SURDEW – Tajemnicze znaczenie języka słowiańskiego [czyli o zapisie na Baji – Materii Świata]

 Tajemnicze znaczenie języka słowiańskiego
https://www.youtube.com/watch?v=__C-7bTG3hk
Co powiesz na to, że na matrycy (matrix), na której aktualnie bytujemy, wszystko co zostało do tej pory stworzone, miało swój zapis wraz ze swoim znaczeniem. Każdy znak, wyraz, dźwięk, kolor, zapach, ruch, zachowanie, czucie i.t.p. miało swoje początkowe znaczenie, które jest jedynym i prawdziwym…
BA-JA – Materia Świata, na której Wszystko jest Zapisane
MATRYCA – MACIERZ – MAT RA – Mająca RA
Cier – Cierać – Wcielać RA – Ma Ci-OR RA
or ro – aktywna, OD-DZIAŁ-UJĄC-A  forma RA
ra ar – stałe źródło p-RA-wia/p-RA-wda/p-RA-wo/pRA-dziad=pRA-ROdzic/pieRwA/przyRO-DA/piOR-run/RAda/RAduga – Tęcza
MA-THkA
TH = DECH
MAcierz Tchnąca Ducha, Tkająca Ducha
Mi-to-logia  – Mi tu Lęgia (Mi=Mnie=Ja), Mi Tu Lechia, Mi to lega (lęgnie, leży, zalega) = JatoLęgJa, JAtolęgJA [jatologia – ku mnie logia/lęgja]

POLECAM też odcinek „Złoto część 2”, bo Zło-To = SUO-to (AuRA – Aurum – OURA – SOU RA – SOU RAżic, AUsRA – Zorza/z-ORa).
W tym odcinku także: ORzeł (OR-eU, OR-SUO/ORSou, OR-JA), kOROnowany i kOROna. Nasz ptak to także SOU-koł, bośmy SOU (są – słać – ist- istnieć) Dziećmi SOUa- SouRAżica- Souńca, jesteśmy SouKołotami –  (Krążącymi wokół SOU Dziedzicami Souńca) zwanymi przez starożytnych Scytami w zgreczonym , uproszczonym posłowiańskim języku. K-RAg (krąg, krągać-krążyć – KRĄg gRAć).
Kreuj, bez „nie” zawsze o ile to możliwe, ale pamiętaj, że Świadomość Nieskończona i tak Cię rozumie bez słów, poprzez intencję płynącą z głębi Ciebie, z JA Twojego SERCA.
CB
Podziel się!