Nassim Haramein:The Connected Universe

Nassim Haramein:The Connected Universe

 

Nassim Haramein stosując zasady konwencjonalnej nauki udowadnia możliwość Jednoistności – wszystko jest Jednym i Jedno jest wszystkim. Dodatkowo wskazuje na nieskończone ilości wolnej energii, która może być dostępna dla ludzkości.

O Jednoistności mówili już tysiące lat temu mędrcy mistyczni. Dowód na to, tym razem zgodny z obowiązującą nauką, daje nam Nassim Haramein w jego „Unified Field Theory” i „The Schwarzschild Proton”.

Nassim Haramein w jednym z wywiadów w 2012 roku tak tłumaczy Jednoistność: – „Mamy teorię względności dotyczącą skali makro i teorię kwantową odnoszącą się do skali mikro. W obecnej nauce brak jest teorii łączącej te dwie. Gdy jednak popatrzyć na atom składający się 99,999..9% z „pustki” oznacza to, że wszystko wokół nas jest pustką, że nasze ciała są puste.

https://www.youtube.com/watch?v=jraWeJwNdNM

https://www.youtube.com/watch?v=5IG9vwcDzuk

Patrząc od strony teorii kwantowej widzimy, że ta pustka atomu jest strukturą czasoprzestrzeni, oscylującą nieskończoną ilością energii. W równym stopniu dotyczy to skali makro. Przestrzeń, zgodnie z przeprowadzonym przeze mnie dowodem matematycznym, zilustrowanym fraktalną geometrią, jest wypełniona energią o nieskończonej gęstości, a więc to nie materia definiuje przestrzeń (pustkę) a odwrotnie przestrzeń definiuje materię. Myśląc w ten sposób doszedłem do Teorii Zunifikowanego Pola, połączenia teorii kwantowej z teorią względności. A jeśli wszechświat jest nieskończoną energią to i atom zawiera nieskończoną, bądź co najmniej bardzo dużą ilość energii. Może w takim razie atom jest po prostu oscylującą energią. Idąc dalej, atom zaczął mi wyglądać jak osobliwość, jak miniaturowa „czarna dziura”, jak punkt nieskończonej gęstości, ponieważ jest nieskończenie podzielny. Atom w takim razie wymienia energię z przestrzenią a przestrzeń ładuje energią atom. Mamy do czynienia z radiacją na zewnątrz i grawitacją do wewnątrz atomu. Każdy punkt we wszechświecie jest więc połączony poprzez wibracje (oscylacje) ze wszystkimi innymi punktami we wszechświecie a więc i my jesteśmy w ten sposób połączeni ze wszystkim we wszechświecie”. Rozszerzenie tej problematyki i odniesienie do codziennego życia w: https://2luciejwl.wordpress.com/2015/…

https://www.youtube.com/watch?v=4kYrIj3Ois4

https://www.youtube.com/watch?v=liVeLWg3MHk

https://www.youtube.com/watch?v=QfXM03MkMIA

Brak zrozumienia Wszechświata i naszej w nim roli może mieć swoje źródło w niechęci dużej części ludzkości do matematyki. Rachunek prawdopodobieństwa stwarza bardzo wielu ludziom jeszcze większy kłopot. Powszechnym jest uważanie 99% i 1% prawdopodobieństwa zaistnienia czegoś po prostu za dwa przypadki, a więc prawie równoważne. Może ten filmik, dający możliwość zrozumienia spraw kluczowych, pomoże jednocześnie i w aspekcie przypadkowości. Rozszerzenie tej problematyki i odniesienie do codziennego życia w: https://2luciejwl.wordpress.com/2015/…

https://www.youtube.com/watch?v=QQh9IJT8l0A

Jednoistność była nam przekazywana przez Mistrzów przez tysiąclecia. Niewielu jednak to rozumiało. Obecnie, przy pomocy klasycznej nauki, mamy szansę to zrozumieć i zacząć stosować w życiu. „Jak Powyżej tak i Poniżej (as Above so Below)”, „Jak Zewnątrz tak i Wewnątrz (as Outside so Inside)” określa nasz Wszechświat i nas w nim. Zbliżamy się do punktu pełnego tego zrozumienia, a to może zmienić nasz światopogląd na Fraktalny Wszechświatopogląd i dalej na całe nasze życie. Rozszerzenie tej problematyki i odniesienie do codziennego życia w: https://2luciejwl.wordpress.com/2015/…

Podziel się!