Słowiańska Mantra (Agma) Wewnętrznej Siły i Zdrowia 432 Hz (BezChaosowania)

mantr-slov

Ktoś niedawno pytał mnie czy znam jakieś słowiańskie mantry? Powiedziałem że są, ale nie zajmowałem się do tej pory szczegółowo tym tematem ponieważ to jest temat do Księgi Tanów nad którą rozpoczynam właśnie pracę. Dwa dni później przysłano mi na blog link do Mantr Słowiańskich. W opisie tego filmu znajduję moje własne słowa wyjaśniające pojęcie słowiańskie słów mantra, mudra i innych sanskryckich wyrażeń, które czerpią z Haryjskiego Źródła Wed. A więc prezentuję i będę prezentował sukcesywnie Słowiańskie mantry (mantra/mądra: Mądra [Mąd-d-ra]) = Mudra (Modra [Mąd-d-RA]) = Mandala (Mąd-dała, Jąt-Ra)

Do mudry/mądry/mantry dodaję od Laxima

W Godce bogowie zapomniani, Slavi schowani, Gryfne dziołszki czystość swą chowają, wiankach je składają, ma Ziemia Matką teraz, i grobem mym odwiecznym, wtulony w korzenie dumnego drzewa, JA Śnie, o Wielkich Przodkach mych, w każdym tchnieniu powietrza, w kropli wody, w grudce ziemi, płomieniach ognia, łączę me myśli z Nimi i z przyszłymi odRODzonymi, JAm Yedność z StWierzeniem,
Na Horze Równej ma aRXRa, w niej kolejne nasiona, w duchu Słowiańskim, w umyśle Lechickim, w Wiedzy Pradawnej chowane, w szacunku do PrzyRody,
W 8 dniu, po OdRodzeniu się SwaRoga, w 8 minucie walki jego z ciemnością, Moc Światłych Wici Wam przekazuje, niech w Dąbrowach, dźwięk rozbrzmiewa, że Jasny Wraca, i się dzieje, z królestwa Welesa niech powracają dumni Woje, wzniesieni ku Jemu za siłą Wiosny, z Yądra żołądzia ku Niebu.

WER 1.

 
wer 2

Słowiańska Agma ~RADORO DARO SLAWO~
Mantra (Mądra [Mąd-d-ra]) = Mudra (Modra [Mąd-d-RA]) = Mandala (Mąddała, Jąt-Ra)
Słowiańscy znachorzy i kapłanki korzystali z siły mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami w których zawarta jest moc przemiany rzeczywistości. Wibracja dźwięku to podstawa wszechświata. Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały. Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy.

Agma (Агма)- Słowo mocy, przy wymowie którego uruchamia się mechanizm sprzyjający energetycznej przemianie na poziomie ciała lub umysłu. Agmy składają się głównie z jednego, dwóch lub (rzadko) trzech słów.
Nie staraj się zrozumieć Agmy. Jest to runa, słowo, dźwięk otwierający osobę, która go wymawia. Dźwięk przemieniający osobę, która go wymawia, a tym samym przemieniający okoliczności i rzeczywistość.

Nagranie bazuje na podkładzie o częstotliwości 432Hz. (wzmacnia również wibracje wymawianych run/agm/słów mocy)
Okazuje się, że gdy częstotliwość jest dostrojona do 432 Hz (naturalna i korzystna częstotliwość) nasz mózg wchodzi w stan synchronizacji z falą Schumanna oraz tworzącą ją pasma alikwotów. Równowaga taka występuje w przyrodzie nazywana często strojem naturalnym Solfeggio. W 432 Hz wibruje złoty środek PHI, ujednolicona jest właściwość światła, czasu, przestrzeni, materii, grawitacji, magnetyzmu, biologii; ma również ogromne korzyści dla całego systemu komórkowego w organizmie.

RADORO (РАДОРО)
Wprowadza równowagę sił (witalnych)
między częściami ciała
i niweluje zapory w przepływie energii.
Pomaga zbliżyć międzyludzkie relacje
[Восстанавливает разорванные связи- przywraca zerwane więzi].
Jest wibracją sprzyjającą dobremu losowi.

DARO (ДАРО)
Uzdrawia/zapobiega konfliktom między sferami: ciało-duch.
Jest to potężna broń przeciwko złu.
Powtarzanie tej runy wnosi do życia człowieka
entuzjazm i obniża poczucie wszelkich obaw i lęków.

SLAWO (СЛАВО)
Odcina napływ negatywnych emocji i myśli,
wskazując jednocześnie na wewnętrzne źródło problemu.
Daje intuicyjną zdolność
do przystosowania się do zmian w życiu.
[Дает энергию в ведении дел
-Pomaga w codziennych czynnościach].
Dodaje sił.

Radoro – It brings a balance of vital forces
between parts of the body
and eliminates the dam/blocks in the flow of energy.
It helps to connect more close interpersonal relationships

Daro – Heals / prevents conflicts between the spheres: the body-spirit.
It is a powerful weapon against evil.
Repeat this rune brings enthusiasm to human life
and reduces the feeling of all the fears and anxieties.

Slawo – Cuts off the flow of negative emotions and thoughts,
while pointing to the internal source of the problem.
It gives intuitive ability
to adapt to changes in life.

muzyka słowiańska
Mantra po polsku
muzyka Słowian
słowiańska mantra
duchowość Słowian
Slavic Mantra

 

Podziel się!