Kręgi Pamięci Przodków (Dziadów), stare grodziska i miejsca kultu

Nowy Kamienny Krąg Pamięci Duchów Przodków (Dziadów) w Krakowie – Płaszów-Liban.Miejsce pielgrzymek polsko-żydowskich oraz rodzimowierczo-chrześcijańsko-judaistycznych, upamiętniające wszystkich wymordowanych w Polsce przez Niemców-Hitlerowców Polaków i Żydów i ludzi wszystkich innych narodowości (w tym Cyganów-Hindusów Europejskich). W Bramie Drzew (cztery kolumny pni) widoczny Kamieniołom Liban na szczycie którego znajduje się Kopiec Kraka – Swaroga – Ognia Niebieskiego. Ten Krąg Pamięci Przodków – Dziadów jest przykładem, że jeśli tylko zechcemy to naprawdę wszystko jest w Polsce możliwe. Pokazywaliśmy go bliżej 26 08 2012, w artykule Kraków – Święty Krąg na Libanie – Wzgórze Swaroga naprzeciw Kopca Kraka (nowy)

Z okazji zbliżającego się Święta Dziadów – zachęcam do przeczytania całości poniższego artykułu nadesłanego przez Artura Urbańskiego – i do powszechnego – o ile to tylko możliwe – naśladownictwa podobnych akcji. Podobnie ciekawe i godne naśladowania są inicjatywy Kamiennych Kręgów Pamięci Przodków – jakie postuluje rozmieścić po wzgórzach Słowiańska Wiara. Jeden z takich kręgów pokazywałem w artykule o Nowym krakowskim kręgu kamiennym na Libanie-Krzemionkach

całość na stronie: gk24

Jak przyciągnąć turystów? Szlakiem drawskich grodzisk

Krzysztof Bednarek, krzysztof.bednarek@gk24.pl

Dwaj mieszkańcy Drawska Pomorskiego przygotowali projekt szlaku archeologiczno-historycznego obejmującego średniowieczne grodziska, prehistoryczne cmentarze, miejsca kultu pogańskiego.


Tak kiedyś mogło wyglądać grodzisko w Wiewiecku.(archiwum)

Autorami projektu są znany naszym Czytelnikom z wcześniejszych publikacji pasjonat historii Eugeniusz Piecewicz i Tomasz Choroba, świeżo upieczony archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowana przez nich prezentacja wzbudziła na ostatniej sesji rady powiatu drawskiego ogromne zainteresowanie. Gdyby z pomocą unijnych pieniędzy projekt ten udało się zrealizować, to ścieżka archeologiczno-historyczna mogłaby stać się wielką atrakcją turystyczną pojezierza Drawskiego.

Spacerkiem przez tysiąclecia
Motywem przewodnim szlaku są wczesnośredniowieczne grodziska, które na Ziemi Drawskiej występują w znacznym zagęszczeniu. Spośród kilkudziesięciu obiektów obronnych autorzy wybrali 12 stanowisk, które będzie można podziwiać po drodze. Pierwsze z grodzisk znajduje się zaledwie 2 km na północny wschód od Drawska Pomorskiego, w dolinie rzeki Drawy. Kolejne grodziska na trasie projektowanego szlaku znajdują się w pobliżu wsi Suliszewo, Gudowo i Mielenko Drawskie.

Dobrze zachowane grodzisko znajduje się w miejscowości Oleszno, między jeziorami Wielkie Czaple i Małe Krężno. Jest to grodzisko typu nizinnego o kształcie w przybliżeniu okrągłym, z wyraźnie czytelnym wysokim wałem. Majdan jest silnie wklęsły, fosy o bagnistych dnach i szerokości ok. 12 metrów były zapewne pierwotnie wypełnione wodą, przepływającą z jeziora Małe Krężno do jeziora Wielkie Czaple.

Grodzisko jest dobrze zachowane. Podczas badań archeologicznych stwierdzono obecność w materiale fragmentów naczyń zasobowych kultury łużyckiej, ich istnienie może sugerować, że w tym miejscu znajdowało się grodzisko kultury łużyckiej.

Perełka na poligonie
Kolejny, chyba najcenniejszy obiekt na trasie projektowanego szlaku, to kurhanowe cmentarzysko Gotów znajdujące się w miejscowości Nowy Łowicz, obecnie na poligonie drawskim. Prace archeologiczne rozpoczęto tu już w 1891 r., a po niecałych 100 latach, w 1988 r. profesjonalne badania wznowiła nieżyjąca już Krystyna Hahuła z Muzeum w Koszalinie.

Przez kilkanaście lat wykopalisk (badania prowadzone były do 2001 r.) odkryto pozostałości osadnictwa z epoki kamienia, brązu i żelaza. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu datowanego na 9 tys. lat przed Chrystusem.

Kolejna faza osadnictwa ludzkiego w Nowym Łowiczu jest młodsza o prawie 8000 lat. W okresie pomiędzy ok. 1100-750 r. przed Chrystusem (IV i V okres epoki brązu) wzgórze nad rzeką Drawą zamieszkiwała ludność tzw. kultury łużyckiej. W Nowym Łowiczu natrafiono na pozostałości otwartego osiedla oraz cmentarzyska ludności kultury łużyckiej, a kilometr dalej na widowiskowy skarb ozdób brązowych.

Najciekawsze i najliczniejsze materiały z Nowego Łowicza pochodzą z tzw. okresu wpływów rzymskich. Na szczycie wzniesienia umiejscowione było największe w Polsce cmentarzysko kurhanowe użytkowane przez ludność tzw. kultury wielbarskiej. Na stanowisku zarejestrowano 68 ziemnych mogił, a także pochówki w przestrzeniach między kurhanami. W wyniku dotychczasowych badań rozpoznano dwie trzecie obszaru nekropolii, w sumie odkryto ponad dwieście grobów. W świetle dotychczasowych badań cmentarzysko można datować na okres od początku II do początku III wieku po Chrystusie. Groby były bogato wyposażane. Do naszych czasów zachowały się liczne elementy stroju, brązowe zapinki, wisiory, bransolety, sprzączki do pasów. W wielu grobach natrafiono na bogate kolie paciorków bursztynowych oraz szklanych; te ostatnie produkowano na terenie Cesarstwa Rzymskiego.

… cd czytaj gk24

Podziel się!