Telewizja Biełsat: Słowiańscy bogowie, drewniany zamek i rytualna kremacja. Witamy na ziemiach Radzimiczów!

Niektórzy badacze uznają Radamlę za stolicę Radzimiczów. Ma ona też pamiętać samego legendarnego założyciela plemienia – Radzima. I właśnie tu zorganizowano rekonstruktorski festiwal „W gościnie u Radzimiczów”, który ma przybliżyć gościom i uczestnikom świat przedchrześcijańskiej Rusi.

 

źródło: http://belsat.eu/pl/news/slowianscy-bogowie-drewniany-zamek-i-rytualna-kremacja-witamy-na-ziemiach-radzimiczow/

Pierwsze osady w tej malowniczej krainie powstały już w II stuleciu przed Chrystusem. Drewniany radamlski zamek założono w XII wieku na gruzach starodawnego grodziska. Na terenie zamku znajdowała się między innymi sakralna studnia i świątynia.

Rekonstruujący Radzimiczów mężczyzna uczy chłopca walki dzidą

W czasach walk Wielkiego Księstwa Litewskiego z Księstwem Moskiewskim tutejszy zamek był jedną ze wschodnich stanic WKL i doświadczył całego okrucieństwa licznych wojen. Połowa skarbu i chłopskich zapasów miasta Radamlia szła na utrzymywanie zamku, który dysponował nawet artylerią, ale musiał być często odbudowywany po częstych pożarach.

Młodzieńcy w strojach Radzimiczów

Większość naukowców uważa, że kres zamkowi przyniosła wojna Rzeczpospolitej z Carstwem Rosyjskim toczona od 1654 do 1667 roku – po zakończeniu wojny nie był już nigdzie wspominany.

Dziewczęta i chłopcy odpoczywają przy odbudowanych grodowych ziemiankach

Nie zważając na praktycznie całkowity brak dziedzictwa architektonicznego, koordynatorka lokalnej inicjatywy „Radamla – starożytne miasto Radzimiczów” Alesia Daleckaja kontynuuje przy pomocy Unii Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju stopniowo odtwarza obrzędowe centrum kultury radzimickiej w Radamli i czyni to całkiem udanie.

Chłopiec śpi na ławie z rekonstrukcji radzimickiej ziemianki z X wieku

W skansenie ulokowanym za zamkowymi wałami najpierw wybudowano rekonstrukcje ziemianek z X wieku. W tym roku w ramach konkursu rzeźbiarskiego „Słowiańskie idole” powstała świątynia Peruna z panteonem słowiańskich bogów, których według organizatorów czcili przedchrześcijańscy Radzimicze. Stanęła tu też brama ogniowa dla tradycyjnego pozyskiwania „żywego ognia”. Nie zapomniano i o glinianym piecu do wypalania ceramiki, przypominającego te, które tysiąc lat temu wykorzystywali Radzimicze.

Radzimickie kobiety oglądają lnianą nić. Obok „czarownik”

Wszystkie te budynki ożyły podczas festiwalu historycznego , dzięki rekonstruktorom życia codziennego i obrzędowości Radzimiczów.

 

więcej: http://belsat.eu/pl/news/slowianscy-bogowie-drewniany-zamek-i-rytualna-kremacja-witamy-na-ziemiach-radzimiczow/

Podziel się!