PAP: CBOS – Wyborców ruchu Kukiz’15 wyróżnia młody wiek;

CBOS – Wyborców ruchu Kukiz’15 wyróżnia młody wiek.

Wszystkich wyborców dotychczasowych Korwina Mikke (teraz to „Wolność”), tzw. Nowoczesnej (która jest tylko nieudaną kalką PO zbudowaną na założycielskim oszustwie), a także  partii Razem (lewicy nieodciętej od SLDowskiej pępowiny)  i uczciwych dotychczasowych wyborców PO (skompromitowanej doszczętnie przez ostatnie 2 lata swoją nieudolnością i odkrywanymi coraz nowymi złodziejskimi zbrodniami przeciw Polsce i Polakom) namawiam na głosowanie w wyborach na Ruch Kukiza.

Namawiam też na głosowanie na Kukiz’15  dotychczasowych wyborców PIS zawiedzionych realizacją programu wyborczego PIS w kwestiach: ekologii, zakazu wprowadzenia do Polski GMO, wolności oświatowej w szkolnictwie, umożliwienia lecznictwa naturalnego i stosowania marihuany leczniczej, naturalnej uprawy roślin i hodowli zwierząt, równości kobiet wobec mężczyzn, deklaracji wyborczej PIS 500+ dla każdego dziecka w Polsce, deklaracji wyborczej PIS o podniesieniu progów podatkowych dla wszystkich Polaków ponad 8000 zł, deklaracji wyborczej PIS o Referendum Obligatoryjnym, deklarowanego przez PIS sprzeciwu wobec uboju rytualnego zwierząt i zakazu eksperymentów medycznych na zwierzętach i innych nie spełnianych obietnic wyborczych PIS.

Namawiam również na głosowanie na Kukiz’15 dotychczasowych wyborców głosujących na Ruch Narodowy – to w ramach Kukiz 15 znajduje się NARODOWA DEMOKRACJA i wolnościowy Ruch Narodowy.

 

Na tle ogółu elektoratu, wyborców ruchu Kukiz‘15 wyróżnia młody wiek – osoby w wieku 18-35 lat stanowią wśród nich 56 proc.; częściej są to też mężczyźni i mieszkańcy miast — wynika z badań elektoratu Kukiz‘15 przeprowadzonych przez CBOS.

Dane zgromadzone przez CBOS na przełomie sierpnia i września br. wskazują, że 20 proc. elektoratu ruchu Pawła Kukiza stanowią najmłodsi wyborcy (18-24 lata), a osoby w wieku 25-34 lat aż 36 proc. jego zwolenników. Kolejna grupa wyborców, w wieku 35-44 lat, to 23 proc. deklarujących chęć oddania głosu na Kukiz‘15. Te trzy grupy wiekowe stanowią odpowiednio 7, 18 i 18 proc. ogółu elektoratu.

Jak wynika z informacji zgromadzonych przez CBOS, 56 proc. elektoratu Kukiz‘15 to mężczyźni, wobec 50 proc. ogółu wyborców tej płci.

Ośrodek badawczy sprawdził również profil wyborców Kukiz‘15 pod względem miejsca zamieszkania. Według uzyskanych przez niego danych zwolennik ruchu Kukiza, częściej niż przeciętny wyborca, jest mieszkańcem miasta – 26 proc. elektoratu ugrupowania mieszka w miastach od 20 do 99 tys. 999 mieszkańców, 17 proc. w miastach w granicach 100 i 499 tys. 999 mieszkańców, a 12 proc. – w miastach ponad półmilionowych. W całości elektoratu grupy te reprezentują odpowiednio 22, 14 i 11 proc. Rzadziej niż przeciętnie – 29 proc. wobec 37 proc. wśród ogółu wyborców – jest mieszkańcem wsi.

Jak wskazuje CBOS, wyborców Kukiz‘15 wyróżnia także wykształcenie – liczniej niż wśród ogółu elektoratu reprezentowani są tu posiadacze wykształcenia średniego (42 wobec 31 proc.) i wyższego (35 wobec 30 proc.), mniej licznie zaś zasadniczego zawodowego (17 wobec 23 proc.) i podstawowego (6 wobec 16 proc.).

Z badania wynika ponadto, że zwolennicy ugrupowania Kukiza to w większości osoby, które uważają swoją sytuację materialną za dobrą (69 proc. – o 10 punktów proc. więcej niż wśród ogółu wyborców). 26 proc. ocenia ją, jako średnią, a 5 proc. – złą (wobec odpowiednio 37 i 4 proc. ogółu wyborców).

Jak ocenia CBOS wyborcy Kukiz‘15 są też „nieco mniej religijni niż przeciętny wyborca, na co wskazują ich deklaracje dotyczące częstości uczestniczenia w praktykach religijnych”. Z podanych w badaniu danych wynika, że 34 proc. elektoratu ugrupowania bierze udział w praktykach religijnych raz w tygodniu (wobec 46 proc. takich deklaracji wśród wszystkich respondentów), 19 proc. (wobec 12 proc. wśród ogółu) 1-2 razy w miesiącu, 27 proc. (wobec 22 proc.) kilka razy w roku, a 15 proc. w ogóle w nich nie uczestniczy (odpowiedzi takiej udzieliło 13 proc. ogółu wyborców).

Według ośrodka w ciągu ostatnich dwóch lat wśród wyborców Kukiz‘15 zmieniło się nastawienie do sytuacji w kraju. Jak wskazano, wyraźnie zmalał ich krytycyzm widoczny w ocenach rozwoju sytuacji w kraju oraz ich stosunku do rządzących, co – zdaniem analityków – stanowi efekt zmiany politycznej, jaka nastąpiła po wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Od czerwca 2015 r. aż o 28 punktów proc. wzrósł odsetek zwolenników ruchu Kukiza, którzy uważają, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku – w tym roku oceniło tak 48 proc. wyborców Kukiz‘15. 37 proc. (w porównaniu z 63 proc. w czerwcu 2015 r.) twierdzi, że zmierza ona w złym kierunku. Zmiany zaszły również pod względem stosunku do rządu – o ile w czerwcu 2015 r. 20 proc. wyborców ugrupowania Kukiza określało się jako zwolennicy, a 56 proc. przeciwnicy rządu, to w tym roku grupy te stanowiły po 36 proc. deklarujących poparcie dla Kukiz‘15.

Jak pokazują badania, zwolennicy Kukiz‘15 oceniają posunięcia obecnego obozu władzy zdecydowanie lepiej niż wyborcy pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Mimo to, jak się wydaje na podstawie analiz, Kukiz‘15 raczej nie traci zwolenników na rzecz rządzącej partii. Co więcej, wśród obecnych zwolenników Kukiz‘15 co dziesiąty deklaruje, że w 2015 roku głosował na PiS. Wydaje się, że obecnie nie widać politycznej alternatywy dla potencjalnych wyborców Kukiz‘15

— przekonują autorzy opracowania.

as/PAP

 

źródło PAP oraz https://wpolityce.pl/polityka/361670-cbos-wyborcow-ruchu-kukiz15-wyroznia-mlody-wiek-czesciej-sa-to-tez-mezczyzni-i-mieszkancy-miast?strona=2

 

2.

Będzie zakaz startu w wyborach komitetów niepartyjnych? Rzecznik PiS odpowiada: „To bzdura, to po prostu nieprawda”

źródło: https://wpolityce.pl/polityka/361631-tylko-u-nas-bedzie-zakaz-startu-w-wyborach-komitetow-niepartyjnych-rzecznik-pis-odpowiada-to-bzdura-to-po-prostu-nieprawda

No nie wiem czy to taka znowu bzdura?! Kukiz’15 jest solą w oku PIS i języczkiem u wagi Zmian w Wymiarze Sprawiedliwości i Zmiany Konstytucji.

Jak zawsze przy okazji rozważań politycznych, namawiam wszystkich Antysystemowców, wszystkich Wolnościowców w Polsce do głosowania na Ruch Kukiza w wyborach samorządowych w przyszłym roku. Nie rozdrabniajmy się, bo tego dokładnie chciałaby Yelita Systemu – te wszystkie Liski Chytruski, Czerskie, Wiertnicze, niemieckie media w Polsce i inne badziewie.

Wszystkich dotychczasowych zwiedzionych obietnicami programowymi zwolenników i wyborców różnych partii politycznych namawiam na głosowanie na Ruch Kukiza.

 

Partia Razem zerżnęła swoją nazwę z hasła Polskiego Ruchu Słowiańskiego, z Kwartalnika Słowianić – SŁOWIANIE RAZEM! Jednakże brak rzeczownika SŁOWIANIE w jej nazwie, lub rzeczownika POLACY/POLSKA, czyni tę partię dla Polaków nie tylko zwodniczą, lecz całkowicie bezużyteczną.

Brak rzeczownika POLSKA w nazwie Platforma Obywatelska oraz dotychczasowe osiągnięcia tejże partii w oszukiwaniu Polaków i rujnowaniu Polski, czyni ją całkowicie bezużyteczną dla Polaków i absolutnie NIEWIARYGODNĄ.  

Brak rzeczownika POLSKA w nazwie partii Nowoczesna i dotychczasowa działalność tej partii w Sejmie, przekreśla ją jako oferującą Polsce i Polakom w jakiejkolwiek perspektywie dziejowej ową NOWOCZESNOŚĆ.

Rzeczownik POLSKIE w nazwie Stronnictwa Ludowego został przez tę partię po wielokroć opluty w czasie wspólnych 8 lat rządów z ANTYPOLSKĄ PARTIĄ PO. Czyni to PSL równie wiarygodnym jak sama PO.

Nie muszę dodawać, że w nazwie SLD także brak słowa POLSKA, ale myślę, że akurat jeśli o tę partię chodzi nikt nie ma żadnych złudzeń co do jej zakorzenienia w poprzedniej epoce PRLu, kiedy to Polska była Polską, Rzeczpospolitą i Ludową TYLKO Z NAZWY.

Z kolei Wolność według Korwina Mikke polega zdaje się na tym, że zanim ktokolwiek zdąży na jego ugrupowanie zagłosować, to ono już jest rozwiązane. Nie wiadomo też czy to ma być wolność dla Polski i Polaków, czy też WOLNOć TOMKU w POLSKIM DOMKU DLA KREMLA. Czyni to Korwina i jego Wolność całkowicie ulotną i bezużyteczną dla Polaków.

Nie bez powodu zapewne w nazwie partii PIS brak określenia POLSKIE Prawo i Sprawiedliwość. To samo tyczy się Ruchu Narodowego, w którego nazwie brak słowa POLSKI.Są to PRAWA i RUCHY WATYKAŃSKIE, i prędzej czy później po raz kolejny w historii POLACY o tym się przekonają.

 

Zatem dotąd dokąd POLACY nie mogą głosować na RUCH WOLNEJ POLSKI namawiam i apeluję by  głosować na jedynego przedstawiciela Polskiej Wielkiej Zmiany  na scenie politycznej, na RUCH KUKIZA.

CB

Podziel się!

    © Czesław Białczyński