Kraków nigdy nie przestał być stolicą Polski! Czas przywrócić miastu funkcje stołeczne.

Kraków nigdy nie przestał być stolicą Polski!
2000px-POL_Kraków_COA.svgW jak bardzo zakłamanym społeczeństwie żyjemy niech zaświadczy ignorowany przez Polaków fakt, że Kraków nigdy nie utracił funkcji stolicy Polski podczas gdy powszechnie kolportuje się bzdurną wiadomość o tym, iż stolica została przeniesiona z Krakowa do Warszawy w roku 1595 przez Zygmunta III Wazę.

Prawda jest zupełnie inna.

Po raz pierwszy określono Warszawę jako stolicę Polski w dokumencie zwanym Konstytucją Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) w 1952 roku. Jak wiadomo był to dokument i fakt dokonany przez zaborcze władze sowieckie ZSRS/ZSRR reprezentowane w Polsce przez zbrojne ramię Kremla, jakim była PZPR z całym umocowanym w naszym kraju aparatem przemocy utrzymującym ją przy władzy (LWP – Ludowe Wojsko Polskie, UB – Urząd Bezpieczeństwa i MO – Milicja Obywatelska oraz stacjonująca w Polsce do 1995 roku Armia Radziecka).  

By się zorientować jakiego rodzaju była to konstytucja (znowelizowana w 1976 roku) wystarczy zacytować z niej tylko jedną formułę – zapis o nierozerwalnym sojuszu polsko-radzieckim, czyli „nierozerwalna więź przyjaźni polsko-radzieckiej”, którą PRL miała umacniać. W art.1 zapisano też, że „PRL jest krajem socjalistycznym, a także dodano artykuł głoszący, że „przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest PZPR”.

Wolna Polska nigdy nie odebrała Krakowowi tytułu Miasta Stołecznego. Do czasu zniknięcia Polski z map Europy i świata w 1795 roku Kraków pozostawał stolicą, zaś Warszawa  nosiła tytuł Miasta Rezydencjonalnego Królów Polski.

0 wschód nad kopcem kraka DSC00101

Wikipedia:

Stolica Polski – główna siedziba administracyjna Polski, której funkcję pełni obecnie Warszawa.

Pierwszą konstytucją, w której określono stolicę Polski, była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 (art. 90)[1].

Zygmunt III Waza rozpoczął w 1596 r. proces wyjazdu dworu królewskiego do Warszawy, jako że była ona bliższa interesującym go sprawom szwedzkim, a również z powodu pożaru w 1595 r. na Wawelu podczas eksperymentu alchemicznego w obecności króla[11]. Proces przenoszenia dworu trwał do 25 maja 1609. Kraków pozostał jednakże oficjalną stolicą Rzeczypospolitej, a fakt ów był bezsporny dla współczesnych tamtym czasom[11][12]; tam też koronowali się kolejni władcy (z wyjątkiem Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego). Warszawa była oficjalnie nazywana „Miasto Rezydencjonalne Jego Królewskiej Mości”[12].

[1] Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232).

[12] Oficjalny portal Warszawy

Kop Kość 800px-Krakow_2006_195

Dlatego Kraków do dzisiaj używa nazwy Stołeczne Królewskie Miasto Kraków:

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków – tytuł Krakowa, stanowiący jego nazwę pełną, używany zarówno w uroczystych dokumentach, jak również w oficjalnej, codziennej retoryce. Jest to tytuł formalny, usankcjonowany prawnie przez Urząd Rady Ministrów RP, poprzez zatwierdzenie Statutu Miasta Krakowa. W wyniku akceptacji prawnej, ogłoszony na odpowiednich stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Termin „Stołeczne Królewskie Miasto Kraków” określony został w Statucie Miasta Krakowa (§4 pkt 1), przyporządkowane są do niego symbole Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa tj. Herb, Chorągiew, Flaga, Pieczęć.

Zarówno Sejm RP jak również Rząd RP w okresie II Rzeczypospolitej, do której tradycji nawiązuje w swojej Konstytucji obecna III Rzeczpospolita używał w swoich ustawach[1] i rozporządzeniach[2] nazwy Stołeczne Królewskie Miasto Kraków zarówno w tytułach tych aktów prawnych, jak również w ich treści (natomiast w skrócie: st. król miasto Kraków, st.kr. miasto Kraków albo stoł. król. miasto Kraków). Niektóre z tych aktów prawnych obowiązują do dzisiaj[3][4].

Tytuł Krakowa zmieniał się na przestrzeni dziejów, zachowując ciągłość znaczeniową.”

Świat Kraków 86_big

Jednakże formalnie po 1990 roku miastu nie nadano oficjalnie takiej nazwy:

 

„20 czerwca 1990 r., przy wyborze Jacka Woźniakowskiego na urząd prezydenta Krakowa, radni ustalili dla krakowskiego samorządu obowiązującą nazwę „Rada Miasta Krakowa”, a w uroczystych dokumentach „Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”[7]

W latach następnych, w Statucie Miasta Krakowa stanowiącym o ustroju Gminy znalazło się sformułowanie, które stanowi, że: „Miasto Kraków zgodnie z tradycją zachowuje nazwę Stołeczne Królewskie Miasto Kraków. Używa również nazwy skróconej Miasto Kraków.” (§4 ust.1 Statutu). Nazwa pełna Stołeczne Królewskie Miasto Kraków jest nazwą nieurzędową. Nazwy urzędowe miast, na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz obowiązującego wcześniej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości mającego moc ustawy, mogą być nadawane lub zmieniane wyłącznie rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na mocy § 85 cyt. Statutu, zmiany Statutu Miasta Krakowa mogą nastąpić uchwałą Rady Miasta Krakowa, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.”

wawel-krak

Moim zdaniem najwyższy już czas ażeby IV Rzeczpospolita Polska nie tylko formalnie zwróciła Krakowowi jego tytuł , który obowiązywał przez cały okres Wolnej Polski, ale także przywróciła miastu część funkcji stołecznych – przenosząc tutaj niektóre ważne urzędy państwowe w ramach decentralizacji urzędów państwa. Warto o tym przypominać konsekwentnie, zwłaszcza w takie rocznice jak Rocznica Konstytucji 3 Maja. Ruch Wolnej Polski będzie dążył niezmiennie do przywrócenia Krakowowi funkcji stolicy Polski. Utrata tej funkcji jest bowiem bezpośrednią konsekwencją epoki kolonialnej, a naszym obowiązkiem jest przywracanie do życia instytucji WOLNEJ POLSKI, sprzed okresu kolonialnych rozbiorów Polski przez Niemców i Rosjan.

 

kopieckraka

 

Podziel się!