Agnieszka Lisztwan – Gayatri Mantra (słowiańskie odczytanie)

Agnieszka Lisztwan – Gayatri Mantra (słowiańskie odczytanie)

 Om_symbol.svg

Gayatri Mantra

 

Rozsławiona na cały świat mantra Gayatri Mantra, nazywana mantrą mantr… Okazuje się, że nikt do końca nie rozumie jej znaczenia. Aż do teraz…

 

Jest wiele błędnych tłumaczeń i interpretacji, całkowicie wyssanych z palca, podczas gdy każdy Polak z jako taką wiedzą o wierze przyrodzonej, gdy wczyta się w tekst z odpowiednim nastawieniem, zrozumie znaczenie tej mantry. Są też interpretacje bliższe prawdy, jednak dokonywane były one przez osoby, których język nie jest aż tak bliski staro-ariańskiemu. Najbliższy sanskrytowi jest język polski i inne języki słowiańskie.

Przez lata nawet mi nie przyszło do głowy, aby to tłumaczyć czy się zastanawiać nad sensem tej mantry/mątry/mądry. Teraz, ponieważ koncentruję się na głębszym poznaniu wiary rodzimej, otrzymuję wglądy, które wcześniej były zablokowane.

 

Nie twierdzę, że nikt nie ma racji, oprócz mnie i dopuszczam nietrafność mojej teorii, jednak uważam ją za najbardziej prawdopodobną, gdyż podchodzę do tego inaczej niż inni – tłumacząc prosto, tak, jak słyszę – czyli porównując z językiem polskim współczesnym i tym trochę starszym. Nie szukam tam, czegoś, czego tam nie ma.

 

Mantra jest pisana systemem pisma Devanagari, czyli Dziwy na górze, Bogowie na górze; jest wersetem z Rigvedy / Rygwedy, która została przekazana przez słowiańskich przodków – Arian – i jest ich podstawową modlitwą.

 

Przykładowe tłumaczenie mantry, jedno z wielu, podaje je tylko jako przykład, zapewne tłumaczenie z angielskiego:
“Medytuj nad OM, pradźwiękiem Boga, z którego biorą początek trzy sfery, Bhur – ziemska, Bhuvah – eteryczna, subtelniejsza i Swaha – niebieska. Oddajemy cześć (Varenyam) najwyższemu, niepojętemu, Boskiemu Bytowi (Tat), a także twórczej, życiodajnej sile przejawiającej się w słońcu (Savitur). Medytujemy (Dhimahi) nad promieniowaniem (Bhargo), światłem (Devasya) Boga, które unicestwia wszelką ciemność, niewiedzę i wszelkie wady. Niech Twoje światło rozjaśni nasz umysł (Dhi) – Boże, prosimy Cię o to usilnie (Yo nah Prachodayat). “

Żródło: http://wyciszalnia.pl/mantra-project/mantra-gayatri-142.html

Gdy przeczytacie to, co poniżej, dla większości z Was, te powyższe i podobne im tłumaczenia nie będą miały już sensu.

 

TYTUŁ: Gayatri Mantra

 

Utrzymuje się, że Gayatri to imię Bogini, Matki Ziemii (Gaja), która jest zarazem żoną słonecznego bóstwa, Sawitri oraz Saraswati. Nie zgadzam się z tą hipotezą.

 

Według mnie, GA to po prostu skrót od Baga – Bóg/Bóstwo, czyli tytuł to:

 

(Ba)Ga Ja Tri – Jestem Trójbogiem / Trójcą lub najprościej Trzy Boskie Ja

 

W sanskrycie Gaya jest pisane razem, jednak w językach słowiańskich często występują takie łączenia, a na naszych łączeniach tego typu oparty jest każdy język. W tym rozumieniu Gaja oznacza tutaj boskie jestestwo. Przykładem, choć niefortunnym, jest słowo diabeł, początkowo Di-ja-bel – oznacza ‘jestem białym bogiem’. Widzimy tutaj, że diabeł jako słowo, początkowo związany był z Białobogą. Ten przykład pokazuje nam, że Gayatri, to właśnie takiego rodzaju „samookreślenie”. Przy okazji wskazuje skąd wziął się angielski Devil – Dev -i-(bie)l. Tak samo jest z Bel-ja-l. Jak widać wszelkie „białe” pogańskie bóstwa, związane z materią, zostały przez kościół katolicki przemianowane na złe demony.

 

Gaya w języku Ariów nie może oznaczać Matki Ziemi, ponieważ matka i ziemia, zawsze związane są z dźwiękami M oraz S. Matka to Ma, Mat, a Ziemia to Sma, Sima, która później rozwinęła się do Siema, Ziemia. Dźwięk GA zawsze związany był z ogólnym bóstwem, bytem wyższym, górą.

 

Następnie utrzymuje się, że Ga znaczy śpiewać, a yatri oznacza ochronę. Nie ma to żadnego potwierdzenia etymologicznego, jeśli brać pod uwagę języki słowiańskie. Ja tri, oznacza po prostu trzy Ja, więc nie wiem po co zmyślać inne znaczenia.

 

Dodatkowo zauważmy, że bóstwa kojarzone z mantrą – Sawitri, Savitur, Saraswati – wszystkie mają rdzeń podstawowy – sawi lub swa, czyli ariańskie „swat” – współczesne „świat”. Źle interpretowane w Wedach jako różne bóstwa, oznaczają po prostu Świat stworzony, czyli naszego Światowida.

 

Gayatri jako bogini została utworzona później jako boskie odzwierciedlenie tej mantry. Przedstawiana jest z pięcioma głowami i dziesięcioma oczami, co oznacza panowanie nad wszelkimi żywiołami i kierunkami ŚWIATA stworzonego.

 

Zgadzam się za to z tym, że Gayatri może reprezentować Trójboga męskiego i żeńskiego, jako że o trójcę tu chodzi.

 

Tekst mantry:

Om
Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo nah Prachodayat.

 

 

Tekst i moje tłumaczenie:

  1. Om

Jam

Według mnie Om to tak naprawdę Jam – wskazuje na to symbol oraz znaczenie, które odkryłam. 3 litery czytane od prawej, do góry i do lewej to wg mnie:

 

JAM:

J- Ojciec/Ja (Umysł, Świadomość)

A: A lub Adam, co oznacza Syna/Słowo/Słońce/Oko/Świat/Zbawiciela (Dusza, Nadświadomość)

M-Matka (Materia, Podświadomość)

 

OM-JAM

Literę, którą uważam za J, często bierze się za U, jednak nie ma to żadnego sensu ani symbolicznego, ani etymologicznego. Dźwięk U oznacza wodę, więc byłyby tutaj jakby dwie żeńskie postaci Boga. Jedyny sens ma ojciec, który łączy się z matką, tworzący Syna – Świat.


  1. Bhuh Bhuvah Svaha 

Bóg Bóga Sława (Słowo/Syn/Świat)

 

Początkowa formuła „Bhur bhuvah Svah” nazywana jest mahāvyāhṛti czyli wielkim wezwaniem. Jak dla mnie „mahav ya tri” oznacza Trzy Wielkie Ja.

Svaha, jest często wymawiane jako Suaha, ponieważ w skryptach bardzo często u zastępowano literą v lub w, dlatego też w języku angielskim mamy w czytane jako ł. Z tego powodu, myslę, że oznacza „sławę”, a nie np. świat.


  1. Tat Savitur Varenyam

Tak Savit (Świat) urwaren (utworzony, urobiony, uwarunkowany, uwarowany) jam,

 

Zazwyczaj interpretuje się Savitur jako bóstwo słoneczne Savitr czy Savitur. Jak dla mnie oczywistym jest, że Savit to Swiat, a dopisek R, Ra, Ur – niczemu nie zaprzecza, ponieważ RA jest Duchem Świętym, z którego powstaje Świat. Ra jest obecny w wielu słowach i nazwach w języku ariańskim.


  1. Bhargo Devasya Dheemahi

Bardzo Devas (Dziewus/Dziwus czyli Bóg) Ja DiMahi (Wielkoboski)

 

Podczas, gdy wiele źródeł tłumaczy Di jako Boga, a Mahi/Maha – jako Wielki/Wielcy, tutaj tłumacze próbują z dimahi zrobić „medytować”.  Jak dla mnie tłumaczenie jest proste – Wielki Bóg lub Wielkie Boskie Ja. Hinduska tradycja duchowa nazywa nawet Gayatri Mantrę – Mahamantrą, czyli wielką mantrą. Oczywistym jest, że Mahi oznacza Wielki.


  1. Dhiyo Yo nah Prachodayat

Boski Ja, Ja na prahoda (prahoda -prahda – prawda – naprawdę/prawdziwy) Ja lub odmiana jet – wszy.

 

Diyo oznacza Boga lub Boskie Ja. Nawet w żywych, wspólczesnych językach mamy przykłady używania Dio, Divine, Dios – jako słowa Bóg/Boski, a pochodzą one ze słowiańskiego „Dziw-div” – dziwny, boski. Yo jest tym samym, co ja, są miejsca w Polsce, gdzie nadal używa się formy jo zamiast ja. „Ja” pozostało też w języku niemieckim jako potwierdzenie, gdzie po kaszubsku „jo” oznacza potwierdzenie. Widzimy, więc jak bardzo język może modyfikować się i zmieniać, choć dostrzegamy ewidentne pozostałości ze starożytnych języków.

 

Nah Prachodajat – myslę, że przejście od prahoda do prawdy jest bardzo proste i zrozumiałe. Nah może w niektórych kontekstach oznaczać nasz, jednak tutaj myślę, że może oznaczać naj.

 

W związku z powyższym, jedyne NajPRAwdziwsze (według mnie) słowiańskie tłumaczenie/znaczenie Gayatri Mantra to:

 

Trzy Boskie Ja
 
Jam
Bóg, Bogini, Słowo.
Tak Stworzonym Światem Jam Jest.
Jestem bardzo Wielkim Bogiem.
Boskim Ja, Najprawdziwszym Ja.

 

Teraz mogę zrozumieć dlaczego recytacja tego tekstu może oczyszczać, dać moc itp.

W Rygwedzie napisano, że recytowanie tej mantry może dać wszystko – teraz wiem dlaczego – w końcu mówisz do siebie, że jesteś Bogiem, identyfikujesz się z boską mocą.

 

[Jeśli chcesz wykorzystać lub cytować ten tłumaczony tekst mantry, proszę podać źródło, linka do tej strony oraz dodać ©A. Lisztwan. Możliwe, że ktoś już podobnie tłumaczył tę mantrę, jednak nie znalazłam nic takiego w Internecie do dnia 27 Marca 2017]

 

Możliwe tłumaczenie na język angielski:

 

3 Divine Selves

 

I am

God, Goddess, the Word.

This way created World I am.

I am a very Great Divine.

Divine Self, The Real Self.

 

Jestem otwarta na polemikę, porady, uzupełnienia, potwierdzenia, dowody itp.

Nie szukajmy jednak w źródłach typu wikipedia czy standardowych tłumaczeń, ponieważ nie mają one, w większości, zbyt dużej wartości. Odzwierciedlają standardową wiedzę na ten temat. Gdyby jednak istniało jedno pewne tłumaczenie, to nie byłoby tak wielu różnych interpretacji. Myślę, że moje jest najbliższe prawdy, bo najprostsze.

Agnieszka Lisztwan

 

Podziel się!