Žiarislav – Neúcta k duchovnu predkov

Žiarislav – Neúcta k duchovnu predkov

 

 

 

 

Viac videí nájdete na – http://www.2012rok.sk/wp/tv

 

Historia est Magistra Vitae, histórie je učiteľka života. Tento nápis nám svietil na strednej škole v učebni dejepisu a pod ním nám naši ctení učitelia prednášali okrem iného aj o našich osvietencoch, dejateľoch a samozrejme o dvoch úžasných vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi. Ja som to zažíval uprostred deväťdesiatych rokov, teda v časoch čerstvo po vyhlásení samostatného Slovenska a oní solúnski bratia boli vtedy jedným z dôležitých argumentov k uznaniu vlastnej svojbytnosti. Máme ich dokonca zakotvených v Preambule Ústavy SR: My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy… . A deň 5. júl je dokonca štátnym sviatkom týchto dvoch „svätcov”. Áno, vedome dávam slovo svätcov do úvodzoviek, pretože ak sa máme z histórie niečo naučiť, tak by sme si ju nemali účelovo prifarbovať. Títo dvaja páni boli určite skvelí lingvisti, ale zaiste nie svätci a pre pôvodné obyvateľstvo, ktoré necítilo potrebu náboženskej konvertácie, boli títo dvaja misionári doslova prekliatím. Viac už o tom povie známy slovenský hudobník a šíriteľ pôvodnej rodovej kultúry Žiarislav, ktorý svoje názory neprezentuje iba ako vlastné videnie dejín, ale vychádza priamo z publikácii Slovenskej akadémie vied o tomto období života našich predkov. Verím, že vás jeho plamenné slová zaujmú, nech už máte akýkoľvek názor na históriu a verím, že uznáte, že takýto rozhovor patrí na stránky nášho blogu, ktorý sa zaoberá predovšetkým duchovnom a to zo všetkým čo k tomu patrí. Príjemné sledovanie prajem:

Podziel się!