Eurogenes Blog: Y R1a-M417 – Prawdziwa bestia wśród haplogrup!

Oto i nasz Ładon/Ladon (nie mylić z samym Łado – Bogiem Wojny i Ładą-Boginię Układności Świata) prawdziwa 100-głowa Bestia/Żmij wśród haplogrup! Ładon to ziemskie odzwierciedlenie Ładu Gwiezdnego płynącego z Jedyności, poprzez Dział Działów – Wielką Macierz do Mocy Ładów Ziemskich sprawujących władanie Ludźmi. Ludźmi – Ludem, Ledjanami-Lugiami-Lęchitami.

 

 

A lot has been written about Y-haplogroup R1a over the years. Sadly, most of it was wrong, such as its posited Pleistocene origin in the Indian subcontinent and subsequent migration to Europe.

In all likelihood, R1a was born somewhere in North Eurasia. More importantly, its R1a-M417 subclade, which encompasses almost 100% of modern-day R1a lineages, no doubt came into existence somewhere on the Pontic-Caspian (or Western) steppe in what is now Ukraine and southern Russia just 7,000-6,000 years ago.

And within a couple of thousand years it expanded in almost all directions, probably on the back of the early Indo-European dispersals, to cover a massive range from Scandinavia to South Asia. It is the beast among Y-haplogroups.

źródło: http://eurogenes.blogspot.com/2017/09/the-beast-among-y-haplogroups.html

Wiele lat temu pisano o Y-haplogrupie R1a. Niestety, większość z piszących się myliła, na przykład w  pozycjonowaniu jej plejstoceńskiego pochodzenia na subkontynencie indyjskim i późniejszej migracji do Europy.

Prawdopodobnie R1a urodził się gdzieś w północnej Eurazji. Co ważniejsze, jego podklasa R1a-M417, która obejmuje prawie 100% nowoczesnych linii R1a, bez wątpienia powstała gdzieś na stepie w  południowo-zachodniej jego części miedzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, w południowo-zachodniej Ukrainie, zaledwie 7000-6000 lat temu.

W ciągu kilku tysięcy lat rozszerzyła się prawie we wszystkie kierunki, prawdopodobnie na tyłach wczesnych indoeuropejskich dyspersji i pokryła teryrotium o ogromnym zasięgu od Skandynawii do Azji Południowej. To jest bestia wśród Y-haplogroup.

(tłumaczenie własne CB)

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie i otagowany jako . Dodaj odnośnik do ulubionych.