecja to mały pikuś w porównaniu do tego imperium, gdyż w najśmielszych snach propagandowych początki Rzymu to 700 p.n.e.. Tu mamy przykład europejskiego imperium starszego niż tak modny Sumer i jego opowieści o Reptilianach i Anunnakich. O ile dobrze pamiętam to w tejże pokazanej tutaj kulturze mamy na pewno przedstawicieli haplogrupy R1a1a potwierdzonych w szczątkach kopalnych, ale jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. o tejże kulturze wspomina w swoim artykule o wynikach badań własnej haplogrupy Adrian Leszczyński.

 

Podobnego „Imperium” możemy się doszukiwać w Bronocicach i Słonowicach, jak również później pod Krakowem w Igołomii w wiekach III p.n.e. – IV n.e. a więc już z okresu Rzymskiego, o czym pisał w niedawno publikowanej tutaj dyskusji słusznie Tuz z Talii, a o czym ja pisałem już bardzo dawno, w roku 2015 w artykule o ciągłości kulturowej w okolicach Krakowa od 40.000 lat do dzisiaj.

 

O trwałości niektórych tradycji w Krakowie sięgającej 40.000 i 5.500 lat p.n.e.! (Wstęp do studium ciągłości kulturowej Słowian Małopolskich)

 

Adrian Leszczyński – WYNIKI BADAŃ DNA ADRIANA LESZCZYŃSKIEGO na podstawie projektu GENO 2.0 National Geographic

Podziel się!