XI Festiwal Kultury Słowiańskiej w Lądzie nad Wartą w obiektywie Dobrosława Wierzbowskiego

Lad festiwal 2015 (1)

Od razu zaznaczmy, że jest to festiwal „Kultury Średniowiecznej Słowian” czego nie odzwierciedla jego nazwa. Jest to niestety rozpowszechniony zwyczaj nazewniczy, który kompletnie wypacza pojęcie Kultury Słowian, wiążąc ją wyłącznie z średniowieczem i polską katolicką oraz przeważnie współorganizującymi takie przedsięwzięcia kościelnymi instytucjami. Festiwal w Lądzie pełen jest zresztą katolickiej pogardy dla Wiary Przyrodzoney Słowian. Pamiętamy doskonale filmy z demonstrowanymi tam bezwstydnie pogromami pogan, czyli polskich Rodzimowierców, odtwarzanymi tryumfalnie w widowiskach „pseudohistorycznych” (tutaj: Festiwal „kultury” cysterskiej w Lądzie, czyli palenie Peruna i inne cudeńka ).

sztuka-ScytowTaka sobie starosłowiańska zabawka sprzed 30 wieków

Używając takiej terminologii jak powyżej, sugeruje się tym samym, nie tylko brak jakiejkolwiek „godnej uwagi” kultury i religijności starożytnej, przedchrześcijańskiej Słowian. Według tej wersji dziejów Słowianie „narodzili się” jako nacja w prymitywnych ziemiankach nad Prypecią, nosili się w lnianych giezłach a ziemię uprawiali motyką. Sugeruje się też używając takiego słownictwa w stosunku do tej przedstawiającej Średniowiecze imprezy, że Renesans, czy Oświecenie nie należą już do kultury Słowian tylko jakiejś innej nacji.

Scythian_ArtFajka naszych dziadów – przodków i pradziadów Polaków

W tej wersji dziejów kultura Słowian równa się wyłącznie średniowiecznemu „prymitywizmowi”. Tymczasem mamy udokumentowane 5000 lat kultury Słowian nad Wisłą w Starożytności: od kultury Vincza, Pucharów Lejkowatych, przez kulturę Ceramiki Sznurowej, poprzez kulturę Łużycką i czasy rzymskie do średniowiecza. Mamy też tysiące wspaniałych zabytków sprzed 3000 lat – jak na przykład ten, wytworzony przez Scytów Królewskich ludność o identycznej mutacji genetycznej  jak my (Y-DNA haplogrupa R1a), ich wnukowie, Polacy, a więc biżuterię wytworzoną przez naszych pra-dziadków dla naszych pięknych Scyto-Słowiańskich pra-babć.

scyt nn 0055_t8252_maxiNaszyjnik Królowej – Ukraina

W przyszłym roku – 2016 – mamy 100 lecie urodzin Stanisława Pagaczewskiego. Jezuickie Kolegium Ignatianum z Krakowa zaproponowało naszej rodzinie uroczyste obchody tejże rocznicy, sesję „naukową” na tejże uczelni, gry i zabawy z Deszczowcami w Liceum plastycznym w Wiśniczu oraz na ulicach Krakowa i Nowej Huty oraz uczynienie dorocznej Nagrody imienia Stanisława Pagaczewskiego przyznawanej pod auspicjami jezuickiego kolegium dla polskiego bajkopisarza.

 Scythian_combOzdobny grzebień

Trafiła Kosa na Kamień. Zapytałem w jaki sposób Jezuici mają zamiar w sesji naukowej uwypuklić elementy tradycji pogańskiej Słowian i elementy magiczne obecne w twórczości literackiej Stanisława Pagaczewskiego dla dzieci oraz jego bałwochwalczą miłość Przyrody. Nie można było trafić gorzej. Nie otrzymałem już żadnej odpowiedzi. A było tak pięknie! Już miał być Pagaczewski ikoną polskiej kultury katolickiej, której przeczył całym swoim życiem. Tak właśnie zawłaszcza się słowiańską kulturę w Polsce i wykorzystuje ją na własny użytek krzewienia jezuityzmu i niesłowiańskiego kultu. Widać to wyraźnie także w Lądzie, gdzie centralną postacią obchodów Słowiańskiego Święta powinna być Łada – Bogini Uładzenia Świata – czyli Harmonii, mówiąc z greko-łacińska. Ale nie powinna to być oczywiście Łada palona na stosie, lecz Łada-Łagoda ozdobiona kwiatami, Łada Pani Mądrości z dumnie zatkniętą za swoim złotym tronem własną boską stanicą, Łada Pani Ładu Świata, czyli związków między ludźmi i ludami Matki otoczona boskimi Bajorkami i Węsiorami, Łada Opiekunka Małżeństwa otoczona Wiernymi, którzy pochylają przed nią głowy z czcią i przyginają ku ziemi dumne, barwne pogańskie stanice z wizerunkami pozostałych bogów.  Tak wyglądałoby prawdziwie słowiańskie święto tradycji i kultury, którego w żadnym wypadku nie nazywalibyśmy „festiwalem”, ale „wiecem o-kult-tur-RA-lnym”, „słowiańskim plonem”, „słowiańskimi siędziejami” albo „słowiańskimi igrami”, czy „słowiańską twarnicą”, lub po prostu słowiańską biesiadą.

 

CB

 

 

Lad festiwal 2015 (2)

Lad festiwal 2015 (4)

Lad festiwal 2015 (5)

Lad festiwal 2015 (6)

Lad festiwal 2015 (10)

Lad festiwal 2015 (11)

Lad festiwal 2015 (12)

Lad festiwal 2015 (13)

Lad festiwal 2015 (14)

Lad festiwal 2015 (15)

Lad festiwal 2015 (16)

Lad festiwal 2015 (17)

Lad festiwal 2015 (18)

Lad festiwal 2015 (19)

Lad festiwal 2015 (20)

Lad festiwal 2015 (21)

Lad festiwal 2015 (22)

Lad festiwal 2015 (23)

Lad festiwal 2015 (24)

Lad festiwal 2015 (25)

Lad festiwal 2015 (26)

Lad festiwal 2015 (27)

Lad festiwal 2015 (28)

Lad festiwal 2015 (30)

Lad festiwal 2015 (31)

 

Odtworzenie wczesnośredniowiecznej świątyni pogańskiej Słowian w Lądzie

Swiatynia Lad (1)m

Swiatynia Lad (2)m

 

Swiatynia Lad (3)m

Działanie te oczywiście są chwalebne, mimo że prowadzą do wypaczenia wizji Dziejów Słowiańszczyzny, bo chwalebne jest w III RP uprawianie jakiejkolwiek formy kultury. Państwo robi wszystko żeby nas zniechęcić do kultury polskiej i pamięci o naszych korzeniach. Nie mogę sobie jednak na koniec odmówić puenty fotograficznej dla tej opowieści prezentowanej powyżej:

 

czerczen kołpak z mogił czerczen kołpak scytyjski królewski foto-127

scyt neva-jewelry_07

scyt b5739

scyt b5736

iscytha001p4

gal scyt kul oba 146.L

 

Podziel się!