OEC: Goran Pavlovic – Wren or wran? (Strzyżyk czy Kruk/Wrona?)

Goran Pavlovic – Wren or wran?

autor Goran Pavlovic (OEC) © © tłumaczenie i komentarz Czesław Białczyński
The wran, the wran, the king of all birds…
Wran, wran, król wszystkich ptaków …
This is wren. The Wren is small and rather inconspicuous. But it lives life at a fast, relentless pace and it sings this way too – it trembles as it puts everything into its song, which lasts about 5 seconds and usually ends in a trill.They are either the first or one of the first birds to start singing at dawn and once they start their song is so loud that it drowns out everything else. So they are known as the heralds of the rising sun.
A to jest wren – strzyżyk. Wren jest mały i raczej niepozorny. Ale żyje w szybkim, nieubłaganym tempie i też tak śpiewa – drży, wkładając wszystko w swoją piosenkę, która trwa około 5 sekund i zwykle kończy się trylem. Strzyżyk jest pierwszym, albo jednym z pierwszych ptaków, które zaczynają śpiewać o świcie, a kiedy już zaczną swoją piosenkę, jest tak głośna, że zagłusza wszystko inne. Dlatego są znane jako zwiastuny wschodzącego słońca.