Mohyla v Palárikove

Mohyla v Palárikove

https://www.youtube.com/watch?v=dswsbEtcyts

Keď archeológ Jozef Paulík skúmal mohylu v Palárikove na južnom Slovensku, ktorá v rámci meliorácií mala byť zrovnaná so zemou, zistil neuveriteľne zvláštnu vec. Naspodku mohyly bol bohatý hrob bojovníka z čias mladšej doby bronzovej, ktorému síce mohylu postavili, ale v hrobe neležal. Ide o tzv. kenotaf, symbolický hrob, ktorý stavali človeku zomretému napríklad niekde ďaleko na vojnovom ťažení. Verilo sa, že mŕtvi bez hrobu škodia, to preto pre nich vyrobili kenotaf a pozývali ich, aby vstúpil.

Podziel się!