Wiec Mocy (mogtyczny, mogto-wijny) a Wiec Wieduński – drobna lecz wielka różnica

Wiec Mocy (mogtyczny, mogto-wijny) a Wiec Wieduński

kujawiaTo pokazane przez Tagen TV kwietniowe zgromadzenie Pagu Kujawskiego Zrzeszenia Słowian, stowarzyszenia Kujawia i grupy Sprzyjaciele – 23. 04. 2016 określone jako Wiec Słowiański.

http://tagen.tv/vod/2016/09/wiec-slowianski-2/
Nie jest to Wiec Wielki, czyli o znaczeniu stanowienia praw i wytyczania kierunków na przyszłość (od wić, uwijać – zwoływać Wiciami, stanowić prawo i przyszłość, głosować), a jest to Mały Wiec o znaczeniu przekazywanie wiedzy i wiedy (wieda, wiedzieć). Mały Wiec – wiec lub wiedz – czyli zgromadzenie braci słowiańskiej, części plemienia, zgromadzenie przekazujące wiedzę, tradycję, dzieje, a także spotkanie zadrug i rodzin, rodów my na Południu nazywamy Siędzieje. Mały Wiec będący wykładem wiedy i wiedzy, jest wiecem wieduńskim, służącym przekazaniu wiadomości. Wielki Wiec jest Uwijaniem Rzeczy Istności (RzeczyIstniości) – kreacją ZMIANY – stanowieniem NOWEGO. Uczestnictwo w Wielkim Wiecu jest więc uczestnictwem w akcie stwarzania nowej Rzeczywistości – nowej Przyszłości dla całego plemienia.

Siędzieje: siędzieje – się dzieje, siedzieje – sie dzieje – to także od nasiadówka, siedzenie, ale to tylko wymiar fizyczny, jest to bowiem spotkanie i zgromadzenie nie tylko przekazujące wiedzę (wiedę), nie tylko manifestacja kulturalna i pokaz/przekaz tradycji czy obrzędowości, ale spotkanie o wymiarze duchowym.

Siędzieje”, „się dzieje” jest formułą wywoławczą spełnienia stosowaną w modle-mogle (magii), w akcie Świadomego kontaktu z Uniwersum. Innymi słowy, jest to stwierdzenie akceptujące stanowiące zwieńczenie aktu Rozmowy z Bogami/Mocami/Żywiołami/Kirami/Działami/Jednią: Tak się ma stać i stało się – Staje się, Stało się, Tak Jest! Siędzieje!
Siędzieje to pieczęć na poszczególnych aktach modły/mogły (medytacji, mogtowiji-magii) z bogami oraz pieczęć końcowa, która nie odwołuje się do Mądrości, czyli Zowji (Sofii – wijozowii – filosophii): O-Mąd = O-Mend = O-ment = Ament = Omen = Amen  (co jest bełkotane po kościołach przez chrześcijan bez zrozumienia sensu tego aktu). Odwołanie takie zamyka aktywność w ramach obrzędu, kończy obrzęd i nie wywołuje żadnej aktywności dalszej, żadnej interakcji z Mocami Przyrodzonymi. Formuła Siędzieje odwołuje się do działania, stawania się „rzeczy” w Jedni z Rzeczy Istem (RzeczyIstnością – Świadomością Nieskończoną/Bogiem).

Podczas gdy Mały Wiec jest spotkaniem nieformalnym na którym nie ustanawia się zobowiązań dla całego plemienia Wielki Wiec jest zwoływany wyłącznie po to by całe plemię podjęło aktem wspólnej woli zobowiązanie najwyższej wagi. 

Takim Wielkim Wiecem było zgromadzenie w Soli pierwszej nocy Pełni i w pierwszym dniu NOWEJ ERY – Ery Wodnika.

 

 

Podziel się!