Puszcza Białowieska, czyli niekończąca się historia (dwa filmy- stek kłamstw i manipulacji)

Puszcza Białowieska, czyli niekończąca się historia

 

Obydwa materiały są manipulacją uciekającą od głównego tematu – a główny temat to podejście do Ostatniej Puszczy w Europie – jako całości – 2/3 tej puszczy i tak leżą po stronie Białorusi. Rezerwat Przyrody nie powstał po to żeby ludzie mogli z okien samochodów – jak mówi Nadleśniczy – podziwiać puszczę – to jest manipulacja grubymi nićmi szyta.

 

Także próba opowiadania, że ekolog myli się widząc drzewo zaatakowane przez kornika bo jest ono zielone na wierzchołku – jest czystą manipulacją, bo po drugiej stronie znajdują się naprawdę nie analfabeci, ani durnie, ani ludzie nie mający wiedzy biologicznej, ale także profesorowie ochrony środowiska, którzy twierdzą że puszczy nie należy ruszać. To odrażająca manipulacja w tym drugim filmiku TVG-9.

Nie jestem specjalistą żeby ocenić czy cały ten obszar przekroczył już efekt kuli śniegowej i jest nie do uratowania. Napisałem o tym książkę – „Nowe Przygody Profesora Gąbki i jego Kompanii – na tropie Czarnej Dziury”. Moim zdaniem to być może ostatnia chwila żeby zrobić Rezerwat ścisły z całej Puszczy Białowieskiej, a rolników z Białowieży odseparować od eksploatacji  lasu tak jak Afgańczyków odseparowano od uprawy opium.

„Przedmiotem ochrony w rezerwacie może być całość przyrody lub szczególne jej składniki, w tym fauna, flora, biota grzybów oraz twory przyrody nieożywionej.

Cały obszar rezerwatu albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony – dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu. Plan taki zatwierdza regionalny dyrektor ochrony środowiska.”

Z punktu widzenia prawa oczywiście Ministerstwo ma rację bo ten rezerwat nazywa się rezerwatem krajobrazowym – więc można ścinać tam drzewa, ale masowej wycinki na taką skalę to nie uzasadni i przed trybunałem UE może powstać problem – z punktu widzenia nawet polskiego prawa.

 

Moim zdaniem próby podpinania się ośrodków rządowych i speców od reklamy i propagandy z agencji reklamowych pod młodzieżowy styl i media internetowe – przyniesie im w sprawie Puszczy Białowieskiej  klęskę gdyż jest manipulacją która śmierdzi na kilometr każdemu Polakowi. Propaganda Anty-Turbolechicka spójna idealnie z propagandą Moskwy i Berlina przyniosła środowiskom które ją wytworzyły ostracyzm i ośmieszenie ich samych. Nie inaczej będzie z tą propagandą, bo propaganda mija się z prawdą, szuka zastępczych problemów nie sięga do sedna problemu, unika prawdziwych rozwiązań problemów. Polacy są na propagandę szczególnie wyczuleni.

 

Jeżeli PIS ma zamiar – zamiast w prawdę – iść w zaparte i uprawiać goebbelsowską propagandę, tak jak PO w III RP czy Gierek w PRL – to dziękujemy już – starczy. Następnego mandatu wyborczego od Młodych Polaków nie dostaniecie ludzie z PISu!

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYZ_zxeTrNg&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=I1ykRM9W9QM

Podziel się!