Sumerian Samarra bowl with Swastika (Sumeryjska misa Samarra ze swastyką)

Sumerian Samarra bowl with Swastika, Uruk Period, C. 4000 BC.

The design consists of a rim, a circle of eight fish, and four fish swimming towards the center being caught by four birds. As is typical of cultures from this region, the use of a base six numerical system can be seen in the lines surrounding the bowl, so that there are a total of 120 lines, or four quarters with 30 lines each.

The bowl was excavated at Samarra, Iraq around 1911-1914

Czytaj dalej

RudaWeb: Nacisk superwulkanów na ludzkie dzieje

Nacisk superwulkanów na ludzkie dzieje

Od jakiegoś czasu świat obiegają przestrogi przed wybuchami tzw. superwulkanów. W przeszłości powodowały one potężne reperkusje klimatyczno – przyrodnicze, których skutki znacząco wpływały na losy naszych przodków.

O superwulkanie mówi się, gdy objętość wyrzuconego materiału wulkanicznego (magmy i materiałów piroklastycznych) przekracza 1000 km³. Jego erupcje zdarzają się stosunkowo rzadko w odstępie dziesiątek czy kilkunastu tysięcy lat, a siła eksplozji oceniana jest od 7 do 8 w skali VEI (ang. Volcanic Explosivity Index – Indeks Aktywności Wulkanicznej). Według współczesnej wiedzy w ciągu ostatnich 36 milionów lat miały miejsce prawdopodobnie 42 erupcje o najwyższej sile w skali VEI. Natomiast te o współczynniku wynoszącym do 2 są zjawiskiem powszechnym i praktycznie co chwilę się zdarzają.

Czytaj dalej