6 marca Kraków, godz 17.00: Międzymorze, czyli jak uniknąć dominacji

 

6 marca (środa), 17:00 – Międzymorze, czyli jak uniknąć dominacji

 

 

Niklot stowarzyszenie naglowek

 

Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki zaprasza na spotkanie z pp. dr. Tomaszem Szczepańskim, historykiem, inicjatorem i redaktorem pisma „Międzymorze” (1987-1989) a w latach 1986-1995 współinicjatorem (obok Andrija Maruszeczko) i działaczem Towarzystwa Pomost, autorem m.in.: książki Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej 1980-1989, Toruń 2008 i artykułów Międzymorze. Polityka środkowoeuropejska KPN, Warszawa 1993 [tłumaczenia na język ukraiński i białoruski, wydane nakładem KPN, Warszawa 1993], II Kongres Ligi Partii Krajów Międzymorza „Gazeta Polska KPN” 225-226, 25 VI – 8 VII 1995 oraz MIĘDZYMORZE – zapomniana idea niezależności narodowej i stabilizacji regionalnej („Magazyn Obywatel” nr 29) oraz dr. Mirosławem Borutą, socjologiem, autorem książki „Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej” i działaczem oddziału krakowskiego Towarzystwa Pomost, którego przewodniczącym był wówczas Andrzej Izdebski. Towarzystwo firmowało m.in. skrót pracy doktorskiej Mirosława Boruty „Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej” (Kraków 1995) oraz kilka broszur popularyzujących idee współpracy geopolitycznej narodów obszaru Międzymorza bałtycko-czarnomorskiego (m.in. Niepodległość Białorusi polską racją stanu. Z historii polskiej myśli politycznej lat 1950-1985 (Kraków 1996), „Międzymorze” w myśli politycznej ośrodków emigracji narodów Europy środkowej i wschodniej w latach 1945-1985 (Kraków 1998), Idea niepodległości Ukrainy jako wyraz polskiej racji stanu w okresie II Rzeczypospolitej (Kraków 1999) oraz Problemy etniczne i polityka. Wybrane zagadnienia w opiniach środowisk niezależnych. Ludzie – Partie – Czasopisma (Kraków 2000), wszystkie autorstwa Mirosława Boruty.

Tematy spotkania to: Międzymorze – obecność idei w myśli politycznej polskiej opozycji 1976-1989 oraz Międzymorze, federacja, prometeizmem – jagiellońskie tradycje wielokulturowej Rzeczypospolitej wczoraj i dziś.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 w restauracji „Gruzińskie Chaczapuri”, ul. Świętej Anny 4 (sala dolna).

niklot_logo

Podziel się!