Modła na Tan Narodzin – Tan Narodzin Światła

TAN NARODZIN – TAN NARODZIN ŚWIATŁA, TAN NARODZIN ŚWIATA WIDZIALNEGO, TAN NARODZIN Światła Ziemi (Bożej Świetlistnej Krówki), TAN NARODZIN Światła Świata i Świetlistnej Kłodzi – Drzewa Życia, Drzewa Świata

TAN NAJWYŻSZY NARODZIN ŚWIATŁA

O Światło Świata!

Który jesteś z Nami

i Wy Działowie – Białobogo i Czarnogłowie, którzyście w NIM

i Wy Kirowie coście władcami Stron i Pór

Ty Kostromo, która dzierżysz teraz berło nad Światem

Ty Jeszo-Jasieniu, który właśnie odchodzisz na spoczynek

Ty Rujo-Rujewicie, który mocno śpisz

i Ty Jaryło, Wiosno, która przecierasz oczy w swym kwiecistym łożu

Ty która radujesz się na objęcie władania

Bądźcie wszyscy ze mną,
Bądźcie z moimi bliskimi ….
Przybądźcie i bądźcie we mnie
Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….
Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc
byśmy złączyli się z WAMI

O Światło Świata!

Który jesteś z Nami

i Wy Żywioły

Któreście w NIM

Ty Pani Niebieska i TY Panie Światła Niebieskiego

I Wy wszyscy Władcy Dnia i Nocy, Królowie Nieba

I Ty Panie Ognia Niebieskiego i TY Pani Żaru

A z wami wszystkie Wasze Dzieci

I Ty Pani Chmurnych Sukien i TY Panie Życiodajnej Błyskawicy

oraz Wszyscy Wasi Synowie

I Ty Strzybogu Panie Wiatrów i TY Stryjo co Nastrajasz Powietrze

I WY Wszystkie Wichry, które poruszacie trawy wprawiając je w TAN

I TY Matko Ziemio, Czarna i Wilgotna, Miękka, po której stąpam, Dawczyni Życia

I Ty Simie – twarda Skało Świata, Opoko Bytu

I Ty Dawco Bogactwa – Boże Sporzący oraz TY Śreczo, Pani Bagienna – Pani Spotkań i Dobrej Wymiany

oraz Wy wszyscy, którzy sprawujecie Wzrost i Rozród i Dajecie Szczęście oraz Powodzenie

I Ty Borano – Matko Roślin, Drzew, Lasów i Puszcz i Ty Borowile – Panie Zwierzyny

A także i Ty Wodo – Wodo Wielka, Wzburzona, i TY Wodo Płynąca – Wodo Rzekająca, Wodo Stojąca – Wodo Niema, Wodo Spadająca, Wodo Tryskająca

I Wy  – Wszystkie inne Wody, które napełniacie Studnie Żywota

Bądźcie wszyscy ze mną,
Bądźcie z moimi bliskimi ….
Przybądźcie i bądźcie we mnie
Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….
Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc
byśmy złączyli się z WAMI

O Światło Świata!

i Wy Wszystkie Moce w NIM

Moce sprzężone z Ludzkim Bytowaniem

Wy Panowie Przeznaczenia i Doli

Wy Władcy Splotu Rzeczy

Wy Którzy Władacie Miłością i Żądzą

I WY Którzy Stanowicie Porządek i Prawa

Którzy Królujcie stanowiąc o dobru Domu i Gospodarstwa

Którzy Władacie Księżycem i Natchnieniem

Którzy Ustanawiacie Wojnę i Pokój, Ład Świata i Jego Układność

i Ty Rodzie Panie Narodu, Zadrugi i Człowieka oraz TY Rodżano-Przyrodo Pani Ludzkiego Siedliska

Ty Panie Dróg Ludzkich Podago-Mirze i TY Pogodo, która nastrajasz każdy dzień i każdą noc swoim strojem

I Ty Morze Mroźny i Ty Marzanno, Królowo Śniegów – Władcy Starości i Zapomnienia, Panowie Morzący, Zamierający, Siewcy Śmierci i Zarazy, ale też Dawcy Leków i Ziół Przywracających Zdrowie

I Wy Panowie WELI, Welesie i Nyjo i Wasi Synowie – Władcy Zaświatów,

Którzy Przydzielacie miejsca w Nawiach i pod Wyrajem

Bądźcie nam Przychylni
Bądźcie wszyscy ze mną,
Bądźcie z moimi bliskimi ….
Przybądźcie i bądźcie we mnie
Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….
Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc
byśmy złączyli się z WAMI

O Światło Świata!

Wszyscy Bogowie Świata

Przodkowie Których jesteśmy Krwią z Krwi

Którzy Czuwacie Nad Światem z Prawi i z Nawi

Łączę się z Wami

By pozostać z Wami na zawsze w Jedności

Niech Wasza Siła wzmocni moje siły
Aby moje działanie było w każdej chwili zdecydowane i skuteczne
Aby moje życie stało się pełne i godne
A wszystkie żywe istoty wokół mnie miały się lepiej!

O Światło Świata!

Dziękuję, że jestem,

Dziękuję za to kim jestem i gdzie jestem

Dziękuję Wszemu Światu i Światłu,

Matce Ziemi

i moim Przodkom

O Światło Świata!

Nie opuszczaj mnie nigdy

Daj wzrok przenikliwy

Daj myśl głęboką

Bym mógł się z Tobą

w każdej chwili złączyć!

obrazy autorstwa Guy Robinsona pochodzą z Cyklu Piknik Ptasiego Szamana oraz Nativity

Podziel się!