Czwarty List do Wszystkich

Czwarty List do Wszystkich

Jeśli idzie o przeszłość Wiary Przyrodzonej, jej historię/dzieje i skąd ona się bierze mają swoją rację Ci wszyscy którzy sądzą inaczej niż MY, Wyznawcy Wiary Przyrodzonej Słowian. Ale ta RACJA nie jest PRAWDĄ – i jest kilka powodów tego stanu rzeczy. Odczytuję te powody z Ich wypowiedzi i przyjmuję do wiadomości ich istnienie. Każdy z nas kroczy swoją ścieżką rozwoju i znajduje się na jakimś etapie własnej Osobistej Świadomości. Idąc przez życie poświęcamy uwagę temu co dla naszego rozwoju jest w danym momencie najistotniejsze, a inne sprawy pomijamy, lub dotykamy ich pobieżnie. Czasami jest więc tak, że w niektórych sprawach nie jest możliwe porozumienie z powodu zbyt dużych „odległości” pojęciowych.

 

Nasza rozmowa z NIMI byłaby bardzo długa, wiele musielibyśmy na początek uzgodnić, ponieważ gołym okiem dostrzega się zamęt w Ich Fundamentach Filozoficznych. Dobrze by było żeby przed podjęciem tej dyskusji przeczytali jednak Księgę Tura i Księgę Ruty w całości, ale także by zapoznali się z elementami Księgi Wiedy, które są obecne w osobnym dziale na tym blogu i dostępne na Pasku Bocznym pod przyciskiem „Przewodnik po blogu”; szczególnie z tzw Lekcjami, 1-10. Już same lekcje spowodowałyby być może uspójnienie podstawy do dyskusji. W tej chwili bowiem sensowna rozmowa jest niemożliwa.

Kiedy przeczytają Lekcje zrozumieją być może co My rozumiemy przez pojęcie Światowida/Świtowita/Światła Świata. O Nim – o Świetle Świata/Nieskończonej Świadomości – jest cała Księga Tura i Księga Ruty, o Nim w Różnych Aspektach i Jego Emanacjach jest ten blog.

Cała RzeczyIstność złożona z Tysięcy Wszechświatów i milionów Symbolicznych Postaci Panujących nad Nimi Sił/Bogów – które są w istocie tylko kilkunastoma/kilkudziesięcioma emanacjami tego samego – Jedynego – Światła Świata, rozróżnialnymi dla zmysłów zamieszkujących te Wszechświaty Istot Duchowo-Materialnych i nazywanych przez nie różnymi Imionami, JEST NIM – JEST ŚWIATŁEM ŚWIATA, JEST ŚWIADOMOŚCIĄ NIESKOŃCZONĄ. Nieskończony oznacza nieskończony, więc poza NIM jest tylko NIC. A Nic to jest Nic. Nic nie jest Zurwanem. Nic jest Niczym.

Poza wszystkim piszą Nam Oni, że minęło 8 tysięcy lat i coś się przez te lata zmieniło, więc pojawia się wątpliwość czy warto do tego wracać. Równie dobrze zmieniło się „coś” od czasów ogłoszenia doktryny mazdaizmu 3 tysiące lat temu, czy od pojawienia się judeochrześcijaństwa 2000 lat temu.

Przede wszystkim chciałbym abyśmy uzyskali Świadomość, że nie rozmawiamy o czymś co było 8 tysięcy lat temu, tylko o Wierze Przyrodzonej DZISIEJSZEJ – naszych wierzeniach DZISIEJSZYCH i o Wierze Przyrodzonej PRZYSZŁOŚCI, która wkracza obecnie na scenę w pełnym rozkwicie i jest w Pełni Żywa, jak najbardziej Współczesna, Obecna, Kształtująca Rzeczywistość Świata – kształtująca Nasz stosunek do wszystkiego – do Przyrody, do Społeczeństwa, do Wolności, do Człowieka jako Wolnej Istoty Świadomej, wreszcie Kształtująca Rzeczywistość Społeczną i Materialną Polaków przez wpływ Świadomości na Rozwój i Ułożenie Państwa. Ludzie, którzy podlegają starym doktrynom i dogmatom – jakimi są religie (judaizm, chrześcijaństwo, islam, zaratusztrianizm, mazdaizm) mają tendencję do odnoszenia współczesności do czasów powstania ich „świętych ksiąg”.

Wiara Przyrody/Wiara Przyrodzona Słowian jest Dzisiejsza, Współczesna, oparta na Filozofii Uniwersalnej – Naukowej i Intuicyjnej Wiedzy/Wiedzie/Vedzie tam gdzie nauka nie sięga. Filozofia Przyrodzona/Przyrody jest jedna dla całego świata zwanego Ziemia, i dla całego Kosmosu oraz dla Wszystkich Wyobrażalnych Kosmosów, gdyż jest jedynie odzwierciedleniem Praw Wszechświata/Wszechświatów, a w istocie odbiciem Praw RzeczyIstnosci, czyli Światła Świata – Świadomości Nieskończonej – Wszechobejmującej.

Ważne jest, żeby w swoim OSOBISTYM rozumowaniu nie powielać błędów dosyć częstych u osób, które wdrażają się w tematykę Wiary Przyrodzonej. Cały ten blog mówi o tym, że wszelkie religie na Ziemi mają swoje Źródło na Północy, a nie w żadnej Afryce i Małej Azji, mówi o tym Księga Tura i Księga Ruty. Mówią o tym tysiące faktów naukowych, które tutaj przedstawiamy i które potwierdzane są przez niezależne dyscypliny naukowe. O tym mówi cały cykl artykułów o Odciętej Nodze Skrzystego Byka/Tura. Nie ma sensu żebyśmy toczyli spór skoro tego nie zauważają, czy też nie dociera do ICH świadomości, że WSZYSTKIE RELIGIE – w tym Zaratusztrianizm i Mazdaizm mają swoje Źródło w PALEOLICIE i WCZESNYM NEOLICIE – Na Północy, pod Swastyką Wielkiego Wozu obracającego się wokół gwiazdy Polarnej.

Skąd się wzięła swastyka? – prosta i oczywista odpowiedź oraz geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Starożytni filozofowie piszą o tym, że dwa są najstarsze Rody Ludzkie na świecie i wieczny spór toczy się między nimi o starszeństwo – Scyci na Północy twierdzą, że to oni byli pierwsi, a Egipcjanie twierdzą że oni, a każda ze stron ma swoje niewyczerpane argumenty w tym sporze. Nauka współczesna rozstrzyga ten spór – Wiara i oparta na niej Filozofia, dla której osią główną są Zmiany Pór Roku i Równonoce oraz Górowania nie powstała tam, gdzie zmiany pór roku nie występują, ani tam gdzie nie widać Swastyki na niebie – to proste – więcej dowodów nie trzeba. W niej są korzenie taoizmu, wedyzmu, szintoizmu, buddyzmu i wierzeń egipskich – które są o wiele bliższe pierwotnej Wiary Przyrodzonej niż zaratusztrianizm i mazdaizm: FUNDAMENT judeo-islamo-chrześcijaństwa.

Oczywiście możemy się w nieskończoność spierać czy IskRA Światła Świata jest Początkiem Świata, czy też Czarna Dziura lub Chaos tuż przed Wybuchem Świata.

Nasz punkt widzenia na Wszelkie Religie, w których występują Pośrednicy w kontakcie między Człowiekiem a Bogiem jest zdecydowany i negatywny. Pośrednicy tworzą z Wierzeń doktryny , które służą im jako kaście pośredniczącej – tym samym stają się PASOŻYTAMI, a każda religia która mówi tak samo jak zaratusztrianizm „Nie będziesz miał Innych Bogów przede mną” jest źródłem nieskończonego zła dla Ludzi. I dobrze by było, aby Zrozumieli ONI o czym mówię: nie ZŁA w ogóle – bo coś takiego, jak Zło w Ogóle nie istnieje, ale Zła dla Ludzi.

Na koniec jeszcze jedno. Wiadomość z historii, która bynajmniej nie jest żadną tajemnicą i każdy historyk ją potwierdzi, a tutaj już nie raz pisaliśmy o tym. Persja została utworzona przez Scytów, a Scyci zamieszkiwali Wielką Scytię, czyli Północ i przynieśli do Persji – jak i do Indii swoje wierzenia. Jest to fakt ogólnie znany, więc nie wiem skąd bierze się jako pewnik twierdzenie:

„Tak na prawdę nie wiemy jakie były wierzenia Słowian u zarania ich dziejów czyli ok 7-8000 lat temu. Współczesna cywilizacja (życie) powstała na Bliskim wschodzie i Afryce. Logiczne więc się wydaje, że właśnie tam dotarła pierwsza wiedza bo byli tam pierwsi ludzie. Prawdopodobne więc jest, że Persowie mieszkający w tamtym rejonie mieli prędzej kontakt ze Stwórcą niż Słowianie północni. ”

TO JEST Pogląd Egipcjan na Cywilizację, który powielają ONI, Pogląd pustynny, pogląd koczowniczy, a nie pogląd NASZ, POTOMKÓW Ario-Scytów znad Jeziora Aralskiego i Morza Czarnego oraz Dunaju.

Konflikt z Zaratusztrą ma swój zapis w dziejach Persji i wojna religijna Północy z Zaratusztrianizmem i nim samym jest faktem historycznym.

Podziel się!