100 rocznica urodzin profesora Konrada Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego: Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Łodzi

100 rocznica urodzin profesora Konrada Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego

Wczesnośredniowieczne słowiańskie formy odlewnicze słońca i księżyca

W ramach obchodów 100-lecia urodzin Profesora Konrada Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, została otwarta nowa, stała wystawa archeologiczna pt. „Przeszłość wydobyta z ziemi”, która zastąpiła dawną przygotowaną przed piętnastu laty.

Awarskie ozdoby z VI wieku –  Krzętle pow. Wieluń,
lunule z Starego Brześcia i Buczka (woj. łódzkie) XI – XII w.

W czasie tych piętnastu lat archeolodzy z łódzkiego Muzeum prowadzili ogromne badania wykopaliskowe, ratując zabytki archeologiczne na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w pasach budowy autostrad A1 i A2, a także dokonując bardzo ciekawych odkryć na Kujawach.

Militaria wczesnośredniowieczne

Tysiące uratowanych przedmiotów poddano żmudnej konserwacji i przygotowano do ekspozycji stałej. Montaż wystawy trwał dwa lata, całkowitej przebudowie poddano sale wystawowe, w pełni dostosowując je do nowatorskich rozwiązań ekspozycyjnych.

Wojownik – Kultura Pucharów Lejkowatych

Zwiedzający dzięki temu mogą odbyć istną podróż wehikułem czasu w okresie ponad 100 tysięcy lat rozwoju człowieka na terenach Polski środkowej i Kujaw.

Wojownik – kultura Przeworska

Widz cały czas ma nad głową iluminowane światłem niebo, zaś przed oczami roztaczają się naturalne krajobrazy od jaskiń, surowej tundry przez lasy do otwartej przestrzeni pól. Ekspozycję zamyka przepiękna architektura romańska z Tumem, Sulejowem i Inowłodzem, a na końcu z licem murów zamków późnośredniowiecznych, głównie na przykładzie Rawy Mazowieckiej.

Gliniane pisanki z Lutomierska i Brześcia łódzkiego (XI – XIII w.)
obok drewniany konik kultowy z Gdańska z XII w.

W poszczególne partie krajobrazu zostały wmontowane szeroko przeszklone, oświetlone gabloty, w których aktualnie wykładane są bezcenne zabytki archeologiczne.

Uzbrojenie – Kultura Przeworska

Na wystawie po raz pierwszy zostały pokazane depozyty prawdziwych skarbów od tych najstarszych z miedzi i brązu, po liczący 1300 srebrnych denarów krzyżowych ze schyłku XI wieku skarb z Parzęczewa, odkryty przy budowie autostrady.

Słowiańskie kabłączki skroniowe

Dużą atrakcję stanowią zrekonstruowane groby, z których część znajduje się tuż pod podłogą, nakrytą wysoko hartowanym szkłem, po którym bez obaw można przechodzić, oglądając wszystkie szczegóły szkieletów i bogatego wyposażenia.

Wczesnośredniowieczne grzebienie

Rycerz z Siedlatkowa

Podziel się!